Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яку закономірність домінування ознак у гібридів виявив І.В.Мічурін?А) на ранніх стадіях розвитку гібридів переважно домінують ознаки, які передаються жіночими гаметами

Б) на ранніх стадіях розвитку гібридів переважно домінують ознаки, які в оточуючому середовищі зустрічають найбільш сприятливі умови для свого розвитку

В) на ранніх стадіях розвитку гібридів переважно домінують ознаки, які виникли в результаті віддаленої гібридизації

Г) керувати домінуванням ознак неможливо

Д) на домінування ознак впливає лише генотип вихідних батьківських форм

2. Наукові основи створення людиною нових сортів рослин і порід тварин відкриті вперше:

А) Г.Менделем Б) Т Морганом В) М.І.Вавіловим Г) Г.Д.Карпеченко Д) Ч.Дарвіним

3. Форми штучного добору:

А) рушійний і стабілізуючий Б) близькородинний і віддалений

В) конвергенція і дивергенція Г) індивідуальний і масовий

Д) гібридизація і виховування

Як називається негативне проявлення близькородинного схрещування в тваринництві?

А) хромосомна мутація Г) цитоплазматична спадковість

Б) генна мутація Д) інбридінг.

В) модифікаційна мінливість

5. Задачі селекції заключаються у створенні нових та поліпшенні вже існуючих:

А) сортів, порід, видів Б) штамів, порід, сортів В) порід, родів, сортів

Г) видів, родів, родин Д) штамів, родів, сортів

У яких з наведених нижче організмів в природі найчастіше зустрічаються поліплоїдні види?

А) пшениці Г) птаха Б) бджоли Д) людини В) крокодила

7. Віддалену гібридизацію в селекції рослин використовують з метою:

А) одержання безплідних гібридів різних видів і родів, які відрізняються зниженою продуктивністю

Б) одержання різних видів і родів, які відрізняються підвищеною продуктивністю і стійкістю до несприятливих умов середовища

В) підвищення плодючості у міжвидових та міжродових гібридів

Г) створення самозапильних чистих ліній

Д) зниження холодостойкості у гібридів різних видів

Як називається перший етап селекції у тваринництві?

А) близькородинний тип схрещування Г) індивідуальний і масовий добір

Б) внутрівидова гібридизація Д) приручення тварин

В) масовий добір

В якому варіанті наведена внутрівидова гібридизація?

А) слива х терн; Б) як х велика рогата худоба;

В) біла англійська свиня х безпородна українська свиня; Г) пшениця х пирій;Д) архар х мерінос

10. Накопичення шкідливих рецесивних мутацій є малоймовірним у:

А) капусти, жита, соняшника Г) капусти, бавовника, жита

Б) гороха, пшениці, вівса Д) кукурудзи, жита, коноплі

В) кукурудзи, капусти, картоплі

11. Створення чистих ліній у селекції рослин призводить до:

А) збільшення гетерозиготності гібридів; Б) зменшення гомозиготності;

В) збільшення гомозиготності; Г) появи зчеплення генів у вихідних формах

Д) виникнення поліплоїдії у гібридів

12. Міжлінійна гібридизація в селекції рослин призводить до:

А) виникнення у гібридів ефекту гетерозиса; Б) збільшення гомозиготності гібридів;

В) зменшення гетерозиготності гібридів; Г) зниження життєздатності гібридів;

Д) одержання нового лінійного матеріалу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...