Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття – 2 год. Практичне заняття – 6 годПрактичне заняття – 6 год.

План

1. Апеляційне провадження: загальна характеристика, суди апеляційної інстанції.

2. Право апеляціного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції.

2.1. Заява про апеляційне оскарження, апеляційна скарга: форма і зміст; порядок подання та прийняття до розгляду.

2.2. Приєднання до апеляційної скарги; доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї.

3. Підготовка до розгляду справи апеляційним судом, призначення справи до розгляду, межі розгляду.

4. Порядок розгляду справи апеляційним судом. Повноваження апеляційного суду.

5. Касаційне провадження: загальна характеристика. Право касаційного оскарження.

6. Форма і зміст касаційної скарги, порядок подання.

6.1. Приєднання до касаційної скарги; доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її чи відмова від неї.

7. Порядок підготовки і розгляду, межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції.

8. Провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Право на перегляд судових рішень Верховним Судом України та процесуальний порядок його реалізації.

9. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: підстави перегляду і строк подання заяв про перегляд; суди, що здійснюють перегляд; форма і зміст заяви.

 

ІІ. Завдання для самостійної роботи:

1) Складіть процесуальні документи: апеляційна скарга; ухвала про відкликання апеляційної скарги; ухвала про закриття апеляційного провадження у справі у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги; ухвала про скасування заочного рішення суду першої інстанції; ухвала про зміну ухвали суду першої інстанції про забезпечення позову.

2) Складіть процесуальні документи: касаційна скарга; ухвала про прийняття касаційної скарги, про зупинення виконання рішення.

3) Складіть процесуальні документи: заява про перегляд судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами; ухвала про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами; ухвала про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

4) Проаналізуйте судову практику, використовуючи зазначені та інші джерела: 1) Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11;

Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4.3. Підготовка рефератів:

1. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення.

2. Суб’єкти права касаційного оскарження, їх процесуальні права та обов’язки.

3. Повноваження суду касаційної інстанції в цивільних справах.

4. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, його роль у здійсненні правосуддя в цивільних справах.

5. Право на перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та порядок його здійснення.

6. Право на перегляд судових рішень Верховним Судом України.

 

Рекомендована література до Теми 8

1.1; 1.2.1; 1.3.1; 1.3.9; 1.3.10; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.39; 1.5.41; 2.1; 2.2; 3.1-3.13; 4.34; 4.35; 4.36; 4.38; 4.48; 4.65; 4.68; 4.69; 4.81; 1.5.4; 1.5.17; 1.5.30; 1.5.38; 2.2; 3.2-3.4; 3.11; 4.28-4.30; 4.92; 4.101; 4.103.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...