Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які події повинні мати місце, щоб відбувся зсув кривої виробничих можливостей економіки країни?а) підвищення рівня народжуваності в країні;

б) вдосконалення технології виробництва;

в) припинення інфляції;

г) зменшення обсягів виробництва одних товарів на користь збільшення обсягів виробництва інших товарів.

 

12. Стан випуску товарів у країні позначено певною точкою В на кривій виробничих можливостей (КВМ). Якщо ресурси праці будуть використані не повністю, тобто виникне безробіття, тоді:

а) точка В переміститься з КВМ усередину;

б) точка В переміститься поза межі КВМ;

в) точка В залишиться на своєму місці;

г) точка В переміститься по КВМ вниз.

 

13. Альтернативна вартість вимірюється:

а) урядом України;

б) за допомогою індексу споживчих цін;

в) ціною придбаного продукту;

г) тим, чим треба пожертвувати для придбання товару або послуги.

 

14. Якщо економічні ресурси країни використовуються повністю, то збільшення виробництва одного з продуктів можливо тільки за умов:

а) загального зниження цін;

б) зменшення виробництва іншого продукту;

в) збільшення виробництва в приватному секторі, а не на державних підприємствах;

г) неможливо взагалі.

 

15. Ефективність виробництва визначається:

а) кількістю економічних благ, вироблених в суспільстві за рік;

б) співвідношенням інвестиційних благ до споживчих благ;

в) співвідношенням результатів та витрат ресурсів в суспільстві за рік;

г) співвідношенням якості товарів та послуг до їх кількості.

 

16. Ефективність графічно може бути зображена:

а) тільки точкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує максимальний об'єм виробництва одного товару при нульовому виробництві іншого товару;

б) тільки точкою на кривій виробничих можливостей, яка характеризує виробництво двох товарів в однакових об'ємах;

в) будь-якою точкою на кривій виробничих можливостей;

г) будь-якою точкою, яка показує комбінацію виробництва двох товарів та можливість збільшення їх об'ємів за тими же ресурсами.

 

17. Товарне виробництво — це:

а) процес перетворення людиною речовини природи з метою отримання необхідних життєвих засобів;

б) організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги на продаж;

в) самостійне ведення господарства і споживання створеного продукту;

г) організація виробництва для самозабезпечення.

 

18. Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є характерною ознакою:

а) натурального виробництва;

б) простої кооперації праці;

в) товарного виробництва;

г) суспільного виробництва.

 

Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання життєвих засобів всередині господарської одиниці, де вони

були створені;

г) замкненість господарювання.

 

Тема 4. Теорія товару і грошей.

Оберіть вірну відповідь.

1. Товар-це:

а) річ, що має споживчу вартість або корисність;

б) річ, що є продуктом людської праці;

в) річ, що обмінюється на іншу річ або гроші;

г) благо, що не є продуктом праці, але корисне для людини.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...