Главная Обратная связь

Дисциплины:


В якій з перелічених нижче структур еукаріотичної клітини відбуваються процеси і транскрипції, і трансляції?А) мітохондріях; Б) ядрі; В) ендоплазматичній сітці; Г) безпосередньо в цитоплазмі;

Д) рибосомі.

Де формуються частки рибосом?

А) в ендоплазматичному ретикулюмі; Б) у клітинному центрі; В) у лізосомах;

Г) в ядерці; Д) в апараті Гольджі.

До якої групи відноситься вірус, що викликає СНІД?

А) бактеріофагів; Б) ДНК-містких вірусів; В) ретровірусів; Г) не хвороботворних вірусів;

Д) аденовірусів.

В яких органоїдах клітини відбувається остання стадія реалізації генетичної інформації клітини?

А) мітохондріях; Б) ендоплазматичній сітці; В) рибосомах; Г) пластидах; Д) лізосомах.

Чим відрізняється АТФ від нуклеотида ДНК з азотистою основою аденіном?

А) кількістю залишків фосфорної кислоти і будовою вуглеводу;

Б) будовою азотистої основи і кількістю залишків фосфорної кислоти;

В) кількістю водневих зв’язків між азотистими основами і будовою вуглеводу;

Г) кількістю залишків фосфорної кислоти та кількістю водневих зв’язків між азотистими основами;

Д) складом амінокислот і будовою вуглеводу.

42. Нуклеотиди, що входять у склад молекул ДНК та РНК, відрізняються:

А) будовою залишку фосфорної кислоти; Б) будовою вуглеводів;

В) кількістю залишків фосфорної кислоти; Г) присутністю ковалентних зв’язків;

Д) кількістю азотистих основ.

Яку кількість нуклеотидів містить кодуюча частина гену прокаріотичного організму, що кодує білок, який складається з 45 амінокислотних залишків, і яка молекулярна маса цього білка?

А) 120 нуклеотидів; 4950; Б) 135 нуклеотидів; 4950; В) 145 нуклеотидів; 5050;

Г) 100 нуклеотидів; 3050; Д) 100 нуклеотидів; 4500.

У полісомі, яка складається з 5 рибосом, відбувається процес трансляції. Скільки максимум нуклеотидів іРНК безпосередньо приймає участь у цьому процесі?

А) 5; Б) 10; В) 15; Г) 25; Д) 30.

В якому ряду вказані речовини, які можуть покинути місце свого синтезу в клітині під час інтерфази?

А) ДНК, іРНК, білок; Б) ДНК, іРНК, тРНК; В) білок, тРНК, ДНК; Г) іРНК, тРНК, рРНК;

Д) ДНК, тРНК, рРНК.

В молекулі ДНК нуклеотид гуанін (G) в кількості 880 складає 22%. На основі цих даних знайти кількість А, C, Т, що знаходяться в ланцюзі ДНК.

А) G=22%, 880; C=20%, 800; А=28%, 1100; Т=30%, 1120.

Б) G=22%, 880; C=22%, 880; А=28%, 1120; Т=28%. 1120.

В) G=22%, 880; C=22%, 880; А=25%, 1100; Т=31%, 1120.

Г) G=22%, 880; C=20%, 880; А=28%, 880; Т=30%, 1100.

Д) G=22%, 880; C=28%, 1120; А=22%, 880; Т=28%, 1200.

Скільки нуклеотидів необхідно для кодування поліпептидного ланцюга білка, що має молекулярну масу 23100? (Молекулярна маса однієї амінокислоти дорівнює 110).А) 210; Б) 200; В) 720; Г) 70; Д) 630.

Чому дорівнює максимальна довжина поліпептидного ланцюгу, який має молекулярну масу 5500? (Відстань між двома амінокислотами 0,35 нм).

А) 18,5 нм; Б) 35 нм; В) 37 нм; Г) 74 нм; Д) 17,5 нм.

Одна рибосома синтезує одну молекулу білка до 50 секунд. Скільки амінокислот входить у склад білка, якщо відомо, що рибосома рухається по іРНК зі швидкістю один триплет за 0,2 секунди?

А) 150 амінокислот; Б) 250 амінокислот; В) 400 амінокислот; Г) 200 амінокислот;

Д) 300 амінокислот.

Як відбувається об’єднання нуклеотидів в один ланцюг ДНК?

А) через пентозу одного і фосфорну кислоту іншого нуклеотида;

Б) через азотисту основу попереднього і пентозу наступного;

В) через розміщені поруч азотисті основи;

Г) через фосфорну кислоту і азотисту основу;

Д) через пентози розміщених поруч нуклеотидів.

Скільки амінокислот входить у склад білка, який має молекулярну масу 500000?

А) »3545; Б) »6545; В) »7545; Г) »2545; Д) »4545.

З кількох амінокислотних залишків складається білок, молекула якого синтезується за 25 секунд, якщо на приєднання наступної амінокислоти витрачається 0,2 секунди?

А) 300; Б) 200; В) 125; Г) 150; Д) 225.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...