Главная Обратная связь

Дисциплины:


Обов'язки працьодавців111. Богатшим і працьодавцям пригадує стислий обов'язок ушанувати достоїньство людске і призначене до синівства Божого. Заказує обходитися з робітником як з невільником:

(Кол. 4, 1). Праця в світлі христіяньскої доктрини приносить чоловікови честь, бо єсть средством до чесного утриманя житя, не єсть пониженєм чоловіка. Праця чоловіка — то часть єго житя, не товар, котрого ціна росте або маліє після попиту. Нелюдскостію єсть і мерзенним злочином надуживати людскої праці, а гріхом, що кличе о пімсту до неба, встримувати робітникови заслужену платню.

(Як. 4, 5). Не годиться рівнати чоловіка з предметами зиску і оціняти єго після вартости, котру преставляє єго сила. Заплата за працю винна бути справедливою. Означене її міри залежить від многих обставин. Однак річ певна, що ані Боже, ані людске право не позволяє угнітати убогих, ані користати з їх трудного положеня і недостатку.

112. Теорія о праці, котрої боронила школа ліберальних економістів, єсть певно фальшива, коли може яко справедливої боронити так низької платні, що рівнаєся з найкрайнійшою нуждою. Теорія та уважає працю за товар, котрої вартість означає пропорція попиту і продажи. Після тої теорії справедливою єсть кожда платня, в котрій робітник може осягнути, а котру працьодавець єсть змушений давати, без взгляду на те, чи єсть справедлива пропорція між роботою, а заплатою. Заплата при великій конкуренції робітників може сходити ліцитацією in minus до неможливо низької границі.

113. Та теорія служила системі капіталістичній і віддавала робітників фабричних в цілковиту неволю конкуренції пожираючої всі малі підприємтва, і відбиваючоїся з конечности на робітниках. Днесь загально узнана між економістами за ложну і несправедливу.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...