Главная Обратная связь

Дисциплины:


При селекції якої з наведених нижче рослин найчастіше використовують індивідуальний добір?А) пшениці Б) тополі В) дуба Г) кукурудзи Д) жита

У селекції якої з наведених нижче рослин найчастіше використовують масовий добір?

А) гороха Б) жита В) квасолі Г) пшениці Д) ячменя

15. І.В. Мічурін використовував у процесі селеційної роботи сполучення трьох основних методів:

А) масовий добір, стабілізуючий добір, метод ментора

Б) гібридизація, добір, вплив умовами середовища на гібриди

В) поліплоїдія, індивідуальний добір, метод ментора

Г) гібридизація, метод ментора, випробування потомства

Д) гібридизація, природний добір, щеплення

16. Центр, де розміщені декілька осередків давньої цивілізації і який дав початок близько 11% видів культурних рослин, в тому числі багатьом кормовим та овочевим культурам:

А) Південно-Західноазіатський Г) Абісинський

Б) Середньоморський Д) Андійський

В) Центральноамериканський

Хто вперше вказав на можливість керування домінуванням?

А) Г.Мендель Б) .І.Вавілов В) І.В.Мічурін Г) Ч.Дарвін Д) Т.Морган

18. Проводити добір у чистих лініях є недоцільним, оскільки у всіх особин однієї лінії:

А) однаковий генотип Б) однаковий фенотип В) різний генотип

Г) різний фенотип Д) різний генотип і фенотип

19. Збільшення яйценоскості у курей при додатковому освітленні в зимовий період – це приклад мінливості:

А) мутаційної Б) онтогенетичної В) модифікаційної Г) індивідуальної Д) комбінативної

Чи можна очікувати ту ж саму мінливість зернівки жита, яка відбувається в зерні пшениці?

А) пшениця і жито мають різний генотип, тому у жита не можна очікувати ті ж

самі зміни

Б) пшениця і жито відносяться до одного виду, тому у жита можна очікувати ті ж самі зміни

В) пшениця і жито генетично близькі один до одного, у жита можна очікувати ту ж саму мінливість

Г) пшениця і жито пристосовані до різних кліматичних умов, тому у жита не можна очікувати змін

Д) пшениця і жито відносяться до різних родин і , за законом гомологічних рядів, у жита можна очікувати ту ж саму мінливість

Що таке егілопс і з яким живим організмом його треба схрестити для одержання міжвидового гібрида?

А) дика рослина родини Хрестоцвіті – схрестили з дикою редькою

Б) дикий кінь – схрестили з конем Прижевальського

В) дика рослина Складноцвіті – схрестили з соняшником

Г) дикий злак – схрестили з пшеницею

Д) дикий баран – схрестили з архаром

22. Безпліддя міжвидових гібридів в селекції рослин перемагається за допомогою:

А) міжвидової гібридизації Б) міжродової гібридизації В) родинного схрещування

Г) кратного збільшення кількості хромосом Д) гібридизації лінійного матеріалу

23. Вчення про вихідний матеріал для селекції розробив:А) І.В. Мічурин Б) М.І. Вавілов В) П.П. Лук’яненко Г) Г.Д. Карпеченко Д)Н.В. Цицин

24. До біологічно віддаленої гібридизації відноситься схрещування представників:

А) контрастних природних зон Б) одного виду В) різних родів

Г) географічно віддалених районів однієї країни

Д) географічно віддалених районів Землі

Що таке тритікале?

А) гібрид пшениці та жита Б) гібрид пшениці та пирію В) гібрид пшениці та ячменя

Г) гібрид пшениці та вівса Д) лінія пшениці

26. Породи та сорти, створені в певній країні:

А) завжди придатні для іншої країни, для іншої грунтово-кліматичної зони

Б) ніколи не придатні для іншої країни, для іншої грунтово-кліматичної зони

В) далеко не завжди придатні для іншої країни, для іншої грунтово-кліматичної зони

Г) придатні для інших країн, якщо забезпечені достатньою кількістю добрив та кормами для тварин

Д) придатні для інших країн з різко континентальним кліматом

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...