Главная Обратная связь

Дисциплины:


У завданнях доберіть до кожного з чотирьох – пяти завдань, позначених цифрами, один правильний варіант відповіді, позначений буквою1. Встановити відповідність між генетичними термінами та їх значенням:

1) плазмон А) сукупність генів ДНК пластид;

2) хондріом Б) найменший структурний елемент гена, зміна якого викликає появу

мутантного організму, дорівнює одному нуклеотиду;

3) рекон В) сукупність генів мітохондрій клітини;

4) мутон Г) сукупність генів цитоплазми, здатних до автореплікації і передачі

спадкової інформації;

5) пластом Д) найменший структурний елемент гена, який не поділяється під час

кросинговеру, функціонує як єдине ціле і складається з одного або

декількох нуклеотидів ДНК.

2. Встановити відповідність між генетичними термінами та їх значенням:

1) інтрон А) одиниця зчитування генетичної інформації, сукупність розміщених

послідовно структурних генів та їх регуляторних елементів;

2) оперон Б) ділянка гена еукаріотів, що не кодує генетичну інформацію;

3) цистрон В) одиниця біохімічної функції гена, що несе інформацію про побудову

цілої білкової молекули;

4) група зчеплення Г) спільна передача нащадкам генів у тих самих комбінаціях, які були у

батьківських форм, пояснюється локалізацією генів в одній хромосомі;

5) зчеплення генів Д) сукупність усіх генів однієї хромосоми.

3. Знайти відповідність між генетичними термінами та їх правильним тлумаченням:

1) менделююча А) ефект спільної дії полімерних генів, виражений у стійкому

ознака збільшенні або зменшенні будь-якої ознаки у гібридних особин у

порівнянні з граничними значеннями її у батьківських форм;

2) полімерія Б) пригнічення домінантним або рецесивним алелем одного гена дії іншого,

неалельного йому гена;

3) плейотропія В) аддитивна (множинна) дія ряда неалельних генів на розвиток однієї

ознаки;

4) епістаз Г) спільна дія двох або більшої кількості самостійно менделюючих генів

на проявлення однієї ознаки;

5) трансгресія Д) успадкування ознаки в гібридних поколіннях у відповідності з правила-

6) комплемен- ми, встановленими Г.Менделем;

нарність Е) властива більшості генів здатність впливати одночасно на декілька

ознак організму.

 

4. Дано: 1 – полі пептид; 2- полісахариди; 3 – триплет; 4 – полінуклеотид. Визначити правильну відповідь, в якій речовини вказані у відповідності з вказаною вище послідовністю:

А) 1 - жир; 2 – білок; 3 – нуклеотид; 4- вуглевод;

Б) 1 – ДНК; 2 – ген; 3 – білок; 4 – крохмаль;

В) 1 – білок; 2 – крохмаль; 3 – аденін; 4 – ДНК;

Г) 1 - міозин; 2 – крохмаль; 3 – АGC; 4 – РНК;

Д) 1 – гемоглобін; 2 – глюкоза; 3 – ген; 4 – ДНК.

5. Установіть відповідність між галузями генетичної інженерії і біотехнології та їх функціями:

1 генна інженерія; А використовує методи виділення клітин зорганізму, культивування на поживних середовищах, об’єднання

соматичних клітин різних видів, родів, родин;

2 клітинна Б використовує методи перебудови геномів організмів виділенням або

(тканинна) введенням окремих генів або їх груп, синтез генів in vitro,

інженерія копірування і розмноження їх, введення у геном інших організмів;

3 ембріональна В використовує методи пересадки організатора із зміною впливу на

інженерія розвиток інших тканин організму;

4 клонування Г виділення соматичних клітин із організму і культивування на

поживних середовищах, введення їх ядер в енуклейовану яйцеклітину,

імплантація з утворенням зародка і цілого організму з використанням

тотипотентності.

 

6. Установіть відповідність між термінами та визначенням властивостей генетичного коду:

1 код триплетний; А один триплет кодує одну амінокислоту;

2 код вироджений; Б єдиний для всіх живих організмів від бактерій до людини;

3 код універсальний; В одну амінокислоту можуть кодувати декілька триплетів;

4 код однозначний; Г кожна амінокислота кодується трьома нуклеотидами;

5 код колінеарний Д генетична інформація може зчитуватися лише одним способом;

Е співпадання порядка розміщення кодонів в і-РНК та порядка

розміщення амінокислот у молекулі білка.

7.Знайдіть відповідність між способами реплікації ДНК, встановлених Ф. Стентом, та їх механізмами:

1 консервативний; А нові молекули ДНК не містять матеріалу батьківської ДНК;

2 напівконсервативний; Б нова молекула ДНК представлена одним батьківським і одним

знов утвореним ланцюгом;

3 дисперсний; В матеріал вихідної молекули ДНК випадково розподіляється

4 звичайний. в обох дочірніх молекулах.

8. Якої статі будуть дрозофіли, що мають наступні набори хромосом:

1 3 Х + 3А ; А жіноча стать;

2 3 Х + 2А ; Б чоловіча стать;

3 2 Х + 3 А; В інтерсекс;

4 2 Х + 2 А; Г надсамиця;

5 ХХУ + 2 А; Д надсамець;

6 ХО + 2 А Е гермафродит.

Формат Е

(відкриті завдання з короткою відповіддю)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...