Главная Обратная связь

Дисциплины:


А) Р : АаВв х ААВв → ААВВ, АаВВ, Аавв, аавв, дигібриднеБ) Р : Аавв х АаВв → АаВв, Аавв, ААВв, аавв, полігібридне

В) Р : АаВв х аавв → АаВв, Аавв, ааВв, аавв, аналізуюче

Г) Р : Аавв х АаВВ → АаВВ, ААвв, ааВВ, аавв, бекросс

Д) Р : АаВВ х аавв → АаВв, ААвв, Аавв, аавв, зворотнє.

В якій відповіді правильно вказане співвідношення генотипів при схрещуванні двох гетерозиготних особин? ( гени не зчеплені).

А) гомозиготних – 12,5%, дигетерозигот – 25%, гетерозиготних за однією ознакою – 62,5%.

Б) гомозиготних –25%, дигетерозигот – 12,5%, гетерозиготних за однією ознакою – 62,5%.

В) гомозиготних – 25%, дигетерозигот – 62,5%, гетерозиготних за однією ознакою – 12,5%.

Г) гомозиготних – 25%, дигетерозигот – 25%, гетерозиготних за однією ознакою – 50%.

Д) гомозиготних – 25%, дигетерозигот – 50%, гетерозиготних за однією ознакою – 25%.

Яку кількість (в%) складатимуть дигетерозиготні особини, одержані від схрещування дигетерозиготних батьків?

А) 50%, Б) 25%, В) 40%, Г) 100%, Д) 10%.

У матері ІІ група крові, у батька – ІІІ. Визначити генотипи батьків та їхніх дітей, якщо діти можуть віддати свою кров тільки особам ІУ групи.

Р : ♀ х ♂ F

А) ІА ІА х ІВ ІВ ІА ІВ

Б) ІА і0 х ІВ і0 ІА ІВ ; ІА і0

В) ІА ІА х ІВ і0 ІА ІВ ; ІА і0

Г) ІА ІА х ІВ ІВ ІА ІВ ; ІВ і0

Д) ІА ІА х ІВ і0 ІА ІВ ; ІА і0 ; ІА і0; і0 і0

У результаті схрещування двох кролів сірого кольору, гетерозиготних за цією ознакою, в потомстві одержані кролі сірого, білого та чорного кольору у співвідношенні 9:4:3. Що лежить в основі цього явища?

А) неповне домінування Б) модифікаційна мінливість В) зчеплене успадкування

Г) взаємодія неалельних генів Д) мутація.

Якого розщеплення за фенотипом слід очікувати при дигібридному схрещуванні двох гетерозиготних за обома парами ознак особин, якщо за однією з ознак спостерігається неповне домінування?

А) 4:2:2:2:2:1:1:1:1; Б) 9:3:3:1; В) 6:3:3:2:1:1; Г) 6:3:2:2:1:1:1; Д) 4:3:3:2:2:1:1.

Якого розщеплення за фенотипом слід очікувати при дигібридному схрещуванні двох гетерозиготних за обома парами ознак особин, якщо за обома парами ознак має місце неповне домінування?

А) 4:2:2:2:2:1:1:1:1; Б) 9:3:3:1; В) 6:3:3:2:1:1; Г) 6:3:2:2:1:1:1; Д) 4:3:3:2:2:1:1.

Скільки типів гамет утворюватиме особина з генотипом АаВвСсDdrrHh (зчеплення генів відсутнє)?

А) 2, Б) 8, В) 16, Г) 32, Д) 64.

59. У результаті схрещування бджолиної матки з трутнями одержано покоління F, де самці мали генотип АВ, Ав, аВ, ав, а самки АаВв, Аавв, аавв, ааВв. Вкажіть генотип батьків:

А) ♀ааВв х ♂ Ав, Б) ♀АаВв х ♂Ав, В) ♀АаВв х ♂ав, Г) ♀аавв х ♂ав,Д) ♀Аавв х ♂ав.

У скільки разів кількість всіх гетерозиготних особин, одержаних у результаті схрещування АаВв х АаВв, більше кількості гетерозиготних особин, одержаних у результаті схрещування Аа х Аа? (Домінування повне, гени не зчеплені).

А) 2, Б) 6, В) 4, Г) 12, Д) 8.

61. Скільки фенотипів та скільки генотипів налічується у поколінні від схрещування двох дигетерозиготних батьківських особин? (Неповне домінування за обома парами ознак. Зчеплене успадкування відсутнє):

А) 16 фенотипів, 16 генотипів; Б) 4 фенотипи, 9 генотипів; В) 9 фенотипів, 9 генотипів;

Г) 8 фенотипів, 8 генотипів; Д) 6 фенотипів, 8 генотипів.

Біле забарвлення (А) гарбуза домінує над жовтим, дископодібна форма (В) над кулеподібною. При схрещуванні білої дископодібної форми з білою кулеподібною одержано 3/8 білих дископодібних, 3/8 білих кулеподібних, 2/8 жовтих кулеподібних рослин. В якому варіанті правильно вказані генотипи батьків?

А) АаВв х Аавв, Б) АаВВ х аавв, В) ААВВ х аавв, Г) ААВв х аавв, Д) АаВВ х ааВВ.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...