Главная Обратная связь

Дисциплины:


Скільки хромосом налічується в клітині дрозофіли під час анафази мітозу?А) 4 Б) 8 В) 14 Г) 16 Д) 46

38. Яке висловлювання про клітини N і M (див. малюнок), що утворилися в зоні дозрівання яйцеклітин тварин, є правильним?

 
 


.

           
     
 

 


M

N

 

А) клітина М утворена в результаті мітотичного, а клітина N – мейотичного поділу;

Б) клітина N утворена в результаті мітотичного, а клітина М – мейотичного поділу;

В) в клітинах М і N міститься однакова кількість ДНК;

Г) в клітинах М і N міститься однакова кількість хромонем;

Д) в клітинах М і N міститься однакова кількість хромосом.

Який процес є загальним у статевому розмноженні жаби, ящірки, птаха?

А) зовнішнє запліднення; Б) внутрішнє запліднення; В) однакова кількість утворених гамет;

Г) вихід гамет у водне середовище; Д) утворення гамет у процесі мейозу.

На основі якої з наведених нижче формул можна визначити коефіцієнт успадкованості ознаки?

∑(VхP)

А) Н = В) p²AA + 2pqAa + q²aa = 1

n

 

Hp 6 6

Б) H² = Г) V = х 100% Д) m =

Hq x √n

 

Скільки фенотипів і генотипів спостерігатиметься в потомстві дрозофіли при схрещуванні дигетерозиготного самця з сірим тілом і нормальними крилами та самиці з темним тілом і зачатковими крилами при умові повного зчеплення генів, що контролюють ці ознаки?

А) 1 фенотип, 2 генотипи; Б) 2 фенотипи і 2 генотипи; В) 2 фенотипи і 3 генотипи;

Г) 4 фенотипи і 4 генотипи; Д) 4 фенотипи і 8 генотипів.

Яке розщеплення за фенотипом можна очікувати при схрещуванні АаВв * АаВв, якщо чоловічі гамети типу АВ є нежиттєздатними?

А) 5:3:3:1; Б) 4:3:3:2 В) 5:2:1:3 Г) 4:1:2:1 Д) 5:3:1:2

Скільки фенотипових груп утворюється при дигібридному схрещуванні гетерозиготних особин, якщо за однією з ознак спостерігається неповне домінування?

А) 2 Б) 3 В) 4 Г) 6 Д) 9

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...