Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття – 4 год. План семінарського заняття:План семінарського заняття:

 

1. Наказне провадження.

1.1. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.

1.2. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.

1.3. Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві.

1.4. Скасування судового наказу.

2. Загальна характеристика окремого провадження у цивільному судочинстві.

3. Порядок розгляду справ окремого провадження про:

3.1. обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

3.2. надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

3.3. визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

3.4. усиновлення;

3.5. встановлення фактів, що мають юридичне значення;

3.6. відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;

3.7. передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;

3.8. визнання спадщини відумерлою;

3.9. заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;

3.10. обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

3.11. розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Поняття і характерні риси судового наказу і наказного провадження.

2. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.

3. Особливості набрання судовим наказом законної сили.

4. Порівняльна характеристика наказного провадження і заочного розгляду справи.

5. Сутність і значення окремого провадження.

6. Предмет діяльності суду у справах окремого провадження (за категоріями).

7. Докази та доказування у справах окремого провадження (за категоріями).

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

І. Підготовка рефератів:

1.Видача судового наказу – судова процедура чи провадження?

2.Особливості процесуальних строків у наказному провадженні.

3.Особливості доказування у наказному провадженні.

4.Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника або векселя у судовій практиці.

5.Встановлення фактів, що мають юридичне значення як категорія справ в окремому провадженні.

6.Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою.

7.Особливості розгляду справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 

ІІ. Завдання для індивідуальної роботи:

1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання наказного та окремого провадження.2) Складіть характеристику цивільно-процесуального інституту судового наказу, окремого провадження, посилаючись на норми ЦПК. При підготовці слід використовувати наукові публікації та юридичну практику.

3) Складіть не менш, як два проекти процесуальних документів з кожного виду проваджень, використовуючи матеріали з судової практики:

- заява про видачу судового наказу; ухвала про залишення заяви про видачу судового наказу без руху; судовий наказ; ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу; ухвала про скасування судового наказу;

- заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; ухвала про призначення судово-психіатичної експертизи у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; заява про надання фізичній особі повної цивільної дієздатності; рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою; рішення про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні; рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю.

 

Рекомендована література до Теми 7:

1.1.; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3.; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.15; 1.3.26; 1.3.27; 1.3.28; 1.3.29; 1.3.30; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.21; 1.5.22; 1.5.27; 1.5.33; 1.5.34; 1.5.35; 2.2; 3.1-3.13; 4.4; 4,21, 4.22; 4.27; 4,84; 4.111; 4,112; 4,114; 4,120; 4,121; 4,132; 4,133; 4,157; 4,158.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...