Главная Обратная связь

Дисциплины:


Скільки гаплоїдних клітин в зародковому мішку ніколи не зливаються із сперміями у покритонасінних?А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 5, Д) 7.

Скільки хромосом і скільки хроматид в гаметі людини в анафазі І мейозу?

А) 46 хромосом, 46 хроматид, Б) 46 хромосом, 92 хроматиди, В) 46 хромосом, 23 хроматиди,

Г) 92 хромосоми, 46 хроматид, Д) 23 хромосоми, 46 хроматид.

Кількість клітин - n , а диплоїдний набір хромосом в кожній з них - х. Визначити загальну кількість хромосом в клітинах, що утворилися після мітотичного поділу цих клітин.

А) 2nх, Б) 4(n + х), В) nх/2, Г) 4nх, Д) 2(n + х).

Як розподіляються материнські та батьківські хромосоми під час анафази І відносно полюсів клітини? Вказати правильну відповідь.

А) материнські і батьківські хромосоми по відношенню до полюсів розподіляються випадково,

Б) материнські хромосоми розміщуються у одного полюсу, а батьківські – у іншого,

В) одна половина материнських та одна половина батьківських хромосом спрямовується до одного полюсу, а інша половина - до іншого,

Г) хромосоми, які не утворили бівалентів, направляються до одного зполюсів, а ті, між якими відбувається кросинговер – до іншого полюсу,

Д) після кон’югації в клітині залишаються лише материнські хромосоми, половина яких йде до одного полюсу, решта - до іншого.

На якій фазі мейозу між хромосомами може відбуватися кросинговер?

А) в профазі І, Б) в метафазі І, В) в телофазі І, Г) в анафазі ІІ, Д) в профазі ІІ.

Якщо в метафазі мітозу в клітині певного виду тварин налічується 32 хроматиди, то скільки хромосом має каріотип цього виду?

А) 24, Б) 12, В) 32, Г) 16, Д) 8.

В якій частині статевої залози розміщена зона розмноження і яким шляхом розмножуються первинні гамети в цій зоні?

А) на початку статевої залози, шляхом мейозу,

Б) в середині статевої залози, шляхом мейозу,

В) в кінці статевої залози, шляхом мейозу,

Г) на самому початку статевої залози, шляхом мітозу,

Д) в середині статевої залози, шляхом мітозу.

Яйцеклітина дрозофіли містить 4 хромосоми. Скільки хроматид можна побачити на стадії метафази в клітинах кишечника дрозофіли?

А) 8, Б) 4, В) 16, Г) 32, Д) 12.

Яка кількість хромосом і молекул ДНК буде в кожній з дочірніх клітин, одержаних в результаті мітозу, якщо відомо, що перед початком поділу клітина мала n – хромосом і m - молекул ДНК?

А) n; m, Б) n/2; m /2, В) n/2; m , Г) n/4; m /2, Д) n; m /2.

55. Хромосоми складаються з молекул:

А) вуглевода і ДНК, Б) ДНК і білка, В) РНК і ДНК,

Г) білка і ліпідів, Д) ДНК і ліпідів.

На якій стадії онтогенезу первинні статеві клітини жінки поділяються мітотичним шляхом?

А) в постембріональному періоді, Б) в період статевого дозрівання,В) в ембріональному періоді, Г) в підлітковому періоді, Д) під час вагітності.

У соматичній клітині курки міститься 76 аутосом. Якою буде сума хромосом оотид, які утворилися в кінці зони дозрівання в результаті мейотичного поділу однієї вихідної клітини?

А) 76, Б) 152, В) 38, Г) 78, Д) 117.

В який період життя клітини в ній не можливий безперервний синтез білків, вуглеводів, жирів?

А) під час росту, Б) на початку інтерфази, В) в середині інтерфази,

Г) під час мітозу, Д) в кінці інтерфази.

Яка структура здійснює контроль за життєдіяльністю клітин під час інтерфази?

А) ядерце, Б) рибосоми, В) хромосоми, Г) мітохондрії, Д) клітинна оболонка.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...