Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які гени, за визначенням Т. Моргана, успадковуються зчеплено?А) гени, локалізовані тільки в хромосомах гамет

Б) гени, локалізовані в різних хромосомах

В) гени, локалізовані в тій самій хромосомі

Г) гени, локалізовані в різних парах гомологічних хромосом

Д) гени, локалізовані в різних парах негомологічних хромосом

  1. Від чого залежить частота кросинговеру для зчеплених генів?

А) від кількості генів в даній хромосомі

Б) від впливу генів інших хромосом

В) від складу і кількості генів певної хромосоми

Г) від відстані між даними генами

Д) від кількості гомологічних хромосом у клітині

  1. Між якими генами (вказаними на малюнку) ймовірність обміну в процесі кросинговера є максимальною?

А) А – В В) С – Д А

Б) В – С Г) Д – Е В

Д) А – Е С

Д

Е

  1. В F2 від схрещування сірого та білого гомозиготних кролів з’явилося декілька чорних кролів. Яку частину (в %) цього покоління складатимуть чорні кролі?

А) 30,55% В) 15,75% Д) 18,75%

Б) 20,15% Г) 22,05%

  1. Між якими генами, що вказані на малюнку, ймовірність обміну в процесі кросинговеру є мінімальною?

А) А – В Г) А – G A

Б ) A – E D) B – G B

B) A – D C

D

E

G

34. Найбільш ймовірне співвідношення самців і самиць у потомстві дрозофіли:

А) 3:1 Б) 1:2:1 В) 1:1 Г) 2:1 Д) 9:3:3:1

35. Успадковуються зчеплено:

А) неалельні гени, що лежать в одній хромосомі;

Б) неалельні гени, що лежать в різних хромосомах;

В) алельні гени, що лежать в різних хромосомах;

Г) пари алельних генів, що лежать в різних парах гомологічних хромосом;

Д) пари неалельних генів, що лежать в різних хромосомах.

36. Кількість груп зчеплення у даного вида організмів дорівнює:

А) диплоїдному набору хромосом; Б) гаплоїдному набору хромосом;

В) поліплоїдному набору хромосом; Г) анеуплоїдному набору хромосом;

Д) триплоїдному набору хромосом.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...