Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чим обумовлений розвиток хвороби Дауна у людини?А) випадковим порушенням ходу мейоза, Б) соматичними мутаціями,

В) зменшенням кількості хромосом, Г) вірусною інфекцією, Д) бактеріальною інфекцією.

74. Назвіть хвороби людини, які успадковуються за аутосомно-домінантним типом:

А) хвороба Дауна, шизофренія, схильність до туберкульозу,

Б) хвороба Дауна, глухота, шизофренія,

В) дегенерація рогівки, цукровий діабет, шизофренія,

Д) шизофренія, цукровий діабет, дегенерація рогівки.

75. Хромосомний набір клітин самиць медоносних бджіл відрізняється від хромосомного набору соматичних клітин самців тим, що:

А) містить більшу кількість хромосом, Б) розміри аутосом у них менші,

В) розміри аутосом у них більші, Г) кількість аутосом у них менша,

Д) містить меншу кількість статевих хромосом.

76. Якщо гамета містить два або більше алелів одного гена, це означає, що:

А) це рослина, Б) це бактерія, В) це результат генної мутації,

Г) це диплоїдний організм, Д) це поліплоїдний організм.

  1. П’ять клітин дрозофіли з генотипом аавв у зоні розмноження яєчника три рази поділилися мітозом. У зоні дозрівання статевої гонади клітини, що утворилися, вступили в мейоз. Скільки з утворених гамет містять гени ав?

А) 15, Б) 40, В) 80, Г) 125, Д) 160.

  1. П’ять клітин дрозофіли з генотипом АаВв у зоні розмноження сім’яника три рази поділилися мітозом. У зоні дозрівання цієї статевої гонади утворені клітини вступили в мейотичний поділ. Скільки гамет містять гени ав (алельні гени розміщені в різних гомологічних хромосомах)?

А) 15, Б) 40, В) 80, Г) 125, Д) 160.

ТЕСТ 2

ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕНДЕЛІВСЬКОГО УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Як називаються особини, у потомстві яких спостерігається (1) та не спостерігається (2) розщеплення за даною ознакою?

А) 1 – моногібридними, 2 – дигібридними, Б) 1 – гетерозиготними, 2 – гомозиготними,

В) 1 – гаплоїдними, 2 – диплоїдними, Г) 1 – гомогаметними, 2 – гетерогаметними,

Д) 1 – гемізиготними, 2 – гомозиготними.

Де знаходяться матеріальні одиниці спадковості при статевому розмноженні?

А) у соматичній клітині материнського організму, Б) у соматичній клітині батьківського організму, В) у статевих клітинах, Г) у клітинах жирової тканини, Д) у клітинах спинного мозку.

Яка частина потомства з домінантним фенотипом, одержана від моногібридного схрещування двох гетерозиготних особин, даватиме подальше розщеплення ознак?

А) ½, Б) 1/3, В) ¼, Г) ¾, Д) 2/3.

Яка кількість фенотипів спостерігатиметься у нащадків двох гетерозиготних особин при моногібридному схрещуванні і при умові неповного домінування?

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4, Д) 5.Яка кількість фенотипів спостерігатиметься при схрещуванні двох гомозиготних особин в першому поколінні при неповному домінуванні?

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4, Д) 5.

6. Сукупність усіх локалізованих у хромосомах генів організму називається:

А) генотипом, Б) геномом, В) алелем, Г) гетерозиготою, Д) гомозиготою.

7. Геном – це:

А) сукупність усіх генів ядра диплоїдної клітини,

Б) кількість ДНК, що міститься у гаплоїдному наборі хромосом,

В) сукупність генів популяції,

Г) група тісно зчеплених генів, дія яких взаємопов’язана,

Д) гени однієї алельної пари.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...