Главная Обратная связь

Дисциплины:


Суд Церкви о соціялістах42. Не входячи днесь в близше представлене тої соціял-демократичної акції в Европі, пригадаю лиш суд, висказаний Христовим Намістником єще в році 1878, сей автентичний вираз христіяньства. "Ті, що визнають доктрини соціялізму", писав тогди св. Отець в Енциклиці Quod Apostolici muneris 20 грудня 1878, — "погорджують всім, що називаєся повагою і властію і хулять всьому, що лишень святе. Всьо то, що Божі і людскі права установили для безпеченьства і поступу людскости, має після них бути знесене. Відмовляють послуху властям, котрі від Бога одержали право розказувати і котрим після слів св. Апостола, кожда душа винна підчинятися. Всюда проповідають беззглядну рівність людей во всіх правах і обов'язках. Неморальною називають звязь супружеску чоловіка з женою, котру і дикі народи уважали все за щось святого. Ослабляючи звязи, на котрих опираєся суспільність родинна, лишають їх пристрасти або примхам. Поривані через захланність дочасних дібр, котра єсть жерелом « » і через котру люди відступають від віри (1 Тим. 6, 10), нападають на право власности, оперте на природі, і смілість їх іде так далеко, що в цілі заспокоєня потреб і бажань всіх, хотіли би відібрати і замінити на спільну власність всьо, що було набуте чи то легальним спадком, чи працею рук, чи працею інтелектуальною, чи вкінци ощадностію. Ті дивоглядні теорії проклямують на своїх зібранях, доказують в своїх письмах і пропагують поміж народом в безчислених письмах і брошурах".

43. У нас поміж тими, що більше або менше до соціялізму признаються, много таких христіян, що не досить свідомі принципів Церкви і принципів соціялізму, лиш для того до них пристають, бо видять в них здійснене своїх бажань о суспільних реформах. Потягає їх теорія рівности людей, потягає рухливість і якась благородність декотрих з того табору, котрі для своєї ідеї щиро працюють. Теорії же соціялістів беруть не досить критично, не застановляються над їх консеквенціями. Церкви же або не знають, або знають її не добре. Не маючи досить свідомої віри, думають, що могуть бути соціялістами а лишитися христіянами.

Обов'язок єпископа

44. В такім положеню єсть рішучо правом і обов'язком єпископа забрати голос в справах суспільних, розяснити суспільні принципи віри Христової і скупити правдивих христіян під прапором католицкої акції суспільної, щоби успішно працювати для добра верств убожших і устеречи людей перед небезпеченьством яких-небудь блудних теорій.

45. Для того то і я уважаю за своє право і свій обов'язок забрати голос в тій справі. Се моє право, бо Церкві належиться голос в справах суспільних, а тим більше в тих, де йде о моральність людей. А такою єсть соціяльна квестія. Се мій обов'язок, бо вірним належиться поучене о всіх правдах віри Христової, передовсім же о тих, що мають найактуальнійше значене. Духовеньству же належиться від єпископа ясне виложене програми, котрої треба нам держатися, щоби поступати солідарно і провадити повірений нам нарід певною дорогою христіяньского житя; і щоби уникнути хибної тактики, котра могла би в консеквенціях допровадити до злого.Папска енцикліка

46. Бажаю проте в тім моїм письмі представити сторону соціяльну Христової доктрини і науки Церкви, котру св. Отець Лев XIII так ядерно і ясно зібрав в своїй енцикліці Rerum novarum.

47. Се річи знані. Однак в кождій акції суспільній потреба нам все мати в памяти сей неначе суспільний кодекс християньскої акції сю – автентичну деклярацію церковної науки. Так як в науці європейскій енцикліка Rerum novarum стала підставою обширної літератури і пхнула многих в напрямі студіованя квестії соціяльної, так і у нас докладнійше пізнане наук сеї енцикліки, причиниться може з ласкою Божою до загальнійшого роз'ясненя понятій суспільних, заохотить неодного до студіювань теоретичних над сею справою і додасть нашій праці много світла і сильну підставу.

48. Для того то в тім моїм письмі буду триматися науки св. Отця, додаючи до неї лиш то, що насунуть мені на гадку обставини нашої суспільности і потреби нашого духовеньства.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...