Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕСТИ З СИСТЕМАТИКИ 2 страница#

53.Згідно морфологічного аналізу Rheum palmatum має суцвіття моноподіальне складне, на головній осі - бічні осі, що несуть квітки на квітконіжках однакової довжини. Що це за суцвіття?

Складна волоть

Одностороння волоть

Складний колос

Складний щиток

Складний зонтик

Волоть – постійно наростаюча вісь галузиться і осі наступних порядків несуть китиці ( складна китиця) або щитки ( щиткоподібна волоть). Волоть відноситься до складних моноподіальних або ботричних суцвітть.

#

54. Яка з відмічених нижче рослин має плід - яблуко?

Горобина звичайна

Шипшина травнева

Слива звичайна

Черемха звичайна

Мигдаль звичайний

Яблуко утворююється у розоцвітних (підродина яблуневі) з нижньої п’ятигніздої зав’язі та розрослого соковитого гіпантія, тобто є несправжнім плодом. У ягодоподібного яблука гнізда відділені хрящуватимими, шкірястими стінками, містять одну насінину, чи декілька. У кістянковидного яблука стінки 2-5 гніздної зав’язі перетворюються в кам’янисті покриви насінини (глід).

#

55. У однорічної рослини родини Asteraceae листки трироздільні, кошики верхівкові з трубчастими квітками, сім'янки плоскі, чіпкі, завдяки наявності 2-3-х щетинистих зубців. Це: .

Chamomilia recutita

Echinacea purpurea

Bidens tripartita

Centaurea су anus

Artemisia vulgaris

Череда трироздільна – однорічник заввишки 15-100 см. Стебла прямостоячі, бічні пагони супротивні, голі, іноді злегка опушені, зелені чи фіолетові. Кошики по 1-3 на верхівкових пагонах. Квітки дрібні, жовто-коричневі, трубчасті. Приквітники ланцетні, сім’янки волосисті, сплющені на верхівці з 2-3 остями, які як і край сім’янки, вкриті гострими емергенцами, направленими вниз.

#

56. У рослинницькому господарстві вирощуються лікарські ефірноолійні рослини, які дико в Україні не зростають, а саме: Mentha piperita, Ortosiphon stamineus, а також:

Thymus serpyllum

Origanum vulgare

Salvia officinalis

Leonurus cardiaca

Leonurus quinquelobatus

Шавлія лікарська – Salvia officinalis батьківщина Середземномор'я. Культивується в тропічних і субтропічних, помірних широтах. Напівчагарник. Стебло гіллясте, густоопушенне, сіро-зелене. Листя подовжено-овальне, комірчасто-зморшкувате, Край мілко-городчатий. Квітки сині, фіолетові, утворюють верхівкове колосовидне суцвіття. Чашка і віночок двогубі.

#

57. При морфологічному аналізі суцвіть встановлено, що його квітки прикріплені до однієї осі на різних рівнях, але за рахунок різної довжини квітконіжок розташовані в одній площині і утворюють:

Щиток

Кошик

КолосЗонтик

Головку

Щиток – головна вісь добре розвинена, чи трохи вкорочена, квітки почергові, квітконіжки у нижніх квіток довші, ніж у верхніх, через що квітки знаходяться майже на одному рівні (груша, глід).

 

#

58.Досліджувана рослина – дерево, листя протилежні, довгочерешкові, пальчатоскладні без прилистків. Квітки зібрані в прямостоячі пірамідальні волоті. Плід – куляста коробочка з шипами і однією насіниною. Ці ознаки вказують на приналежність рослини до родини.

Rutaceae

Apiaceae

Rhamnaceae

Hippocastanaceae

Fabaceae

До родини гіркокаштанові – Hippocastanaceae: відносяться дерева або кущі з пальчастоскладними листям на довгих черешках. Суцвіття верхівкові конусовидні тирсоїдні китиці або волоті. Плід – тристулкова шкіряста коробочка, вкрита гачкуватими шипами. Насіння одне округле, напівсферичне або приплющене, темно-коричнева, блискуче зі світлою плямою.

#

59. При екологічному моніторингу міських околиць не виявлені лишайники, що свідчить про .

Надлишок вологи

Недолік живильних речовин

Хімічне оточення

Недолік вологи

Недолік освітлення

Лишайники – відділ царства грибів, своєрідна група симбіотичних нижчих організмів, що складаються з грибів та водоростей. Їх тіло, або слань має різне забарвлення, анатомічну будову і три морфологічні типи: накипні, листуваті, кущисті.

 

#

60. Порівняльний аналіз 5 лікарських рослин родини Fabaceae показав, що у 4 з них листя трійчастоскладне, а перистоскладне листя має .

Phaseolus vulgaris

Ononis arvensis

Melilotus officinalis

Thermopsis lanceolata

Robinia pseudoacacia

Робінія звичайна (біла акація) – Robinia pseudoacacia – має непарноперистоскладні листки, листочки овальні, гострі на верхівці, зісподу сіруватозелені. Прилистки видозмінені в колючки або відсутні. Квітки зібрані в пониклі відкриті пазушні квітки.

#

61.Ранньою весною на полі з'явилися бурі членисті пагони із спороносними колосками і мутовками зредукованих листочків, зрощених в піхву. Ці ознаки властиві спороносним пагонам .

Папоротям

Мохам

Хвойним

Хвощам

Плаунам

Хвощ польовий – багаторічна рослина має спороносні пагони, що з’являються весною, рожево-бурі, соковиті зазвичай нерозгалужені, членисті, закінчуються спороносним колоском. Після дозрівання і розсіювання спор весняні пагони відмирають, а з кореневища виростають однорічні неплідні літні вегетативні пагони.

#

62.При розгляданні під лупою квіток кукурудзи, зібраних в суцвіття початок, встановлено, що квітки .

Жіночі

Беспокровні

Чоловічі

Безстатеві

Двостатеві

Жіночі одноквіткові колоски утворюють щільні пазушні початки, обгорнені блідо-зеленими піхвовими листками. Для кукурудзи характерні одностатеві квітки, рослини однодомні. Чоловічі двоквіткові колоски зібрані у верхівкову волоть, мають широкі, загострені пухнасті колоскові луски.

#

63. Рослина родини Гречкові має густе прямостояче колосовидне суцвіття, ланцетне листя з бурою підковоподібною плямою; розтруби червонувато-бурі, війчасті по краю. Ці ознаки дозволяють припустити, що дана рослина .

Гірчак зміїний

Щавель кінський

Спориш

Гірчак почечуйний

Гречка посівна

Гірчак почечуйний –листки видовжено-ланцетні, із клиновидною основою, рідкоопушені щетинистими пучкуватими волосками. На верхній стороні листка посередині помітна бура пляма у вигляді підкови. Розтруби червонуваті, вузькі, щільно охоплюють стебло, коротко-притиснуті волосисті, по краю без лопатей з довгими війками .Листки не мають пекучого смаку на відміну від водяного перцю. Стебло висхідне, реберчасте, вилчасто-галузисте, із сильно здутими вузлами антиціанового кольору. Колосовидні китиці верхівкові, прямостоячі, густі, короткі.

#

64. У харчової рослини, що вивчається, з родини Polygonaceae стебло червонувате, листя серцевидно-стріловидні, плід – тригранний горіх. Це рослина .

Polygonum persicaria

Fagopyrum esculentum

Polygonum bistorta

Polygonum aviculare

Rumex confertus

Гречка справжня – стебло червонувате, листя трикутно-серцевидні або стрілоподібні, злегка м'ясисті. Суцвіття щитковидна волоть. Квітки рожеві, диморфні: одні – з короткими стовпчиками, довгими тичинками, інші – з довгими стовпчиками, короткими тичинками (явище гетеростилії).Плоди – гостро-тригранні горішки.

#

65.Препаровані квітки конвалії звичайної мають 6 зрощених білих пелюсток, зрощених в кулясту дзвоникувату оцвітину. Що це за оцвітина?

Подвійна

Подвійна з вінчиковидною чашкою

Подвійна з чашечковидним віночком

Проста чашечковидна

Проста віночковидна

Оцвітина – Perigonium (P) ,буває простою або однорідною, якщо складається з одинакових листочків: чи то зелених непоказних, тоді оцвітина чашечковидна або монохламідна (PCa) чи то яскраво забарвлених або білих, тоді оцвітина віночковидна чи монохламідна(Рсо).

#

66.У рослини, що аналізується є коренеплід, стебла ребристо-борознисті, порожнисті; листя багато разів перисторозсічені, черешок з піхвою; суцвіття – складний зонтик; плід – вислоплідник з ефірноолійними канальцями в оплодні. Такі ознаки характерні для рослин родини:

Apiaceae

Scrophulariaceae

Solanaceae

Brassicaceae

Fabaceae

Родина селерові – Apiaceae. Це одно-, дву-, і багаторічні трави, зрідка – напівчагарники і чагарники. Стебла ребристі, порожнисті. Листя без прилистків, з широкою плівчатою піхвою та перистою пластинкою, розчленованою у різній мірі. Нижні листки зібрані в прикореневу розетку, стеблові – чергові або супротивні, черешкові або сидячі. Суцвіття – складний зонтик. Схизокарпний плід – вислоплідник, або двомерикарпій, розділяється на пару односім'яних напівплодиків, що не розкриваються, – мерикарпіїв, які звисають у певних видів на ниткоподібному карпофорі. На поверхні оплодня помітні 5 поздовжніх первинних ребер, де проходять провідні пучки. В борозенках між ребрами проходять схизогенні ефірноолійні канальці.

#

67.В результаті морфологічного дослідження квітки капусти качанної встановлено, що з шести тичинок – чотири довгі, а дві – короткі, тобто андроцей:

Двобратній

Багатобратній

Однобратній

Чотирисильний

Двусильний

Андроцей чотирисильний – чотири тичинки внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі.

#

68.Квітка покритонасінних рослин після подвійного запліднення перетворюється на плід. Яка частина квітки неодмінно бере участь у формуванні плоду?

Андроцей

Квітконіжка

Віночок

Чашка

Гінецей

Гінецей - Gynoeсеum(G) –сукупність маточок, плодолистків, меризм або карпел( мегаспорофілів) жіночих репродуктивних частин, що містять насінні зачатки і займають центральне положення у квітці.

#

69.З розглянутих видів родини Rosaceae плід цинародий має.

Rosa canina

Fragaria vesca

Potentilla erecta

Rubus idaeus

Pyrus communis

Цинародій відноситься до збірних або складних апокарпних плодів, утворенний за участю квітколожа чи гіпантія і вважається несправжнім плодом. Плодики – горішки лежать вільно, компактно у бокаловидному гіпантії (шипшина).

#

70.У квітках Melilotus officinalis 10 тичинок з яких одна вільна, а 9 – зрощених в трубку, тобто, андроцей .

багатобратній

однобратній

двосильный

двобратній

дев'ятисильний

Двобратний андроцей – одна тичинка вільна, а 9 зростаються приблизно до середини в косо або прямо зрізану трубку (родина бобові)

#

71.З даних зразків лікарських рослин до родини Rosaceae відноситься лише.

Polygonum persicaria

Melilotus officinalis

Conium maculatum

Capsella bursa-pastoris

Crataegus sanguinea

До родини Rosaceae відноситься Crataegus sanguineа- глід, Rubus idaeus –малина, Potentilla erecta – калган, перстач прямостоячий, Sanqusorba officinalis – родовик лікарський, Fragaria vesca - суниця , Rosa canina – шипшина собача, Aronia melanocarpa аронія чорноплода, Sorbus aucuparia - горобина, Pyrus communis – груша, Ceresus vulgaris – вишня.

#

72.Зібрана отруйна рослина, що відноситься до родини селерові, - ..

Erysimum canescens

Capsella bursa-pastoris

Glaucium flavum

Cicuta virosa

Rubus idaeus

Віх отруйний або Цикута отруйна – отруйна рослина ! Стебло голе, порожнисте, галузисте. Листки чергові, двічі-тричі-перисто-розсічені на лінійно ланцетні гостропилчасті. сегменти. Черешки м'ясисті, соковиті, солодкуваті. при вживанні викликають смертельне отруєння Кореневище товсте, спочатку щільне, округле, а восени – видовжене: міжвузля вкорочені порожнисті з горизонтально-поперечними перетинками.

#

73.Морфологічне дослідження рослин родини капустяні показало, що їх дрібні квітки зібрані зазвичай в суцвіття ..

Качан, колос

Щиток, зонтик

Китиця, волоть

Головка, кошик

Складний зонтик, складний щиток

Для родини капустяні Brassicaceae характерні суцвіття безлисті, верхівкові, китицеподібні, щитковидні, волотисті, головчасті, колосовидні.

#

74.На вологому лузі заготовлено багаторічну трав'янисту рослину родини Polygonaceae, що має потовщене горизонтальне, змієподібне кореневище і верхівкові колосовидні суцвіття з дрібних рожевих квіток. Це

Polygonum aviculare

Polygonum persicaria

Polygonum hydropiper

Polygonum bistorta

Rumex acetosa

Гірчак зміїний – стебла прямостоячі. Листя прикореневої розетки великі, з довгими крилатими черешками, довгасто-яйцевидні, верхівка гостра до основи звужені. Колосовидні суцвіття верхівкові, густі, щільні, циліндичні або овальні, з плівчастими загостреними приквітками.

#

75.Листки виду родини Ericaceae чергові, короткочерешкові, шкірясті, еліптичні або оберненояйцевидні, з виїмчастою верхівкою, загнутими вниз краями, зверху темно-зелені, зісподу – блідо-зелені з темними точковими залозками. Це.

Arctostaphylos uva-ursi

Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium oxycoccus

Vaccinium myrtillus

Ledum palustre

Брусниця звичайна (Vaccinium vitis-idaea) – вічнозелений напівкущ 5-25 см висотою, з тонким повзучим кореневищем і прямим стебло, листки шкірясті, короткочерешкові, із загнутим вниз краями. еліптичні і обернено-яйцевидні з тупою або виїмчастою верхівкою; зверху темні, знизу – блідо-зелені, з темними залозками.

#

76.У суцвіттях представників Asteraceae виявлені всі вказані типи квіток, окрім .

Лійкоподібні

Трубчастих

Язичкових

Несправжньоязичкових

Двогубих

У суцвіттях Asteraceae виділяється 4 типи квіток трубчаті, язичкові, неспражньоязичкові, лійковидні. У кошиках квітки Asteraceae можуть бути усі язичкові (кульбаба, цикорій); усі трубчасті ( цмин, череда, полин, пижмо); крайові квітки – несправжньоязичкові, маточкові або нестатеві; серединні трубчасті ( деревій, соняшник, хамоміла, ехінацея, календула); крайові – лійкоподібні, нестатеві, серединні трубчасті (волошка).

#

77.Встановлено, що в початку кукурудзи квітки .

Двостатеві

Чоловічі

Жіночі

Безстатеві

Двопокривні

Кукурудза звичайна – жіночі одноквіткові колоски утворюють щільні пазушні початки, обгорнені блідо-зеленими піхвовими листками.

#

78.У цимозному суцвітті Chelidonium majus головна вісь з верхівковою квіткою вкорочена, а декілька квітконосних бічних осей однакової довжини розміщені кільцем. Це суцвіття - .

Головка

Несправжній зонтик, або плейохазій

Справжній зонтик

Складний зонтик

Завиток

Плейохазій (багатопроменевий верхоквітник) один із видів цимозних суцвіть, головна вісь якого закінчується квіткою, а нижче квітки відходить кілька осей другого порядку, що переростають головну вісь і також закінчуються квітками або елементарним суцвіттям (складний плейохазій).

#

79.Capsella bursa-pastoris – однорічник, у якого прикореневе листя перистороздільні, а плоди?

Складні, плід – членистий стручок

Лопатеві, а плід – округлий стручок

Розсічені або роздільні, а плід – обернено-трикутно-серцевинний стручечок

Цілісні, плід – циліндричний стручок

Хвилясті, плід – крилатий стручок

Листя прикореневої розетки перисто-роздільне, з гострими, трикутними, суцільнокрайніми або зубчато-виїмчастими долями. Плід – стручечок обернено-трикутно-серцевидний.

#

80.По наявності характерних ознак – хрестоподібної чашки і віночка, чотирисильного андроцея і плоду стручка, рослина віднесена до родини .

Fabaceae

Ericaceae

Brassicaceae

Rosaceae

Діагностичні ознаки родини капустяні: коренева система стрижнева, у дворічників утворюються коренеплоди або стеблокоренеплоди. Листки без прилистків. Для листків характерна гетерофілія. Суцвіття – китицеподібні, щитковидні, волотисті, головчасті. Андроцей чотирисильний. Плоди – стручки, стручечки.

#

81.Зібрана однорічна рослина родини Polygonaceae. Пагони висхідні, з червонуватими вузлами і цілісним подовжено-ланцетним листям; прилистки утворюють щетинистий розтруб; квітки дрібні. зеленувато-білі, в негустих пониклих китицях. Це .

Polygonum persicaria

Polygonum hydropiper

Polygonum aviculare

Fagopyrum sagittatum

Rumex confertus

Гірчак перцевий (водяний перець) - Polygonum hydropiper. Пагони висхідні, галузисті, лежача частина вкорінюється, вузли потовщені червонуваті. Листя короткочерешкові, довгасті, з вузько-клиновидною основою, по краю шорсткі від пучків волосків. На пластинці просвічуються округлі залозки. Листки і стебла на смак гостро-пекучі. Розтруби циліндричні, плівчасті, червонуваті. Колосовидні китиці верхівкові, облистяні, не густі, тонкі, переривчасті, з пониклою верхівкою.

#

82. При запорах, гемороїдальних і інших кровотечах рекомендується застосовувати настоянку коренів ..

Fagopyrum sagittatum

Ononis arvensis

Coriandrum sativum

Chelidonium majus

Foeniculum vulgare

Вовчуг польовий (стальник) - Ononis arvensis родина Fabaceae використовують корінь як кровоспинний і послаблювальний засіб при геморої, запорах, тріщинах заднього проходу.

#

83.У виду родини Asteraceae, корзинки, що вивчаються, одиночні, великі, верхівкові, їх краєві квітки з подовженим, глибоко-двозубчатим язичком пурпурні або темно-червоні. Застосовується для зміцнення імунітету, стимуляції ЦНС і потенції, отже, це .

Artemisia absinthium

Achillia millefolium

Chamomilla recutita

Echinacea purpurea

Taraxacum officinale

Echinacea purpurea – імуностимулюючий ЦНС зісіб.

#

84. Плід липи псевдомонокарпний, з твердим оплоднем, що здерев’янів, і однією насіниною. Це .

Стручечок

Горіх

Сім'янка

Зернівка

Піренарій

Горіх відносять до ценокарпних, сухих, однонасінних, нерозкривних плодів (псевдомонокарпії). Утворюється з нижньої або верхньої зав'язі, декількома плодолистками, що містять по одному насінному зачатку. Плід – кулястий однонасінний горіх. Оплодень твердий, повстисто-опушений.

#

85.Сережковидні чоловічі і жіночі тирси з головною віссю, що поникла, і дихазіями одностатевих квіток характерні для .

Подорожника

Лаванди

Валеріани

Обліпихи
1

Берези

Береза - чоловічі квітки з короткими квітконіжками розташовані по 3 дихазіально в пазухах червоно-бурих лусок і утворюють на кінцях пагонів стирчачі чоловічі сережки. Жіночі квітки без оцвітини, з двома брактеями, що зрослися з трилопатевою криючою лускою. Головна вісь поникла, опадаюча, квітки сидячі, одностатеві. Квітки зібрані по 3 у дихазії на вкорочених бічних пагонах і формують короткі, циліндричні, висячі, зелені жіночі сережковидні тирси.

 

#

86.Просту віночковидну кулясто-дзвоникову оцвітину з 6 зрощеними білими квітколистиками має.

Наперстянка крупноквіткова

Материнка звичайна

Конвалія травнева

Дуб черешчатий

Алтея лікарська

Конвалія травнева – квітки повислі, запашні, білі, бубенчаті, з невеликим плівчастим приквітком.

#

87.У кошиках Calendula officinalis центральні квітки трубчасті, стерильні, а крайові - .

Трубчасті, плодові

Лійкоподібні, безплідні

Язичкові, безплідні

Несправжньоязичкові, плодові

Несправжньоязичкові, безплідні

Календула лікарська. У календули лікарської кошики великі, верхівкові. Ложе напівкулясте. Обгортка з 1-2 рядів лінійних сірувато-зелених листочків. Квітки жовті або жовтогарячі: крайові – несправжньоязичкові, жіночі, із зігнутою зав’яззю; серединні – трубчасті, з редукованою маточкою, функціонують як чоловічі (явище гетерокарпії – різноплідності).

#

88.Сім'янки Calendula officinalis серповидної і гачковидної форми, з вузьким носиком. Їх поверхня .

Щетиниста

Гладка

М'яко-волосиста

Повстяно-волосиста

Шипувата

Сім'янки календули кільцевидні, з вузьким носиком, шипуваті на випуклій стороні.

 

#

89.Листочки оцвітини редуковані до двох плівчастих – лодикул; 3 тичинки на довгих тичинкових нитках, зав’язь одногнізда, приймочка частіше 2-пірчаста, що характерний для родини .

Alliaceae

Araceae

Convallariaceae

Poaceae (Gramineae)

Asteraceae

Для родини тонконогові (злакові) Poaceae (Gramineae) елементарні суцвіття колоски. Квітки розміщуються по одній чи по декілька у виїмках або виступах осі колоска. Кожен колосок оточений 1-2, рідше декількома колосковими лусочками. Квітки дрібні, мають 2 або більше квіткових лусок. Нижня найчастіше з гострим остюком різної довжини. Листочки оцвітини редуковані до двох плівчастих лодикул.

#

90.Лікарські рослини роду Digitalis, що містять серцеві глікозиди, відносяться до родини.

Ранникові

Ясноткові

Селерові

Пасльонові

Гречкові

Види наперстянок містять серцеві глікозиди і застосовуються при серцевій недостатності, порушеннях кровообігу, набряках. Призначають препарати дигіталісу з обережністю, оскільки глікозиди отруйні, здатні накопичуватися (кумулюватись) в серцевому м'язі і викликати зупинку серця.

#

91.У однієї з даних лікарських рослин родини Asteraceae кошик складається лише з трубчастих квіток. Це.

Кульбаба лікарська

Череда трироздільна

Ехінацея пурпурна

Календула лікарська

Деревій звичайний

Череда трироздільна має кошики по 1-3 на верхівках пагонів. Обгортка дворядна; зовнішніх листочків до 10, вони зелені, внутрішні плівчасті. Квітки дрібні, жовто-коричневі, трубчасті.

#

92.Представник хвойних рослин має м'яке, обпадаюче голковидне листя, розташоване на видовжених пагонах поодинці, на вкорочених пагонах – пучками. Це вид роду .

Larix

Taxus

Picea

Pinus

Abies

Рід модрина – Larix. Хвоя м'яка, плоска, ясно-зелена, розташована на видовжених пагонах поодинці, на вкорочених пагонах – листових подушках – пучками. Листопадне хвойне дерево.

#

93.У високого кореневищного багаторічника род.Asteraceae кошики великі, складаються з дворядно-черепитчатої обгортки, у якій листочки зовнішнього ряду повстисто-опушені, крайових несправжньоязичкових двостатевих, жовтих квіток і серединних трубчастих, жіночих. Це .

Centaurea cyanus

Helichrysum arenarim

Tanacetum vulgare

Inula helenium

Artemisia absinthium

Оман високий (Inula helenium) – кошики великі, утворюють верхівкове щитковидне суцвіття. Квітки золотисто-жовті, крайові – неправильні, двостатеві, несправжньоязичкові; серединні – правильні, жіночі, трубчасті.

#

94.Ряд областей України є ресурсними базами алкалоїдовмістної сировини – повзучого вічнозеленого багаторічника роду барвінок з шкірястим, еліптичним листям і фіолетово-синіми квітками на висхідних пагонах. Це .

Adonis vernalis

Vinca minor

Plantago major

Verbascum phlomoides

Salvia officinalis

Барвінок малий (Vinca minor) – вічнозелений напівкущ, вегетативні пагони сланкі, укорінюються в вузлах. Листки супротивні короткочерешкові, темно-зелені, шкірясті, блискучі, еліптичні, з загнутими донизу краями. Квітки пазушні, великі, поодинокі. Віночок трубчасто-лійкуватий, фіолетово-синій. Трава містить алкалоїди. Рослина отруйна!

#

95. Ценокарпний плід меліси лікарської має 4 гнізда з одним насіневим зачатком. Після дозрівання плід розпадається на 4 горішкоподібні частки і носить назву .

Калачик

Цинародій

Вислоплідник

Гесперидій

Ценобій

Ценобій або чотиригорішок, утворюється двогніздим гінецеєм, але по мірі дозрівання розділяється додатковими перетинками на чотири гнізда з еремом у кожному. Відноситься до ценокарпних сухих, роздрібнених плодів, що розпадаються (схизокарпії).

#

96.При мікроаналізі представлених кореневищ в одному з них ідентифіковані центроксилемні провідні пучки. Отже, саме це кореневище належить .

Папороті чоловічій

Перстачу (клас дводольні)

Конвалії( клас однодольні)

Пирію ( клас однодольні)

М'яті ( клас дводольні)

Концентричні пучки закриті. Центоксилемні пучки формуються у папоротевидних. Центроксилемні – якщо флоема оточує ксилему.

#

97. При комплексному лікуванні виразки шлунка і дванадцятипалої кишки використовують сік, що містить вітамін U. Його отримують з .

Жовтушника розкидистого

Грициків звичайних

Гірчиці білої

Гірчиці чорної

Капусти головчастої

Вітамін U (метилметіонінсульфонію хлорид) – виявляє специфічну дію на слизову оболонку шлунка, знімає запальні процеси, зогоює виразки шлунка і дванадцятипалої кишки. Міститься у капусті, шпинаті.

#

98.Навесні у дерева родини Rosaceae розпускаються білі, запашні квітки. зібрані на кінцях укорочених пагонів в пониклі китиці. Це - .

Malus domestica

Potentilla erecta

Sorbus aucuparia

Padus racemosa (P.avia)

Crataegus sanquinea

Черемха звичайна – Padus avium квітки запашні, білі, в багатоквіткових пониклих китицях. Пелюстки 6-9 мм завдовжки.

#

99. У трав’янистої рослини родини Malvaceae,що використовується як відхаркувальний і обволікаючий засіб, листки 3 або 5-пальчастолопатеві, великі, рожеві у верхівкових китицях; плід – калачик. Отже, це …

Potentilla erecta

Tussilago far-fara

Fragaria vesca

Althaea officinalis

Thymus serpyllum

Родина Malvaceae, що використовується як відхаркувальний і обволікаючий засіб, листки 3 або 5-пальчастолопатеві, великі, рожеві у верхівкових китицях; плід – калачик. Отже, це Althaea officinalis.

#

100.У представника родини вересові листя, тонкі, світло-зелені, гладенькі, короткочерешкові, дрібнопильчатим краєм.Це.

Vaccinium myrtillus

Vaccinium oxycoccus

Vaccinium vitis-idaea

Ledum palustre

Arctostaphylos uva-ursi

Чорниця (Vaccinium myrtillus) – листки короткочерешкові, чергові, яйцевидні або еліптичні, злегка загострені. з дрібнопильчатим краєм, світло-зелені. тонкі. гладенькі.

#

101. Отруйна рослина має неприємний мишиний запах і червоно-фіолетові плями на стеблі і черешках. Це .

Anethum graveolens

Anisum vulgare

Apium graveolens

Conium maculatum

Foeniculum vulgare

Болиголов плямистий – рослина отруйна, з неприємним мишачим запахом! Стебло ніжно-борозенчасте, голе. На ньому і черешках помітні червоно-фіолетові плями.

#

102.Препарована квітка має п’ятизрослолисту чашечку, зірчастий віночок, багато тичинок і маточок, розташованих кільцями на квітколожі.Це дозволяє охарактерезувати квітку як...

Неправильну, двостатеву, циклічну

Правильну, двостатеву, циклічну

Правильну, маточну, ациклічну

Правильну,тичинкову, циклічну

Асиметричну, двостатеву, ациклічну

Актиноморфна, або правильна квітка – радіально-симетрична квітка, через яку можна провести не менше двох площин симетрії. Циклічна квітка – її частини розміщені на квітколожі колами.

 

#

103.Віночок квітки Leonurus cardiaca зигоморфний, зрослопелюстковий, складається з трубки і двох вільних частин, з яких верхня дво-,а нижня трилопатева. Віночок такої форми...

Двогубний

Одногубний

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...