Главная Обратная связь

Дисциплины:


Любов — поміч в виконаню справ142. То понятє справедливости, скріпляє, підносить і освячує Христос своїм "новим законом", законом любові:

Новий закон любові

143. Того закону потреба людям вже яко помочи для виконаня справедливости. Коли Христос каже чоловікови любити ближних як себе самого, то вже тим самим вказує їм потребу оціняти і важити єго право так, як би своє власне.

Справедливість без любові

144. Справедливість позволяє чоловікови уживати своїх прав і накладає обов'язки шанувати чужі, однак так, що кожному чоловікови вільно еше по своїй неначе стороні стояти, упоминатися о сповнене обов'язків інших взглядом него, а свої обов'язки сповняти о стілько, о скілько суть певними і відповідають реальним правам інших.

Самолюбіє

145. Самолюбіє, до котрого рід людскій так наклонний, ту границю майже мимоволі, несвідомо пересуває так, що побільшає свої права, а зменшає обов'язки. Чоловік робить се для тої природної причини, що о свої права більше дбає, як о свої обов'язки; свої права ліпше знає, чим чужі права. Права же інших, о котрі ті не упоминаються, стають в очах обов'язаного поволи непевними, меншими. На підставі засади: vigilantibus iura теорією задавненє троха приспішного чоловіка не переступаючи в своїх понятях границь справедливосте, переступає її однак в дійсності і тратить почуте декотрих обов'язків.

Любов

146. Проти такої тенденції самолюбія і такого рода засліплена могучо реагує Христова доктрина законом, приказуючим любити ближнього так, як себе самого. Хто хоть в части сей закон розуміє, хто стараєся в житє єго впровадити, той з конечносте буде мусів передовсім права інших хоть троха судити якби свої власні. Любов випровадить го з того перед уставою справедливого, хоть троха сторонничого становиска, на якім стояв. А ставляючися в положенє ближнього, уважаючи єго право хоть трохи так, якби своє, не так легко переступить границь справедливости, свої права і обов'язки буде міряти одною мірою і одним серцем.

147. Суть соціольоги, котрі так урґують обов'язок справедливости, що ослабляють суспільне значене любові. Они забувають, що ми люди так наклонні до нагинаня нашого розуму після нашого серця, що іншою єсть справедливість, котру виміряємо тим, що їх любимо, а інша буває справедливість, котру віддаємо тим, від котрих маємо відвернене серце.

Дві справєдливости

148. То так якби дві справедливости, але одна до другої так подібні, як тих сім товстих коров, котрих в сні видів Фараон, подібні були до тамтих сімох сухих. І то і то справедливість, але як же ріжні: одна щедра, богата, зичлива, упереджаюча, бо скріплена любовію, — друга суха і стиснена, скупа і уперта.Примір

149. Чоловік, що в оціненю свого довгу взглядом другого — ані на волос не хоче піти дальше, як стисло належиться, сплачує го єще, хоть вірителеви пропав скрипт довжний — єдиний судовий доказ: хоть не сплатив би го чоловік, що стоїть на становиску легальної лиш справєдливости. Ось ріжниця між чоловіком совістним, — т. є. маючим внутренне почуте справєдливости, а чоловіком справедливим перед самим лиш судом людским.

150. Але сей чоловік совістний не буде уважати за свій обов'язок помагати вірителеви в вишуканю доказів на істнованє довгу, о котрім він, довжник, зовсім нічого не знає, — а може того не зробить і тогди, коли по єго стороні буде певний довг — правдоподібно сплачений. Рішучо зробить се чоловік, що буде на рівні ставляти право вірителя зі своїм, по приказу: люби ближнього як себе самого.

151. Ось ріжниця між чоловіком лиш справедливим, а чоловіком жичливим для ближнього, люблячим го.

152. Та услуга, котру любов справедливости несе — се лиш одна її функція. А має їх много. Ціла наука Ісуса Христа і наука Церкви єсть так повна любові взглядом убогих, що можна би сказати, що всіми правдами своєї науки до них звертає мисли і серця вірних.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...