Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке розщеплення за фенотипом слід очікувати при схрещуванні АаВв х АаВв, якщо чоловічі гамети типу АВ є нежиттєздатними?А) 5:3:3:1, Б) 4:3:3:2, В) 5:2:1:3, Г) 4:1:2:1, Д) 5:3:1:2.

Для яких з наведених нижче організмів менделівська гіпотеза чистоти гамет не є прийнятною?

А) рослин, Б) поліплоїдних, В) гібридних, Г) диплоїдних, Д) гетерозиготних.

ТЕСТ 3

МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ. ПРИРОДА ГЕНА

В якому з варіантів правильно наведені речовини, що входять до складу нуклеотидів?

А) амінокислота, дисахарид, фосфатна сполука,

Б) азотиста основа, полісахарид, ліпід,

В) азотиста основа, вуглевод, залишок фосфорної кислоти,

Г) азотиста основа, ліпід, фосфорна сполука,

Д) азотиста основа, білок, ліпід.

2. Мономером білка є:

А) нуклеотид, Б) аденозинтрифосфорна кислота, В) моносахарид, Г) амінокислота, Д) ліпід.

Який зв’язок з’єднує нуклеотиди в одному ланцюзі ДНК?

А) фосфодиефірний зв’язок, Б) ковалентний зв’язок,

В) водневий, ковалентний та іонний зв’язки, Г) водневий зв’язок,

Д) іонний та водневий зв’язки.

Скільки нуклеотидів можуть одночасно знаходитися у функціональному центрі рибосоми?

А) 5, Б) 2, В) 6, Г) 4 Д) 3.

У чому сутність процесу транскрипції?

А) у забезпеченні послідовності амінокислот в молекулі білка, яка синтезується,

Б) у перенесенні інформації на і-РНК,

В) у перенесенні інформації на т-РНК,

Г) у переписуванні на і-РНК інформації, що міститься в ДНК,

Д) у перенесенні інформації про синтез білка на рибосому.

Скільки кодонів розміщується одночасно у функціональному центрі рибосоми?

А) 2, Б) 9, В) 5, Г) 1, Д) 6.

Що виконує роль матриці при реплікації ДНК в еукаріотичній клітині?

А) і-РНК, Б) білок, В) т-РНК, Г) р-РНК, Д) ДНК.

8. Головна властивість живої матерії – здатність до самовідтворення – реалізується в реакції:

А) гліколізу, Б) матричного синтезу, В) гідролізу,

Г) синтезу АТФ, Д) фотосинтезу.

Скільки видів азотистих основ зустрічається в нуклеїнових кислотах?

А) 3, Б) 4, В) 5, Г) 61, Д) 64.

Скільки видів нуклеотидів міститься в нуклеїнових кислотах?

А) 3, Б) 4, В) 5, Г) 61, Д) 64.

11. Скільки амінокислот кодує така нуклеотидна послідовність і-РНК:

AGG, UGG, GCC, CAG, UCU, UCG, UAG?

А) 6, Б) 5, В) 4, Г) 7, Д) 3.

Який процес забезпечує подвоєння хромосом у клітині?

А) поділ хромосом, Б) утворення нових за складом білків,

В) утворення АТФ, Г) реплікація ДНК, Д) утворення нових генів в ДНК.

Скільки нуклеотидів необхідно для кодування 120 амінокислот?

А) 120, Б) 40, В) 360, Г) 240, Д) 60.

Між якими парами нуклеотидів у протилежних ланцюгах молекули ДНК утворюються три хімічних зв’язки і як ці зв’язки називаються?А) А та Т водневі, Б) G та С водневі,

В) А та G ковалентні, Г) А та Т ковалентні, Д) G та С ковалентні.

Дана послідовність триплетів ДНК: CAT GGT TTT AGC.

Якою буде послідовність кодових триплетів відповідних ним т-РНК?

А) GTA CCТ ТТТ TCG; Б) CAU GGU UUU AGC; В) TAC TGG TTT CGA;

Г) GUA CCA AAA UCG; Д) CGA TTT TGG TAC.

В молекулі ДНК, яка складається з 372 нуклеотидів, міститься 86 нуклеотидів з аденіном. Скількі азотистих основ з тиміном (Т), гуаніном (G), цитозином (С) міститься в цій ДНК?

А) Т = 86, G = 86, С = 86; Б) Т = 86, G = 100, С = 100; В) Т = 124, G = 124, С = 124.

Г) Т = 100, G = 76, С = 86; Д) Т = 38, G = 86, С = 124.

Фермент рибонуклеаза складається з 124 амінокислотних залишків. Скільки нуклеотидів у молекулі ДНК кодує цей білок?

А) 124, Б) 372, В) 4, Г) 16, Д) 64.

Середня молекулярна маса нуклеотиду 300. Чому дорівнює приблизна молекулярна маса кодуючої частини і-РНК, яка кодує інформацію про білок, що складається з 150 амінокислот?

А) 11 500, Б) 125 000, В) 135 000, Г) 21 350, Д) 145 000.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...