Главная Обратная связь

Дисциплины:


Правильна послідовність основних стадій біосинтезу білка більшості організмівА) транскрипція → кон’югація, В) трансляція → транскрипція,

С) фотосинтез → транскрипція, Д) транскрипція → трансляція,

Е) денатурація → фотосинтез.

2. Визначити правильну послідовність компактизації ДНК:

1 нуклеосомний рівень; А глобула з восьми молекул гістонів і намотаного на неї

фрагмента ДНК (лінкерна ДНК);

2 утворення петельних Б хроматинова фібрила, “фазування” нуклеосом;

доменів; В утворення хромомерів;

3 утворення соленоїда; Г спіральна укладка ДНК.

4 супернуклеосомний

рівень.

3. Визначити правильну послідовність головних етапів трансляції та події, що відбуваються на цих етапах:

1 елонгація поліпептидного ланцюга; А утворення пептидного зв’зку між попереднім і

2 активація амінокислот наступним амінокислотними залишками

3 ініціація синтезу поліпептидного Б утворення аміноацил т-РНК

ланцюга

4 термінація синтезу В зв’язування навантаженої амінокислотою т-РНК

з А-ділянкою рибосоми у сайті і-РНК у еукаріотів

(АUG) або прокаріотів (GUG)

Г транслокація (переміщення) утвореної пептидилт-РНК з

А-ділянки рибосоми в Р-ділянку з одночасним зсувом іРНК на

один триплет

Д у місці знаходження сигнальних кодонів UAA, UGA, UAG

відбувається звільнення поліпептидил т-РНК, його гідроліз за

допомогою пептидилтрансферазної активності рибосоми

4. Укажіть правильну послідовність фаз мітозу:

А профаза; Б анафаза; В метафаза; Г телофаза; Д інтерфаза.

5. Укажіть правильну послідовність розміщення функціональних частин оперону прокаріотів:

А) ген-регулятор; Б) ген-оператор; В) промотор; Г) термінатор; Д) структурний ген.

6. Укажіть правильну послідовність процесів, що відбуваються у профазі редукційного поділу мейозу:

А) деспіралізація ДНК, триває її реплікація; Б) кон’югація хромосом; В) кросинговер;

Г) утворення бівалентів; Д) утворення хіазм.

7. Укажіть правильну послідовність проведення генноінженерних робіт:

А) виділення або штучний синтез гена; Б) формування гібридної (рекомбінантної) ДНК;

В) обробка кільцевої векторної молекули ДНК рестриктазою з утворенням ДНК лінійної форми;

Г) добір клонів трансформованих клітин на селективному середовищі;

Д) введення гібрида у клітину реціпієнта;

Е) доведення присутності рекомбінантних ДНК у клонах шляхом її виділення з клітин, обробки відповідними рестриктазами й аналіза утворених фрагментів методом електрофореза.

8. Укажіть правильну послідовність процесів, що лежать в основі реалізації генетичної інформації у клітині:

А) реплікація ДНК (ген); Б) зворотня транскрипція (кДНК); В) транскрипція (про і-РНК);

Г) процесінг (і-РНК); Д) сплайсінг (і-РНК); Е) трансляція (поліпептидний ланцюг).9. Укажіть правильну послідовність процесінгу:

А)ініціація транскрипції; Б) термінація транскрипції; В) кепірування; Г) утворення полі-А – добавки; Д) сплайсінг.

10. Укажіть правильну послідовність співвідносного розміщення структурних частин хромосоми:

А) хромосома – хроматида – хромонема – хромомера – нитка ДНК;

Б)хроматида – хромомера– хромонема - нитка ДНК – хромосома;

В) нитка ДНК- хромомера - хромонема – хроматида - хромосома;

Г) хромонема – хромомера – нитка ДНК- хромосома – хроматида;

Д) хромомера - нитка ДНК- хроматида - хромосома - хромонема.

Формат Д

( тестові завдання на встановлення відповідності)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...