Главная Обратная связь

Дисциплины:


Задачі з юридичної практики. Перше практичне заняття – 2 год 

Перше практичне заняття – 2 год.

1. АТ «Водоканал» у березні поточного року звернувся до суду з заявою про відшкодування заборгованості за надані послуги гр-нами Лавріновічем – 825 грн., Олійником – 990 грн., та Портновим – 1110 грн. за мінулій рік, які проживали у будинку ЖБК-90. Договір про надання послуг АТ «Водоканал» був укладений з ЖБК-90 у 2008 р., який й був доданий до заяви. До заяви були додані також рахунки, які свідчили про вказану заборгованість останніх та документи, що підтверджували повноваження заявника та сплату судового збору.

Суддя, розглянувши матеріали, відмовів в їх прийняті та повернув їх заявнику з порадою, звернутися до суду з позовною заявою.

Чи були правові підстави у судді приймати таке рішення? Якщо ви згодні з рішення суду назовіть правові підстави для цього. Якщо ні, тоді назвіть і обгрунтуйте свою позицію з посиланням на законодавство.

 

2. Шелудько Олена та Миронов довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Шелудько народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб у РАГСі, вказавши в заяві, що у них є дитина.

Миронов помер від нещасного випадку. Для того, щоб одержати для дочки пенсію, Шелудько звернулася до місцевого суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимогу було задоволено. РАГС видав свідоцтво про народження дочки Шелудько, у якому батьком дитини був зазначений Миронов.

Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства? Визначте заявників і заінтересованих осіб у справі.

3. Фаріонова Ірина звернулась до суду з заявою про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати університету за: жовтень, листопад та грудень минулого року в сумі 5785 грн., а також невиплаченої зарабітної плати за перший квартал поточного року в суме 5056 грн., всього 10841 грн. Також она просила стягнути з відповідача нараховані інфляційні та 3% річних з невиплачених грошей в сумі 476 грн.

Фаріонова І. додала до заяви: довідку про нараховану, але невиплачену заробітну плату за мінулий рік; розрахунок боргу з невиплаченої зарабітної плати; інфляційні; 3% річних, а також документи, які засвідчували особу Фаріонову І.

Від боржника у визначений законодавством строк ни яких документів про згоду чи заперечення по суті заяви не поступило. Суд задовольнив заяву Фаріонової І. частково, а саме в обсязі основного боргу – 10841 грн., відмовивши в 476 грн. В рішенні суддя вказав, що інфляційні та 3% річних в сумі 476 грн. суд в задоволенні відмовляє та зазначив, що цю суму заявниця може стягнути з боржника у позовному провадженні.

Свою відмову суддя в усній формі пояснив тим, що з основного боргу йому все зрозуміло. Що стосується 476 грн, то існують різні методики нарахування інфляційних, 3% річних, тому ці суми можуть бути різні. Щоб уникнути можливого звернення боржника до апеляційного суду, Фаріоновой краще звернутися в суд з позовною заявою і, якщо виникнуть в суді суперечки, то їх там і вирішити.Чи згодні ви з таким рішенням суду та поясненням судді, якщо так, то необхідно обґрунтувати свою думку. Якщо ні, то яке повинно бути рішення суду з врахуванням діючого законодавства.

 

4. У паспорті Штанько Л.Д. був зазначений тільки рік народження без вказівок на число і місяць, у зв’язку з чим вона просила паспортистку міграційної служби міліції, щоб та зробила відповідний запис, але одержала відмову з роз’ясненням, що на це необхідно рішення місцевого суду, куди вона і звернулася з заявою.

Чи правильне таке роз’яснення ?

5. У районний суд звернувся Єременко із заявою про визнання втраченої ощадної книжки на пред'явника недійсною і відновленні його прав по цьому документу. Після прийому заяви суд у газеті "Дніпро вечірній" помістив публікацію наступного змісту: "Загублену ощадну книжку на пред'явника 13-14509, видану ощадною касою № 6212 Червоногвардійського району м. Дніпропетровська, вважати недійсною".

Чи відповідає закону зміст оголошення? Які процесуальні особливості розгляду даної категорії справ? Як повинен діяти суд, якщо власник загубленої книжки з'явиться?

 

6. На прийом до судді з'явилася Мельникова і заявила, що її чоловік страждає важким психічним захворюванням. В даний час до нього подано позов його родичами про розділ домоволодіння, отриманого в порядку спадкування після смерті батька. Мельников за станом здоров'я не може брати участь у судовому розгляді.

Чи може Мельникова представляти інтереси чоловіка в процесі ?

Укажіть на процесуальні особливості розгляду справ про визнання громадянина недієздатним.

 

7. Федоренко Ольга звернулася в районний суд з заявою про визнання її чоловіка Федоренко обмежено дієздатним на тій підставі, що він систематично пиячить і не приносить додому заробітну плату. У судовому засіданні представник органа опіки і піклування дав висновок: заява Федоренко підлягає задоволенню, тому що заробітна плата дружини невелика, у родині двоє неповнолітніх дітей, поводження чоловіка ставить родину в скрутний матеріальний стан. Федоренко в судове засідання не з'явився, але повістку в суд одержав. Суд визнав Федоренко обмежено дієздатним.

Чи правильно вирішив суд?

 

8. Під час відпустки Туркінов був на теплоході, який здійснював круїз по Чорному морю. В ніч, внаслідок аварії, теплохід затонув. Серед врятованих пасажирів Туркінова не було, вдома він і досі не з´явився.

Дружина Туркінова в серпні поточного року звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, бо її дітям повинна бути призначена пенсія в разі втрати годувальника. Суд розглянув справу і встановив факт смерті Туркінова 16 липня 2009 р.

Чи правильне рішення суду, чи були у суду правові підстави приймате таке рішення?

9. Вибірить правильну відповідьз посиланням на законодавство

1. Судовий наказ видається судом за заявленою вимогою про: а) стягнення не виплаченої працівникові суми заробітної плати; б) стягнення нарахованої, але виплаченої працівникові суми заробітної плати; в) стягнення не нарахованої та не виплаченої працівникові суми заробітної плати за трудовим договором; г) стягнення оплати праці, виконаної за договором підряду; д) правильна відповідь відсутня. 2. У порядку окремого провадження розглядаються справи про: а) вирішення спору про право ; б) видачу судового наказу; в) перегляд наказу суду у зв’язку з відкриттям окремого провадження; г) перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами; д) підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів. 3. У разі припинення трудового договору, підприємницької діяльністю надана неповнолітній особі повна цивільна дієздатність: а) не зберігається; б) зберігається; в) зберігається якщо на це є згода батьків, піклувальника, усиновлювача; г) зберігається, але тільки за рішенням суду; д) зберігається за рішенням суду, якщо на це є згода батьків, піклувальника, усиновлювача. 4. Судовий наказ набирає законної сили після спливу: а) 10 днів; б) 15 днів; в) 7 днів; г) 13 днів; д) 5 днів. 5. У разі скасування судового наказу за заявою боржника заявник має право: а) пред’явити ту саму вимогу для її розгляду у порядку позовного провадження; б) оскаржити скасування судового наказу в суді касаційної інстанції; в) оскаржити скасування судового наказу в апеляційному суді; г) втрачає право на звернення до суду з тією самою вимогою; д) пред’явити ту саму вимогу на розгляд адміністративного суду. 6. У порядку окремого провадження надання неповнолітній особі, яка досягла 16-річного віку, неповної цивільної дієздатності можливе у разі: а) якщо неповнолітня особа працює за трудовим договором або записана матір’ю чи батьком дитини; б) реєстрації шлюбу неповнолітньою особою; в) лише власного бажання про це неповнолітньої особи; г) якщо неповнолітня особа бажає займатися підприємницькою діяльністю; д) правильна відповідь неможлива.

Друге практичне заняття – 2 год.

10. 10 січня 2012 р. вмерла Боброва Светлана, а 14 липня того ж року в районний суд звернулася Боброва Наталія із заявою, у якій просила встановити факт перебування Бобрової Світлани на її утриманні. Це було їй необхідно для одержання внеску у збербанку, що залишився після смерті Світлани. У заяві також указувалося, що покійна знаходилася на її утриманні з травня 2005 року, але в число спадкоємців ні за законом, ні за заповітом вона не входить. Районний суд ухвалив рішення про установлення факту перебування гр. Бобрової Світлани на утриманні в гр. Бобрової Наталії із травня 2005 р. по день смерті.

Чи є правові підстави у суду прийняти таке рішення? Які докази повинна додати Боброва Наталія для прийняття судом такого рішення?

 

11. Петров, який внаслідок зловживання спиртними напоями опинився із сім’єю в тяжкому матеріальному становищі, на вимогу матері звернувся із заявою до суду за місцем роботи про визнання його обмежено дієздатним та про призначення матері його опікуном.

Суд на підставі наявних довідок міліції та дільничного лікаря, що стверджували факт алкоголізму, оголосив Петрова обмежено дієздатним, залишивши без розгляду питання про призначення опікуна. За справою не було стягнуто державне мито.

Яким способом можна виправити цей недолік суду? Напишіть резолютивну частину рішення суду.

12. Горіна у березні поточного року звернулася до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Заявниця посилалася на те, що у лютому минулого року померла її рідна сестра Солодова і відкрилася спадщина на частину житлового будинку. Спадкоємців першої черги немає. Оскільки у свідоцтвах про народження сестри та її (заявниці) різні записи про прізвища та по батькові, вона не може одержати в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину. У судовому засіданні було встановлено, що на майно, яке залишилося після смерті Солодової, видано свідоцтво про право на спадщину державі. Незважаючи на це суд заяву задовольнив.

Які обставини повинен був з'ясувати суд у разі прийняття такого рішення? Якщо ви вважаєте, що суд прийняв рішення, як таке, що суперечить закону,необхідно обґрунтувати свою думку.

13.Ірина Фаріонова, погодившись з порадою судді, подала позовну заяву до суду з вимогою стягнути з відповідача компенсаційні суми - інфляційні та 3% річних - 476 грн. До матеріалів справи вона додала рішення суду з основного боргу та інші необхідні документи.

Справа потрапила до іншого судді. Розглянувши матеріали справи, суддя постановив ухвалу про повернення Фаріонової І. позовну заяву. Своє рішення суддя обґрунтував тим, що сума боргу, з врахуванням компенсаційних сум, боржником по основній справі не була оскаржена, це вказує на те, що між сторонами спір з приводу боргу, взагалі, відсутній, тому заява Фаріонової І. про стягнення компенсаційних сум повинна розглядатись у наказному провадженні.

Получив таку ухвалу та матеріали, Фаріонова І. звернулась до знайомого юриста для консультації з такими питанням: якій суддя прав та як отримати належні їй за законом гроші? Яке звернення писати: просто заяву чи позовну заяву?

Дати письмову відповідь на запитання Фаріонової, з посиланням на законодавство.

 

14. Сінченко, який втратив ощадну книжку № 375 на пред’явника, звернувся у відділення ощадного банку з проханням видати дублікат, на що йому було відмовлено і роз’яснено, що він такий дублікат одержить тільки після того, коли подасть до відділення ощадного банку рішення суду про відновлення судом за ним права на втрачену ощадну книжку і зробить оголошення про визнання втраченої ощадної книжки № 375 недійсною.

Чи правильне роз’яснення ощадного банку? Який порядок встановлено законом відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника ? Як належить діяти суду, коли на його оголошення на розгляд справи з’явиться держатель цінного папера ?

15. На заяву спадкоємців Бондаренка К. і Бондаренко С., про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану, суд відмовив внести виправлення в їх свідоцтва про народження, де їх батьком був записаний Іван Євдокимович, у дійсності ж він був Іван Євтіхійович.

Ураховуючи те, що встановлення цього факту заявникам було необхідно для одержання спадкового майна, секретар суду порадив їм звернутися із заявою про встановлення родинних відносин між ними і спадкодавцем.

Чи правильне таке роз’яснення? Який встановлено порядок для виправлення неправильностей запису в актах громадянського стану?

16. 1) Генріховська Л.В. просила місцевий суд встановити факт її народження 7 грудня 1929 р. і зобов’язати органи РАГСу записати її батьком Голуба Петра Вікторовича.

2) Для одержання пенсії у Гайової Оксани Тимофіївни були відсутні документи про трудовий стаж за 5 років, але у неї був профспілковий квиток на ім’я Лакмус Ксенії Тимофіївни, у якому було відмічено, що за ці роки були сплачені внески. Профгрупорг, до якого звернулася заявниця, пояснив, що їй необхідно подати заяву до суду, який може підтвердити, що цей квиток належить їй, і зобов’язати районний відділ соціального захисту зарахувати у трудовий стаж для одержання пенсії ці 5 років. Гайова звернулася із заявою до суду.

Яке рішення ухвалить суд за наведеними справами ?

 

17. До місцевого суду звернулися з заявою Григоренко і Миколаєнко. Перший – щодо встановлення факту про трудовий стаж, другий – щодо встановлення факту закінчення в 1960 р. Київського лісогосподарського інституту та про те, що він є племінником померлого дядька – Миколаєнка С.І.

Чи відносяться до юрисдикції суду такі справи? Які статті ЦПК встановлюють судову юрисдикцію ?

18. До суду м. Попельня що на Київщині, звернулася із заявою Чернявська П.Л. про встановлення факту, що вона є дочкою померлого Чернявського Л.Г., зазначивши, що це їй необхідно для одержання спадщини – відповідної частини будинку та вкладу в ощадному банку. До заяви були додані: довідка РАГСу, що актовий запис про народження Чернявської П.Л. у м. Фастові відсутній та актові книги за 1924-1945 р.р. не збереглися, довідка будинкоуправління № 1 про те, що заявниця проживає у м. Києві по вул. Польовій 2, та довідка про те, що вона є персіонеркою.

У судовому засіданні було встановлено, що Чернявська П.Л. у м. Попельню, приїхала, щоб подати цю заяву до суду, бо свідки у справі – Каракулько і Брик – проживають у цьому місті. Допитані свідки ствердили, що дійсно вони знають Чернявську П.Л. як дочку Чернявського Л.Г. і що між нею, її двома сестрами і братом після смерті батька три роки йде спір про розділ будинку та іншого спадкового майна.

Суд відмовив Чернявській П.Л. у задоволенні заяви, обгрунтувавши своє рішення тим, що заявниця порушила правила про підсудність.

Чи можна погодитися з таким рішенням суду?

19. Морік Петро Борисович звернувся до суду із заявою, у якій просив визнати, що трудова книжка на ім’я Моріка Пінкуса Борисовича, довідка № 174 кооперативу “Хімтруд” від 31 січня 2001 року на ім’я Моріка Пінкуса Берковича, довідка магазину “Гастроном” за № 17 від 17 січня 2000 року на ім’я Моріка Петра Берковича належать йому.

Суд відмовив у розгляді цієї справи, порадивши заявнику звернутися до органів міліції, які внесуть у паспорт синоніми його імені та по батькові.

Порадившись з адвокатом, Морік звернувся до апеляційного суду.

На які порушення закону він повинен вказати? Як називатиметься така скарга? Яку ухвалу належить постановити судовій палаті у цивільних справах апеляційного суду ?

 

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про наказне провадження як вид цивільного судочинства, його процесуальні особливості, підстави видачі судом судового наказу, набрання ним законної сили, його скасування, формування знань про окреме провадження як особливий вид цивільного судочинства, про категорії справ окремого провадження, формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів.

 

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: аналізувати правові підстави щодо видачі судового наказу з метою правильного застосування норм ст. 96 ЦПК; складати процесуальні документи: заяви про видачу судового наказу; заяву про скасування судового наказу; судовий наказ; характеризувати предмет судової діяльності у справах окремого провадження; визначати предмет доказування у справах окремого провадження; складати процесуальні документи: клопотання, заяви, рішення суду.

 

Перелік процесуальних документів, які можуть складати студенти під час підготовки до заняття: заява про видачу судового наказу; ухвала про залишення заяви про видачу судового наказу без руху; судовий наказ; ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу; ухвала про скасування судового наказу: заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; ухвала про призначення судово-психіатичної експертизи у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; заява про надання фізичній особі повної цивільної дієздатності; рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою; рішення про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні; рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...