Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії оцінювання підсумкових тестівПідсумковий тест складається з 50 завдань різних форматів.

За виконання завдань можна отримати :

- за завдання 1-36 (формат А) – 0 або 1 бал за кожну правильну відповідь;

- за завдання 37-40 (формат В) - 1 бал за кожну правильну відповідь, максимум 3 бали;

- за завдання 41,42 (формат С) на встановлення логічної послідовності – максимум 4 бали (жодної правильної відповіді – 0 балів, 1 правильна відповідь – 1 бал, 2 правильні відповіді – 2 бали, 3 правильні відповіді – 3 бали, 4 правильні відповіді – 4 бали);

- за завдання 43-47 (формат Д) на встановлення відповідності – максимум 5 балів (1 бал за кожну правильну відповідь);

- за відкриті завдання 48-49 (формат Е) з короткими відповідями –максимум 18 балів за кожне завдання;

- за відкрите завдання 50 з розгорнутою відповіддю – від 0 до 20 балів за кожне завдання (у тому числі: за логічну послідовність відповіді – 5 балів, за розкриття суті питання – 7 балів, за вживання понять – 4 бали, за висновок – 4 бали).

Загалом за всі завдання можна отримати 86 балів.

При переведенні балів, отриманих за виконання тесту , за всі завдання можна отримати всього 198 балів, у тому числі за:

Формат А – 36 балів; формат Д – 29 балів;

Формат В – 27 балів; формат Е – 10 балів;

Формат С – 26 балів; формат Q – 70 балів.

Кількість набраних балів за виконання тестових завдань можна перевести у кількість балів згідно з критерями оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу, що вивчається, за допомогою наведеної таблиці:

Шкала 100-200 Кількість балів, набраних за виконання тестових завдань Рівень навчальних досягнень студента Кількість отриманих балів за національними критеріями оцінювання навчальних досягнень
100-107 0-10 початковий
110-124 11-17 середній
127-140 18-36 середній
143-163 37-48 достатній 3,5
165-178 49-60 достатній
179-186 61-76 високий 4,5
187-198 77-86 високий

 

 

Більшість тестових завдань, що увійшли до збірника, пройшли попередню апробацію в навчальному процесі і дозволяють швидко і більш ефективно визначити якість знань кожного студента.

ТЕСТ 1

МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ. ЦИТОГЕНЕТИКА

Як називається сукупність хромосом, що міститься в одному ядрі?

А) фенотип В) гомозигота Б) каріотип Г) гетерозигота Д) хроматиди

2. Якщо кількість хромосом в кожній з дочірніх клітин камбію дорівнює 10, то в материнській клітині було:

А) 5 хромосом Б) 20 хромосом В) 10 хромосом Г) 30 хромосом Д) 15 хромосом 

3. Аномальний набір хромосом у клітині людини:

А) 22 + Х В) 22 + ХХ Д) 44 + ХУ Б) 22 + У Г) 44 +ХХ

З яких клітин тварин безпосередньо утворюються однояйцеві близнюки?

А) яйцеклітин Б) сперматозоїдів В) бластомерів Г) зиготи Д) мезодермальних клітин.

Яким шляхом утворюються дозрілі спори хвоща польового в процесі розмноження?

А) вегетативним Г) мейотичним

Б) мітотичним Д) мітотичним і мейотичним

В) вегетативним і мітотичним

Кількість аутосом шимпанзе дорівнює 46. В якому варіанті правильно вказаний набір хромосом у дозрілій яйцеклітині цієї тварини?

А) 23 + Х В) 22 + Х Д) 46 + Х

Б) 46 + ХХ Г) 22 + ХХ

Кількість аутосом собаки домашнього дорівнює 78. В якому варіанті правильно вказаний хромосомний набір дозрілої яйцеклітини цього організму?

А) 38 + Х Б) 76 + Х В) 38 + У Г) 39 + Х або У Д) 38 + УУ

Диплоїдний набір хромосом кроля дорівнює 44. Який набір хромосом має бути в сперматозоїді та яйцеклітині, щоб після її запліднення народився самець?

Сперматозоїд Яйцеклітина

А) 22 + Х 22 + Х

Б) 21 + У 21 + Х

В) 44 + У 44 + Х

Г) 21 + Х 21 + Х

Д) 22 + У 22 + Х

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...