Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що з наведеного нижче однаково стосується як штучного, так і природного добору?А) утворюються види; Б) з’являються нові сорти і породи;

В) спадкова мінливість поставляє матеріал для добору; Г) результат добору є корисним для організму; Д) результат добору є шкідливим для організму.

50. Спадковий матеріал для природного добору поставляється …

А) мутаціями, комбінативною мінливістю, модифікаційною мінливістю;

Б) популяційними хвилями, ізоляцією, мутаціями, модифікаційною мінливістю;

В) ізоляцією, популяційними хвилями, мутаціями, комбінативною мінливістю;

Г) тільки комбінативною мінливістю;

Д) тільки мутаціями.

 

ФОРМАТ В

(завдання з визначеною кількістю правильних відповідей)

У завданнях виберіть необхідну кількість правильних відповідей

В якому випадку соматичні мутації можуть передаватися у спадок?

1) при розмноженні рослин черенками, 2) при партеногенетичному розмноженні тварин,

3)при статевому розмноженні тварин, 4)при розмноженні рослин щепленням,

5)при розмноженні рослин насінням.

А) 1,4; Б) 3,4; В) 4,5; Г) 1,2; Д) 2,5.

Які з вказаних мутацій відносяться до хромосомних7

1) зміна послідовності нуклеотидів в молекулі ДНК

2) випадіння певної групи нуклеотидів в молекулі ДНК

3) включення певної групи нуклеотидів в молекулу ДНК

4) порушення під час транскрипції

5) поворот ділянки хромосоми на 1800

6) обмін ділянками між хромосомами

А) 1,5 Б) 2,6, В) 2,3 Г) 3,4 Д) 5,6

Які з вказаних мутацій відносяться до генних?

1) зміна послідовності нуклеотидів в молекулі ДНК; 2) поворот ділянки хромосоми на 1800;

3) збільшення кількості хромосом; 4) випадіння певної групи нуклеотидів в молекулі ДНК;

5) зменшення кількості хромосом; 6) обмін ділянками між хромосомами.

А) 1,6 Б) 2,4 В) 1,4 Г) 3,6 Д) 2,5

Які з наведених ознак мають більш широку норму реакції?

1. молочність 2. Жирність молока 3. Забарвлення шерсті

4. кількість пелюстків у квітці 5. Кількість листків на рослині

6. білковий склад молока

А) 1, 3, 5 Б) 1, 5 В) 2, 4 Г) 1, 3, 6 Д) 5, 6

Які з наведених нижче ознак людини успадковуються за аутосомно-рецесивним типом?

1) полідактілія, 6) нормальна кількість пальців,

2) цукровий диабет, 7) карі очі,

3) раннє облисіння, 8) вроджена глухота,

4) група крові 0, 9) кучеряве волосся,

5) блакитні очі, 10) карликовість.

А) 1, 3, 5, 7, 9. Б) 1, 3, 4, 7, 10. В) 2, 4, 5, 6, 8. Г) 2, 3, 6, 7, 9. Д) 2, 4, 7, 8, 10.

Які з наведених нижче ознак є властивостями модифікацій?

1) масове проявлення; 2) успадковуваність; 3) адекватність впливам середовища;

4) короткочасність існування; 5) відсутність успадкованості; 6) поодиноке проявлення;7) тривалість існування (при вегетативному розмноженні та при партеногенезі);

8) неадекватність зовнішнім впливам.

А) 1,3,4,5,7 Б) 1,2,4,5,7 В) 2,3,6,7,8 Г) 3,4,5,6,7 Д) 1,2,4,6,8.

7. Визначити типи спадковості (3 правильні відповіді):

1. ядерний; 2 неядерний; 3 акаріотичний; 4 домінантний; 5 рецесивний; 6 зчеплений зі статтю

А) 1,2,3 Б) 1,3,4 В) 2,5,6 Г) 2,3,4; Д) 4,5,6.

8. Визначити типи успадкування ознак (3 правильні відповіді):

1 ядерний; 2 неядерний; 3 акаріотичний; 4 домінантний; 5 рецесивний; 6 зчеплений зі статтю

А) 4,5,6 Б) 1,2,3 В) 2,5,6 Г) 2,3,4 Д) 1,3,4.

9. Які з наведених нижче методів використовуються в генетиці людини? (9 правильних відповідей)

1 цитогенетичний; 2 популяційно-статистичний; 3 дерматогліфічний; 4 онтогенетичний;

5 близнюковий; 6 генеалогічний; 7 біохімічний; 8 молекулярно-генетичний;

9 гібридологічний; 10 імунологічний

А) 1,2,3,4,5,6,7,8,10 Б) 1,2,3,4,5,6,8,9,10 В) 2,3,4,5,6,7,8,9,10

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...