Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інформаційне та методичне забезпеченняРекомендована література

1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141 (із змінами).

1.2. Акти міжнародного права:

1.2.1. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, схвалено 10 грудня 1948 року.

1.2.2. Конвенція про права дитини. Схвалено ООН, Резолюція № 44/25, 20 листопада 1989 року. Ратифіковано Україною 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ.

1.2.3. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993 р. Ратифіковано Україною 10 листопада 1994 року № 240/94 ВР.

1.2.4. Європейська конвенція про здійснення прав дітей, вiд 25 січня 1996 р. (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей» № 69-V від 03 серпня 2006 р. // ВВР. – 2006. - № 41. - Ст. 354).

1.2.5. Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) вiд 27 листопада 2008 р. (Конвенцію ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» № 3017-VI від 15 лютого 2011 р. із застереженням та заявою).

1.3. Закони:

1.3.1. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492 ( у редакції від 31.05.2011 р.).

1.3.2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // ВВР. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356 (із змінами).

1.3.3. Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10 січня 2002 р. // ВВР. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135 (із змінами).

1.3.4. Про судоустрій та статус суддів. Закон України від 07 липня 2010 р. № 2453-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.3.5. Про Конституційний Суд України. Закон України // ВВР. – 1996. - № 49. – Ст. 272.

1.3.6. Про міжнародне приватне право. Закон України від 23 червня 2005 р. № 2709-ІV // ВВР. – 2005. - № 32. – Ст. 422 (із змінами).

1.3.7. Про засади державної мовної політики. Закон України від 3 липня 2012 р. № 5029-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua

1.3.8. Про безоплатну правову допомогу. Закон України від 8 липня 2011 р. // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.3.9. Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.3.10. Про прокуратуру. Закон України № 1789-ХІІ від 5 грудня 1991 р. // ВВР. – 1991. - № 53. – Ст. 793 (із змінами).

1.3.11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.1.3.12. Про нотаріат. Закон України № 3425-ХІІ від 2 вересня 1993 р. // ВВР. – 1993. - № 39. – Ст. 383 (із змінами).

1.3.13. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України № 776/97-ВР від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. - № 20. – Ст. 99.

1.3.14. Про третейські суди. Закон України № 1701-ІV від 11 травня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – Ст. 1540 (із змінами).

1.3.15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми Верховна Рада України; Закон від 21.02.2012 № 4416-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.3.16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відео конференції. Закон України від 4 липня 2012 р. № 5041-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.3.17. Про державну реєстрацію актів цивільного стану. Закон України від 1 липня 2010 р. № 2398-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.3.18. Про громадянство України. Закон України № 2235-ІІІ від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. - № 13. – ст. 65 (із змінами).

1.3.19 . Про державну виконавчу службу. Закон України № 202/98 – ВР від 24 березня 1998 р. (із змінами).

1.3.20. Про виконавче провадження. Закон України № 606-ХІУ від 21 квітня 1999 р. // ВВР. - 1999. - № 24. – Ст. 207 (із змінами) (у редакції від 04.11.2010 р.).

1.3.21. Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Закон України № 2677-VI від 4 листопада 2010 р.

1.3.22. Про міжнародні договори України. Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-ІУ.

1.3.23. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів. Закон України № 860-ІІІ від 29 листопада 2001 р. // ВВР. – 2002. - № 10. – Ст. 76 (із змінами).

1.324. Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Закон України вiд 3 лютого 2011 р. № 2979-VI.

1.3.25. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 4 лютого 1994 р. № 3929-ХІІ.

1.3.26. Про охорону дитинства. Закон України № 2402-ІІІ від 26 квітня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 30. – Ст. 42 (із змінами).

1.3.27. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // ВВР. – 1995. - № 6. - Ст. 35 (у редакції вiд 11.06.2009. Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом України № 609-V від 07.02.2007).

1.3.28. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Закон України вiд 13 січня 2005 р. № 2342-IV // ВВР. – 2005. - № 6. - Ст. 147.

1.3.29. Про судову експертизу. Закон України № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р. (із змінами) // ВВР. – 1994. - № 28. - Ст. 232.

1.3.30. Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III (із змінами) // ВВР. – 2000. - № 19. - Ст. 143.

1.4. Підзаконні акти:

1.4.1. Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів. Указ Президента України вiд 20 травня 2011 р. № 591/2011.

1.4.2. Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України. Указ Президента України вiд 03.03.2011 р. № 261/2011.

1.4.3. Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 590 // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.4.4. Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52 // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.4.5. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 79. - Ст. 2660; 2010. - № 1. - Ст. 38 (Див.: Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1045).

1.4.6. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 // Офіційний вісник України. - 2008. -№ 76. - Ст. 2561; 2010. - № 1. - Ст. 38. - № 86. - Ст. 3018; 2011. - № 30. - Ст. 1298.

1.4.7. Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень. Затверджене наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 № 43/5 // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.4.8. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 (із змінами).

1.4.9. Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень. Затверджена наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 № 1092/5/54 (із змінами від 25 березня 2010 р., наказ ; 604/5/47) // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.4.10. Про затвердження Інструкції з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2010 р. № 495.

1.4.11. Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Наказ Міністерства юстиції України вiд 19 серпня 2011 р. № 2009/5.

1.4.12. Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва вiд 14 лютого 2011 р. № 17.

1.4.13. Про затвердження Порядку розшуку боржника - фізичної особи. Наказ Міністерства внутрішніх справ України вiд 27 серпня 2008 р. № 408.

1.5. Постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо):

1.5.1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004.

1.5.2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004.

1.5.3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009.

1.5.4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010.

1.5.5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010.

1.5.6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) від 28 квітня 2010 року № 12-рп/2010.

1.5.7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби) від 18 квітня 2012 р. № 10-рп/2012 (Справа № 1-13/2012).

1.5.8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12.04.2012 № 9-рп/2012 (Справа № 1-10/2012)

1.5.9. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.

1.5.10. Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13 червня 2007 р.

1.5.11. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

1.5.12. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

1.5.13. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав. Постанова пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду України № 20 від 19.12.2008 р.).

1.5.14. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 2 від 12 червня 2009 р.) http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.15. Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.16. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.17. Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2012 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.18. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.19. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.20. Про судову практику у справах про спадкування. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 р. № 7 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.21. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31 січня 1995 р. № 5.

1.5.22. Про судову практику із справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Постанова Пленуму Верховного суду України від 28 березня 1972 р. № 3.

1.5.23. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 14.

1.5.24. Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12.

1.5.25. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №1. – С. 5–11.

1.5.26. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.27. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.28. Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.29. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 № 14 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.

1.5.30. Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].

1.5.31. Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].

1.5.32. Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва). Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 6 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20].

1.5.33. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 20.04.2011 р. / М.Б.Сніжко – Начальник відділу міжнародного приватного права Департаменту міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.5.34. Щодо змін у законодавстві у зв'язку з ратифікацією Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 14.04.2011 р. // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

1.5.35. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб / Верховнй Суд України / Узагальнення судової практики вiд 21.12.2009 р. // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477

1.5.36. Консульська легалізація офіційних документів. Роз'яснення Міністерства юстиції України вiд 12.01.2011 р.

1.5.37. Роз'яснення щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін. Лист Міністерства юстиції України вiд 11.05.2010 р. № 26-26/291.

1.5.38. Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 10 липня 2012 р. № 6-47/0/9-12.

1.5.39. Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв'язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12.

1.5.40. Щодо обов'язкових для всіх судів України правових позицій: Вищий спеціалізований суд; Лист від 16.01.2012.

1.5.41. Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв'язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12.

1.5.42. Щодо роз'яснення окремих аспектів видачі судових наказів про стягнення заборгованості по оплаті комунальних послуг: Вищий спеціалізований суд; Лист від 03.05.2012 № 6-27/0/9-12.

1.5.43. Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 10 липня 2012 р. № 6-47/0/9-12.

2. Підручники:

2.1. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2007.

2.2. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Безлюдько І.О., Бичкова С.С. Бобрик В.І. та ін. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2006.

3.2. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2010. – 800 с. (станом на 1 жовтня 2010 р.).

3.3. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х.: Харків юридичний, 2005.

3.4. Митракова І. Збірник задач з цивільного процесуального права України: Навч.-метод. посібник. – К.: КНТ, 2007. – 112 с.

3.5. Олійник О.Б. Судова документація : навч. посіб. / Міжгалузевий інститут управління. - К. : Алерта, 2007. - 282 с.

3.6. Порівняльне судове право: підручник / М.М.Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К.Радзієвська. – К.: Либідь, 1993.

3.7. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. - 1088 с.

3.8. Тертышников В.И. Основы гражданского судопроизводства Украины. – Х., 2006.

3.9. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. – Х.: “Ксилон”, 2006.

3.10. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

3.11. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2009.

3.12. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Білоусова. – К.: Прецедент, 2006.

3.13. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / О.О.Штефан. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 360 с.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...