Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Провадження по оскарженню і перегляду рішеньІ ухвал суду.

 

Роль і значення теми для діяльності юриста: формування знань про апеляційне провадження, правову сутність апеляції, реалізацію права на апеляційне оскарження, процедурні питання апеляційного провадження; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів, формування знань про касаційне провадження, правову сутність касації, реалізацію права на касаційне оскарження, процедурні питання касаційного провадження; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів, перегляд судових рішень Верховним Судом України, реалізацію права на оскарження, процедурні питання; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів..

 

Ключові поняття: право апеляційного оскарження; апеляційна скарга; повноваження апеляційного суду; апеляційне провадження, касаційне провадження; касаційна скарга; повноваження суду касаційної інстанції; заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами; суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами, право на звернення до Верховного Суду України з заявою про перегляд судових рішень; повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішен.

Обсяг знань студента після вивчення теми:

Суть апеляції. Суб’єкти права апеляційного оскарження. Об’єкт апеляційного оскарження.

Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.

Форма і зміст апеляційної скарги, строк її подання. Порядок подання апеляційної скарги.

Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. Порядок приєднання співучасників, третіх осіб до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання чи відмова від неї.

Процесуальний порядок підготовки справи апеляційним судом. Призначення справи до розгляду. Межі розгляду справи апеляційним судом.

Процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом.

Повноваження апеляційного суду. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали.

Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду.

Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції, які були предметом розгляду у апеляційному порядку та рішень і ухвал апеляційного суду. Підстави касаційного оскарження.

Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Суб’єкти права касаційного оскарження. Об’єкт касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження.Форма і зміст касаційної скарги. Порядок подання касаційної скарги.

Відкриття касаційного провадження.

Витребування справи судом касаційної інстанції, надіслання копій касаційної скарги особам, які беруть участь у справі. Заперечення на касаційну скаргу. Приєднання до касаційної скарги. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї.

Підготовка справи до касаційного розгляду. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи.

Повноваження суду касаційної інстанції.

Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції.

Форма і зміст ухвали та рішення суду касаційної інстанції. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції.

Провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень до Верховного Суду України. Строк подання заяви.

Підстави та порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідності заяви вимогам ЦПК. Допуск заяви до провадження і порядок провадження по перегляду судових рішень.

Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. Строк розгляду справи. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

Повноваження Верховного Суду України по перегляду судових рішень.

Загальна характеристика, суть та значення перегляду судових рішень і ухвал, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами. Юридична природа, ознаки нововиявлених обставин.

Право на звернення про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Підстави для перегляду рішення, ухвали чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Об’єкт перегляду. Вимоги щодо оформлення заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...