Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІІ. Потреба просвіти і науки11. Однак до богатства суспільність не дійде без правдивої просві­ти, і без неї легко то, що має, стратить. Для того то справедливо люди цінять собі науку і просвіту. Бо наука для висших верств суспільности є силою в неоднім взгляді більшою, чим богатства. Нарід, котрий має учених, здобуває собі у інших признане і честь, і люди з ним рахувати­ся мусять. Для людей по селах є просвіта першою майже потребою — нарід темний легко марнує все, що має, даєся ошукувати на кождім місци — є неприступним для кождої, навіть найліпшої гадки; навіть своєї святої віри не знає, і найгрубшими, поганьскими забобонами єї псує. Для того Ісус Христос і Єго свята Церков не суть чужими для науки і просвіти. Христос себе самого світлом називає: (Йо. 8, 12). Я єсмь світлом світа; хто вступає в мої сліди, не буде ходити в темноті, но буде мати світло житя. Називає себе правдою: (Йо. 14, 6). Я єсмь дорогою, правдою і житєм. Ученикам своїм приказує бути синам світлости: (Йо. 12, 36). Він прийшов на світ і на се родився, щоби свідчити о правді: (Йо. 17, 37). В науці своїй відкликуєся до любви правди: (Йо. 18, 37). Кождий, хто іде правдою, слухає мого голосу. Він в кінци найважнійшій хосен своєї науки. — свободу, приписує правді: . Пізнане прав­ди освободить вас від гріха, від смерти вічної.

Тому не дивно, що наука Ісуса Христа причинялася і причиняєся до безнастанного поступу людскої культури. Она колись висвободила людей від тьми поганьства, поганьскої розпусти і найдикших забобонів і стала підставою нової нашої культури. Се признають навіть ті, що не суть Христовими учениками, коли тілько без упередженя дивляться на Єго діло. І в нашім народі рускім доперва зі світлом Христіяньства зачалася правдива культура, а в цілій нашій історії не знайдемо епохи більшого, а так наглого поступу в культурі і просвіті, як за часу св. Володимира, коли то Русь приняла Христіяньство.

Христова наука працею віків не вичерпала своєї сили культурної. Она носить в собі до тепер черезмірну силу поступу і просвіти. І кождий, хотя би заблуканий на бездорожа невіри, хто з любви до правди єї щиро шукає, той скорше або пізнійше найде Христа. І в наших часах Церков Христова помагає людям в їх змаганях над здобутєм просвіти і тішиться з кождого добутку в якім небудь ділі науки або культури. І я з нею тішуся з ревної праці над наукою і просвітою, котру розвиває наш нарід, і до сеї праці в будучности ще і заохочую.

Здобувайте собі просвіту, братя мої рідні, працюйте над нею усильно, цініть собі єї, лиш пам'ятайте, що наука правдива не може противитися науці Христа, як правда правді противитися не може, бо наука не є прецінь нічим іншим, як тілько пізнанєм правди, а наука Христова є правдою. Закладайте, братя мої, по селах читальні, захоронки для дітей, дбайте о се, щоби діти ходили до школи, але стережіться — заклинаю вас Богом живим — стережіться всякої науки, що противиться науці Христа. Така наука, се ложь і темнота, а не просвіта правдива. Тримай­теся сильно святої нашої віри католицкої, бо поза нею нема спасенія!sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...