Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕСТИ З АНАТОМії РОСЛИН 5 страница#

195. На серії зрізів через зону проведення кореня кавуна простежена поява і диференціація над первинною ксилемою вторинної бічної меристеми - ...

прокамбію

перициклу

коркового камбію

міжпучкового камбію

пучкового камбію*

Камбій у вигляді дуговидних ділянок утворюється з перициклу над променями первинної ксилеми та із прокамбію або паренхімою під флоемою.

#

196. Корінь, що досліджується, має вторинну безпучкову будову; у деревині, яка складається із судин і трахеїд, помітні річні кільця приросту. Отже це корінь рослини ...

деревної хвойної

деревної дводольної*

трав’янистої однодольної

трав’янистої дводольної

трав’янистої папоротевидної

У деревних рослин корінь звичайно безпучкового типу будови. Покривна тканина – перидерма або кірка. В їх деревині формуються кільця річного приросту, або річні кільця.

 

#

197.З метою визначення органу і належності рослини до класу, проаналізовано поперечні зрізи і виявлено: епідерма без продихів і трихом; у широкій первинній корі і центральному циліндрі переважає запасаюча паренхіма, клітини епідерми з U-подібними потовщеннями, механічні тканини відсутні. Висновок: це …

корінь однодольної

кореневище однодольної*

кореневище дводольної

корінь дводольної

коренеплід дводольної

Кореневища однодольних рослин мають добре розвинуту первинну кору, представлену багатошаровою запасаючою паренхімою і 1-,2-, рідше багаторядною ендодермою з U-подібними потовщеннями клітинних оболонок. Центральний циліндр містить колатеральні закриті чи центрофлоемні провідні пучки. Серцевина не виражена, слабко виражена чи порожниста.

 

#

198. При мікроскопічному аналізі поперечного зрізу кореня встановлено, що клітини ендодерми мають підковоподібні потовщення. провідний пучок радіальний, поліархний. Таку первинну будову мають корені …

покритонасінних однодольних*

покритонасінних дводольних

голонасінних хвойних

голонасінних гнетових

папоротеподібних

Для коренів однодольних характерно: первинна кора багатошарова, поділяється на екзодерму, мезодерму і ендодерму з потовщенями у вигляді підкови чи букви U, променів ксилеми більше шести (пучок поліархний).

 

#

199.У центрі поперечного зрізу осьового органа виявлено провідний пучок, у якого п’ять променів ксилеми чергуються по радіусу з ділянками флоеми. Можна стверджувати, що досліджується …

корінь первинної будови однодольної рослини

корінь первинної будови дводольної рослини*

кореневище однодольної рослини

кореневище дводольної рослини

стебло первиної будови однодольної рослини

стебло вторинної будови дводольної рослиниДля коренів первинної будови дводольної рослини променів ксилеми зазвичай не більше шести.

 

#

200. Спостереження довели, що мертвим рослинним клітинам не притаманна вибіркова проникність, яку в живій клітині забезпечують …

гіалоплазма і ядро

ядро і мітохондрії

пластиди і мітохондрії

плазмалема і тонопласт*

рибосоми і гіалоплазма

Структура цитоплазми неоднорідна: до клітинної оболонки прилягає плазмалема, а вакуолі відмежовані від цитоплазми - тонопластом. Це тришарові білково-ліпоїдні біологічні мембрани, що регулюють обмін речовин, вибіркову пропускну здатність, зв’язок клітини з зовнішнім середовищем. Між тонопластом і плазмалемою знаходиться гіалоплазма з органелами.

 

#

201. Після денатурації клітинних мембран – плазмалеми і тонопласту – рослинні клітини втратили вибіркову проникність і спостерігалась …

посилення рухливості цитоплазми

зниження рухливості цитоплазми

дифузія молекул і іонів*

інтенсифікація поділу

посилення подразливості

Дифузія – сумарний рух суспензованих або розчинених частинок із зони з високою концентрацією в зону з низькою їх концентрацією за рахунок випадкового теплового руху окремих частин. В результаті дифузії останні в середовищі розподіляються рівномірно.

 

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...