Главная Обратная связь

Дисциплины:


Факт нерівности економічної97. Терпеливість в зношеню тягарів житя, осолоджена приміром Ісуса Христа, надією вічного спасенія і беззглядної рівности перед Божим судом, робить лекшим принятє тих ріжниць природних поміж людьми, котрі причиняються до розложення поміж них ріжних праць, потрібних в суспільнім житю.

98. Житє суспільне з конечности має ріжні функції: висші і низші. Ріжнородність положеня і ріжнородність спосібностей і прикмет і нерівність маєтків склоняє людей до понятя тих ріжнорідних праць.

99. Можна би о суспільности людскій то само сказати, що св. ап. Павло сказав о Церкві, що єсть одним тілом, а має много членів і Бог положив члени кождого з них в тіло, як схотів. А якби всі члени були одним членом, де ж було би тіло? А так єсть много членів, одно же тіло; і не може око сказати руці: не потреба мені тебе, ані голова ногам не може так сказати. Радше ті члени, що суть немічнійші, суть потрібнійші, а члени, котрі уважаємо за безчестнійші, тим віддаємо більшу честь і

100. Люди мають звичай украшати або хоть прикривати ті части тіла, котрі суть не так благородні і не так достойні. В Церкві, тім Христовім тілі, верстви убожші і слабші суть оточені опікою і поважанєм таким, якого не мають богатші. Свідчать о тім інституції, в котрих тисячі людей добровільно служать убогим, опущеним, старцям, калікам і хорим, сиротам і опущеним дітям. Всім тим інституціям Христова Церков дала початок. Свідчить о тім і практичне застосоване Христового слова:

(Мт. 25, 40). То слово цілий світ христіяньский по всі часи так розумів, що в тих "братях менших" видів самого Христа, вінчаючи пресвітлою авреолею голову тих, котрим світ відмовляв всякої слави, украшаючи золотим перстенем ту руку суспільного тіла, уживану до всяких найнизших суспільних функцій.

101. По сім короткім житю наступає житє вічне — се доперва правдиве житє. Чи хто посідає богатства, чи ні, то річ в сущности своїй обоятна; для щасливости вічної лиш одне має значене: який хто робить ужиток з отриманих дарів.

102. Ті доктрини так христіяньскі суть підставою цілої моральности. Без них не подібно мати правдивого і христіяньского суду о справах і відносинах дочасних, так, як понятє якоїсь безглядної і стислої справедливости поза гробом якогось суду, якоїсь нагороди або кари, мусить бути підставою кождої етики, котра має бути чимсь тривальшим і певнійшим від страху перед судами людскими.

103. Без тих понять цілий світ і житє мусить бути непонятою тайною. Ті доктрини, хоч самому розумови доступні, суть однак підставою цілого Божого об'явленя Христової науки.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...