Главная Обратная связь

Дисциплины:


Терпіня — наслідки гріха первородного104. Євангеліє учить дальше, що труд і терпіня суть наслідком гріха перших родичів, що праця тілесна зразу в стані невинности солодка, стала по упадку прикрою. Наслідків первородного гріха не можна усунути ніякою силою і ніякою штукою. Хто обіцює убогим усунути ті терпіня людскости, хто прирікає житє без терпіня і труду, уживане роскошій безнастанних — сей справді люд ошукує і веде до розчарованя і гірших терпінь від тих, які сама природа приносить. Нема ради — треба видіти річи такими, якими суть; терпіти — се річ людска, треба на терпінє заради шукати і пільги, — не обіцювати собі цілковитого їх усуненя.

Вартість дочасних дібр

105. Вказуючи висшу мету житя людського над дочасні добра, Церков з Ісусом Христом вічно повторяє: Добра дочасні в очах христіян не мають беззглядної вартости, суть средством до осягненя висшого вічного щастя. Чоловік на сім світі єсть в дорозі. В небі єго вітчина.

Братерство людей

106. Люди всі суть собі братьми, природно мають жити не в борбі, але в згоді і любові. Два стани: убожший і богатший не суть собі з природи ворожими. Блудним єсть суд, що сама природа пхає їх до завзятої вічної борби. Радше єсть противно: з природи мають ті дві верстви доповнятися взаїмно. Як в тілі людскім всі члени так з собою згаджаються, що симетрично після правила і міри лучаться всі в один організм: подібно сама природа велить, щоби всі верстви суспільні взаїмною згодою лучилися і стояли в рівновазі. Капітал і праця не стоять в сущній і природній суперечности, борба між ними припадкова — не конечна. Капітал не обійдеся без праці, а праці потреба капіталу. Зі згоди і лучности, так як в кождій річи, так і тут, слідує порядок і краса; незгода і борба приносить все замішане, нелад і упадок.

107. Ті всі доктрини дійсно в силі злагодити борбу, що ведеся о дочасні добра і причинитися до рівномірнійшого їх розложеня.

108. Але в висшім єще степени ведуть до того приписи Божого закона, котрі Церков учить в житє впроваджувати.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...