Главная Обратная связь

Дисциплины:


Просвіта без моральности185. Будемо усильно працювати над просвіченєм людей, але всяку просвіту будемо опирати на принципах віри і христіяньскої моральности. Просвіта, котра від Христа відводить, єсть для нас не поступом, а дороою до звиродненя.

186. Будемо учити людей сповняти всі обов'язки, пристрасти поборювати, Бога і ближнього любити, мужно а терпеливо зносити крести христіяньского житя.

187. Будемо учити людей працювати над поліпшенєм їх долі, але при тім будемо їх перестерігати перед злудними надіями і обітницями.

Треба нам науки соціяльної

188. До осягненя солідарности і до наданя того напряму нашій ревності треба нам знати суспільну акцію Церкви, а хісновати з досвідченя вже зробленого на тім поли; потреба нам соціяльної науки.

189. Як схочемо справді сповнити свою задачу і під прапор христіяньско-суспільної акції зібрати передовсім всіх вірних христіян, охочих а спосібних до такої праці, а в другім ряді людей таких, що радо писали би ся на соціальну акцію Церкви, хотяй може не були би утверджені в вірі, треба нам передовсім самим познакомитися з тою справою, і з літературою, що до неї відноситься.

В загалі богослови

190. Священикови все потреба науки богословія. Не сміє її залишити або забути без нараженяся на небезпеченьство шкодженя душам, котрі провадить. Коли лікар, занедбуючи науку медицини і студіюм в своїм фаху, все повторяє ті самі передвічні рецепти, переробивши свій науковий фах в якесь безмисльне ремесло, справді не заслугує на довірє хорих і ліпше зробив би усуваючися від практики, котрою людям шкодить.

Священик а лікар

191. Священикови єще більше як лікареві потреба фахових відомостій, безнастанної праці і поступу в своїм фаху, т. є. в богословію застосовуваним до практики.

192. В єго руках справа важнійша від здоровля і житя дочасного. Від єго праці залежить житє вічне, здоровлє моральне людей.

193. Коли лікар здибуєся з явищами новими, котрих не знав, уважає за конечне в світлі своєї науки ті явища осудити і здати собі з них справу.

Нові явища

194. Квестія суспільна зі своїми антагонізмами ріжних верств суспільних, з мотанями і трудними в розграниченю взаємних прав і обов'язків, се таке нове для нас явище, котре домагаєся від нас усильної праці наукової, і скупленої уваги богословської. Най ніхто з Преп. Отців не думає, що в розвязаню тих трудностій може бути так, як в розвязаню случаїв совісти простих і легких, які бувають у наших людей, де вистарчає здоровий розум. Питаня соціяльні — се питаня трудні до розвязаня, на котрі потреба правдивої науки.

Трактат “de justitia et jure”

195. Наука, на котрій ціла та справа опираєся, то та часть богословія морального, котру називаємо трактатом de iustitia et iure.196. Усильно раджу Преп. Отцям пригадати собі науки, котрі там містяться.

197. Знаю, що між богословами і молодими священиками много єсть таких, котрі з похвальною ревностію віддаються студіям квестії суспільної. Їм більше як кому-небудь іншому єще поручаю сей трактат. Най здадуть собі справу, що до знаня і правдивого розсудженя соціяльної квестії потреба передовсім добрих богословів, маючих певне і делікатне почуте того, що єсть справедливостію і правом iustitia et ius.

Потреба досвіду

198. До чинної праці в тім напрямі потреба немалого досвіду о людях і справах, але досвід мусить на науці опиратися. Небезпеченьство з обох сторін єсть будувати теорії без уваги на факта, і факта студіювати без памяті на принципи.

Відкриті рани

199. То річ певна, котрої ніколи досить не можемо повторяти і собі і іншим: стоїмо перед відкритими ранами, братися до ліченя ран без осторожної діягнози і без основного знаня і передвидженя наслідків нашого поступованя, се була би крайня легкодушність. Люди молоді і нерозважні, котрі не здають собі справи з того, де веде їх акція, могуть без застановленя прикладати руки до акції суспільної. Ми же можемо їх лишень розважувати, а самі приступати до діланя з повною свідомостію важности справи.

Проповіди

200. Студії власні могли би ми, а в части і повинні, уділяти іншим. Не в проповідях однак. Проповідь мусить все лишитися Божим словом. До неї проте входять з квестії соціальної лиш самі принципи і правди віри. Тих правд очивидно не можемо на проповідях залишати; радше треба до них частійше вертати, чим суть актуальнійшими. Тими правдами суть:

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...