Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми семінарських занять№ з/п Назва теми Кількість годин
  Модуль № 1 Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.    
Тема1. Поняття та принципи цивільного процесуального права.
Тема 2. Цивільні процесуальні правовідносини. Учасники цивільного процесу.
Тема 3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ. Докази та доказування у цивільному процесі.
Тема 4. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального права.
  Змістовний модуль № 2. Судовий розгляд цивільних справ.  
Тема 5. Подання позову. Відкриття провадження у справі, підготовка справи до судового розгляду в суді першої інстанції.
Тма 6. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення.
Тема 7. Непозовні провадження.
Тема 8. Провадження по оскарженню і перегляду рішень і ухвал суду.
Тема 9. Виконавче провадження. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
  Всього:

 

Самостійна робота

 

№ з/п Назва теми та виду роботи Кількість годин
Тема1. Опрацювати та законспектувати: Постанову Пленуму Верховного Суду України - від 22.02.1991 р. № 1 Про завдання судів по підвищенню рівня правосуддя - від 1 листопада 1996 р. № 9 Про застосування Конституції України прри здійсненні правосуддя - від 13 червня 2007 р. № 8 Про незалежність судової влади.  
Тема 2. Опрацювати та законспектувати: - Постанову ПВС України від 30 травня 1997 р. № 7 Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина. - Постанову ПВС України від 28 березня 1972 р. № 3 Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. - Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. -  
Тема 3. Опрацювати та законспектувати: - Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. - Постанову ПВС України від від 30 травня 1997 р. № 8 Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах.   -    
Тема 4. Опрацювати та законспектувати: - - Закон України Про судовий збір. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.87 ), із подальшими змінами  
     
Тема 5. Опрацювати та законспектувати: - Постанову ПВС України від 21 грудня 1990 р. № 9 Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першої інстанції. - Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477 - Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 2 від 12 червня 2009 р.) http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477      
Тема 6. Опрацювати та законспектувати: - Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. - Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.    
Тема 7. Опрацювати та законспектувати: - Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 № 14 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. - Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31 січня 1995 р. № 5. - Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.      
Тема 8. Опрацювати та законспектувати: - Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. - Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2012 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. - Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477. - Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477;    
Тема 9. Опрацювати та законспектувати: - Закон України. Про виконавче провадження. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 24, ст.207 ), із подальшими змінами. - Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 14. - Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12.    

  

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...