Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень найкраще розкриває поняття зменшення граничної корисності?а) в міру того, як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення від цього має тенденцію до зростання;

б) в міру того, як ви споживаєте більше товару, загальне задоволення від цього має тенденцію до зниження;

в) в міру того, як ви споживаєте більше товару, додаткове задоволення від кожної нової одиниці товару має тенденцію до зниження;

г) в міру того, як ви споживаєте більше товару, середнє задоволення від цього має тенденцію до зниження.

 

4. Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) збільшується або зменшується, але є додатною величиною;

г) збільшується повільно.

 

5. Закон спадної граничної корисності означає, що:

а) відношення граничної корисності до цін на предмети розкоші менше, ніж на товари першої необхідності;

б) відношення граничної корисності до цін однаково для всіх товарів;

в) корисність, принесена кожною наступною одиницею товару, спадає в міру збільшення кількості товарів, що здобуваються;

г) корисність товарів, що здобуваються, спадає в міру збільшення доходу споживача.

6. Ціна товару X дорівнює 1,5 грн., а товару Y - 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 30 ютілів, прагне досягти найбільшого задоволення від покупки товарів X та Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару X за:

а) 45;

б) 30;

в) 20;

г) 15.

 

7. Рівновага споживача на карті байдужості - це:

а) будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості;

б) будь-яка точка на бюджетній лінії;

в) будь-яка точка, що розташована на просторі, обмеженою бюджетною лінією;

г) точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості.

 

8. Гранична норма заміни товару X товаром Y означає:

а) міру збільшення граничної корисності, якщо споживання товарів X і Y збільшується на одиницю;

б) ту кількість одиниць товару X, від якої споживач готовий відмовитися в обмін на одержання однієї одиниці товару Y, щоб загальна корисність залишилась незмінною;

в) ту кількість товару X, яку споживач купує, коли його дохід зростає, а споживання товару Y залишається незмінним;

г) ту міру збільшення загальної корисності, якщо споживання товарів X і Y збільшується.

 

9. Якщо споживач обирає комбінацію, яка представлена точкою на площині, обмеженій бюджетною лінією, то він:

а) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет;

б) знаходиться в стані рівноваги;

в) максимізує корисність;

г) неповністю використовує свій бюджет.

 

10. Теорія поведінки споживача припускає, що споживач намагається максимізувати:

а) граничну корисність;б) загальну корисність;

в) середню корисність;

г) різницю між загальною і граничною корисністю.

11. Щоб опинитися в стані рівноваги, споживач повинен:

а) бути впевненим, що ціни всіх купованих ним товарів пропорційні загальній корисності;

б) не купувати недоброякісних товарів;

в) розподіляти дохід таким чином, щоб остання гривня, витрачена на придбання будь-якого товару, приносила такий самий приріст корисності, як і гривня, витрачена на купівлю іншого товару;

г) бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей.

 

12. Збільшення доходу споживача графічно відбивається в:

а) зменшенні нахилу бюджетної лінії;

б) збільшенні нахилу бюджетної лінії;

в) паралельному зміщенні бюджетної лінії праворуч;

г) паралельному зміщенні бюджетної лінії ліворуч.

 

13. Ефект доходу виникає у зв’язку з тим, що:

а) зниження ціни товару збільшує реальний дохід споживача;

б) підвищення ціни товару збільшує номінальний дохід споживача;

в) криві байдужності опуклі до початку координат;

г) бюджетна лінія має негативний нахил.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...