Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕСТИ З СИСТЕМАТИКИ 4 страница 

#

157. У зозулиного льону коробочка спорогону складається з урночки та кришечки з загостреної верхівкою. По краю верхівки коробочки знаходиться ряд мілких зубців, що називаються перистомом. Зубцям перистому властива гігроскопічність, котра забезпечує:

випадання спор тільки в суху погоду

випадання спор тільки в вологу погоду

захист пор від коливання температур

розповсюдження спор комахами

випадання спор в будь-яку погоду

Polytrichum commune – політрих звичайний відноситься до класу листостеблові мохи, родина політрихові.

Перистом – зубці по краю верхівки урночки спорангію мохів, розташовані в один або два ряди. Зубці перистому виконуючи гігроскопічні рухи, регулюють висівання спор із коробочки в суху погоду

 

#

158. Екологічні групи рослин, які ростуть на різних грунтах, мають назви в залежності від характеру грунту. Рослини, які ростуть на піску відносять до…

псамофітів

склерофітів

кальцієфітів

глюкофіти

Ксеромезофіти

Псамофіти або пісколюби, ростуть на рухомих піщаних грунтах пустель. Більшість псамофітів ксероморфні, мають тверді, вузькі чи редуковані листки. Плоди пристосовані до перекочування по піску або легко переносяться вітром.

 

#

159. Виберіть ознаки, які вказують на те, що завязь займає нижне положення:

квітколоже увігнуте, гінецей ценокарпний зростається з квіткожем

квітколоже плоске, квітка біля маточки

квітколоже увігнуте, гінецей монокарпний вільний

квітколоже увігнуте, гінецей апокарпний, вільний

квітколоже увігнуте, гінецей ценокарпний, вільний

Нижня завязь (квітка над маточкова) характерна для ценокарпного гінецея. Вона зростається зі стінками увігнутого (келихо чи глечикоподібного) квітколоже і найчастіше перетворюється після запліднення в соковиту частину так званих «несправжніх» плодів.

 

#

160. Із квітучих верхівок гречки одержують глікозид рутин, який застосовується при захворюваннях пов’язаних з підвищенною проникністю судин і їх ламкістю. Для квіток гречки характерно, що маточка має три різні стовпчики. Як називається таке явище?

гетеростилія

гетерофілія

гетерогамія

гетероталізм

Гетеротрофність

Гетеростилія або різностовпчастість – різна довжина стовпчиків маточок і тичинкових нитей у квіток одного виду рослин.

Морфологічне пристосування, внаслідок якого приймочки маточок і пиляки тичинок розміщуються на різних рівнях, що ускладнює самозапилення.

 

#

161. Вищі рослини, лишайники, маючи фотосинтезуючі пігменти використовують сонячну енергію для створення органічних речовин. Як називаються ці організми?продуценти

гетеротрофи

консументи

редуценти

Деструктори

Продуценти - автотрофи і хемотрофи, продукують органічну речовину з неорганічних речовин. Автотрофи – організми, самостійно створюють органічні речовини із вуглекислоти, води і мінеральних солей за рахунок енергії сонячного світла (фотосинтез) або хімічних перетворень (хемосинтез). До автотрофів належить всі зелені наземні і водні рослини, які містять фото синтезуючі пігменти і хемотрофні водні і грунтові бактерії. Хемотрофи – рослини, синтезуючі органічні сполуки за рахунок хімічної енергії, вивільняючої при окислені в їх тілі неорганічних сполук.

 

#

162. Комахи, збираючи нектар запилюють квітку і тим самим своєю життєдіяльністю сприяють заплідненню. Як називається такий вид зв’язку між мешканцями екосистеми?

мутуалізм

конкуренція

паразитизм

хижацтво

алелопатія

Мутуалізм – один із видів симбіозу, при якому двоє різних організмів накладають один на одного регуляцію своїх взаємовідносин із зовнішнім середовищем, отримуючи при цьому взаємну вигоду.

 

#

163. Одна із відмінних ознак Hypericum perforatum наявність на пелюстках і листках:

шипів

довгих пекучих волосків

блискучих лусок

темних і світлих круглих вімістилищ

темних молочників вздовж жилок

Для звіробою Hypericum perforatum характерні вмістилища з темним секретом. Листки супротивні, сидячі, довгасто-яйцевидні або еліптичні, цілокраї з численими світлими і темними залозками.

#

164. За наявністю характерних ознак – хрестовидної чашечки і віночка, чотирисильного андроцею і плоду стручка, рослина віднесена до родини:

Fabaceae (бобові)

Ericaceae (вересові)

Apiaceae (селерові)

Rosaceae (розоцвіті)

Brassicaceae (капусняні)

Для родини капустяні діагностичні ознаки: 1) коренева система стрижнева, у дворічних зазвичай утворюються коренеплоди чи стеблокоренеплоди; 2) листки прості, без прилистків, характерна гетерофілія; 3) суцвіття безлисті, верхівкові, китицеподібні, щитковидні, волотисті, головчасті, колосовидні; 4) квітки дрібні, найчастіше білі або жовті. Чашечка з 4-х вільних чашолистків, розташованих в 2-х колах. Віночок хрестовидний. Андроцей чотирисильний – чотири тичинки внутрішнього кола довші за дві у зовнішньому колі. Гінецей ценокарпний. Плоди – стручки і стручечки.

#

165. Екзомікоризу (поверхневі грибокорені) мають види родів липа, сосна, береза і....

Дурман

Дуб

Коров’як

Пшениця

Конвалія

Дуб – екзомікоризна або ектотрофна мікориза гіфи гриба обплітають корінь.

#

166. Суцвіття подорожника складається із дрібних квітів, сидячих на добре розвинутій головній осі, наростають моноподіально, що властиво таким суцвіттям як:

Колос і початок

Завиток і дихазій

Головка і корзинка

Зонтик і щиток

Китиця і волоть

У подорожника квітки дрібні, правильні, двостатеві, зібрані у суцвіття головка, колос чи початок.

#

167.Заготовлений лишайник, вегетативне розмноження якого забезпечують:

Ізидії та соредії

Зооспори

Кореневища

Цибулини

Ризоїди

Лишайники (ліхенізовані гриби) розмножуються вегетативно – частинами талому або за допомогою спеціальних утворень – ізидій, соредій, лобулів. Вони складаються з гіфів гриба, що обплітають кілька клітин водоростей. Соредії утворюються усередині слані, а ізидії – на поверхні, легко обламується вітром чи краплями дощу;масове утворення соредій призводить до розриву кори та їх вивільнення.

 

#

168. Для лікування злоякісних новоутворень використовують речовини плодового тіла гриба – ксилофіту, що належить до класу базидіоміцетів. Це :

Білий гриб

Чорний березовий гриб (чага)

Блідна поганка

Мухомор

Маточні ріжки

Чага – Fungus Betulinus стерильна форма фітопатогенного гриба інонотуса скошеного (Inonotus obliquus) тверді, чорні нарости, які поступово збільшуються в розмірах і мають пагорбисту поверхню з численними неглибокими тріщинами.

 

#

169. Із розглянутих видів родини Rosaceae плід цинародій має:

Rosa canina

Fragaria vesca

Potentilla erecta

Rubus idaeus

Pyrus communis

Цинародій утворений за участю квітоложа чи гіпантія, вважається несправжнім плодом, відноситься до збірних чи складних апокарпних плодів. Плодики горішки лежать вільно, компактно у бокаловидному гіпантії.

#

170. Квітки астрагалу шерстистоквіткового сидять на вкороченій, потовщеній головній осі, утворюючи просте моноподіальне суцвіття:

Китицю

Щиток

Головку

Волоть

Колос

Головка – головна вісь вкорочена і дещо потовщена, квітки сидячі або майже сидячі щільно скупчені.

#

171. В лісі переважають вічнозелені, висотні хвойні дерева, у яких вкорочені пагони несуть по дві довгі колючі хвоїнки. Зрілі шишки звисають, розтріскуються і вивільняють насіння з плівчастим крилом. Це представник роду:

Pinus

Piceae

Abies

Laris

Thuja

Pinus silvestris – світлолюбиві дерева з округлою кроною, формують чисті соснові ліси – бори. Кірка злущується, на стовбурі червонувато-бура, на гілках – жовтувата. видовжені пагони вкриті спірально розташованими лускуватими листками. Вкорочені пагони несуть по 2 твердих. колючих, сизувато-зелених хвоїнок. В них є складчата паренхіма та смоляні ходи, гіподерма. Чоловічі шишки дрібні, зібрані в колоски на кінцях молодих пагонів. Жіночі шишки формуються і дозрівають протягом 2-2,5 років. розтріскуються і опадають.

#

172. Спорофіт вивчаємої рослини – кореневищний багаторічник, який має перисто-розсічені листки вайї, які несуть на нижній стороні соруси зі спорами. Це дозволяє віднести рослину до відділу:

Мохоподібні

Плауноподібні

Хвощеподібні

Голонасінні

Папоротеподібні

Багаторічні трав’янисті рослини без надземних пагонів, з товстими , косо-висхідним кореневищем, у якого значно потовщена вісь несе залишки листкових черешків, вкритих м’якими темно-бурими лусочками. на верхівці кореневища щорічно утворюється лійковидно розширена розетка великих, черешкових видовжено-еліптичних, двічі-перисторозсічених листків – ваїй. Навесні зі споду листків уздовж жилок розвиваються 2 пари сорусів зі спорангіями і покривальцем.

 

#

173. Встановлено, що в плаваючому на воді листку латаття продихи знаходяться тільки в верхній епідермі, тобто лист епістоматичний, що характерно для:

Гідрофітів

Ксерофітів

Мезофітів

Сукулентів

Ефемерів

Листки, що лежать на воді, мають товсту, іноді шкірясту пластинку, мезофіл диференційований, стовпчата паренхіма багатошарова дрібноклітинна, з великою кількістю хлоропластів, губчаста паренхіма з великими міжклітинниками (аеренхіма). У мезофілі часто присутні великі астросклереїди. Верхня епідерма з численними продихами, як правило вкрита товстою кутикулою, а нижня епідерма без продихів (листки епістоматичні), кутикула тонка або відсутня.

#

174. Спорофітом зелених мохів являється:

Листостебловий пагін

Серцевидна зелена пластинка

Протонема

Спорогін (ніжка) і спорангій (коробочка)

Спороносний колосок

Спорофіт розвивається із зиготи на жіночому гаметофіті, складається із стеблоподібного спорогона або ніжки, і спорангія у вигляді коробочки з кришечкою і волосистим ковпачком.

#

175. Відмінною ознакою роду Leonurus собача кропива (пустирник) являється наявність колючих зубчиків на:

Листках

Приквітниках

Віночках

Чашечках

Горішках

Чашечка нечітко двогуба, більш менш правильна, конічна, з п’ятьма жилками та трикутними, загостреними, відігнутими назовні зубцями, з яких два нижні довші за верхні.

#

176. До лікарських рослин, занесених до Червоної книги відносяться: мачок жовтий, белладонна звичайна, астрагал шерстистоквітковий, а також:

Барвінок малий

Звіробій пронизаний

Валеріана лікарська

Бузина чорна

Тис ягідний

Тис ягідний Taxus baccata родина тисові Taxaceae.

#

177. У препарованих квітках виявлено секреторні структури:

Сочевички

Гідатоди

Продихи

Шипи

Нектарники

Біля основи тичинкових ниток у квітках родини Brassicaceae наявні нектарники. Нектарники (медова залозка) – секреторні структури зовнішньої секреції у комахозапилювальних рослин, що виділяють нектар.

#

178. При порівнянні представників родини Fabaceae встановлено, що у більшості з них квітки утворюють моноподіальне суцвіття...

Китицю

Кошик

Щиток

Зонтик

Завиток

Китиця – головна вісь добре розвинена, квітки почергові, на квітоніжках більш однакової довжини. Може бути однобічною, густою, щільною, рідкоквітковою, переривчастою, прямостоячою, пониклою.

#

179. Для приготування потогінного настою використані напівзонтики з духмяними квітками і видовженим, шкірястим, блідо-жовтуватим приквітковим листком, який своєю нижньою половиною зростається по головній жилці з віссю суцвіття. Тож, настоянні суцвіття:

Калини звичайної

Білої акації

Липи серцелистної

Черемхи хвичайної

М’яти перцевої

Суцвіття липи Tilia cordata 3-15 квіткові щитковидні дихазії зі світло-жовтим, довгастим, криловидним плівчатим приквітником, що зростається до середини з віссю суцвіття.

#

181. Наявність плодів сім’янок, членистих молочників, ефіроолійних залозок характерно для родини:

Solanaceae

Scrophylariaceae

Asteraceae

Apiaceae

Alliaceae

Діагностичні ознаки родини Asteraceae:

- вегетативні органи мають членисті молочники або смоляні ходи;

- специфічні ефіроолійні залозки, що мають парну кількість клітин, розташованих двома рядами в 3-4 яруси;

- продукт запасу – розчинний полісахарид інулін;

- характерна для листків гетерофілія;

- прості ботричні суцвіття кошики, рідше головки, зібрані у складну волоть, китицю або щиток;

- 4 типи квіток айстрових: актиноморфні, двостатеві трубчасті, зигоморфні двостатеві язичкові, зигоморфні жіночі несправжньоязичкові, зигоморфні безстатеві лійкоподібні;

- плід - сім’янка;

- характерне утворення насіння без подвійного запліднення («апоміксис»), а також раннє «дозрівання» пиляків (протерандрія).

#

182. Визначено, що представник родини жостерові без колючок, листки чергові, по краю цілісні, жилкування пірчасте, бокових жилок 6-8 пар. Це...

Rhamnus frangula

Rhamnus catartica

Padus racemosa

Sambucus nigrum

Aronia melanocarpa

Rhamnus frangula – крушина ломка або Frangula alnus крушина вільховидна.

#

183. Жовтогарячі продовгуваті псевдомонокарпні кістянки, багаті на вітаміни і жирні олії, зібрані з жіночих екземплярів колючого чагарника...

Sambucus nigra

Rhamnus cathartica

Hippophae rhamnoides

Amygdalus cjmmunis

Prunus spinosa

Hippophae rhamnoides – обліпиха крушиновидна родина маслинові Elaeagnaceae.

#

184. Складовими компонентами грудних та потогінних чаїв є листки. Вони великі, серцеподібні, нерівномірно-виїмчасті, зверху темно-зелені, зісподу білі, повстистоопушені. Це листя кореневищної рослини з ранньоквітнучими кошиками, а саме:

Hipericum perforatum

Potentilla erecta

Petroselium crispum

Tussilago farfara

Datura stramonium

Це мати й мачуха Tussilago farfara родина Asteraceae.

#

185. Квітки, що мають хрестовидні чашечку і віночок відповідають за будовою формулі: *♀♂Са2+2 Со4 А2+4 G(2) і утворюють плоди стручки, характерні для родини:

Solanaceae

Apiaceae

Asteraceae

Brassicaceae

Rosaceae

Ознаки родини Brassicaceae (капустяні):

Са – чашечка з чотирьох вільних чашолистків, розташованих в 2 колах;

Со – віночок хрестовидний;

А – андроцей чотирисильний – чотири тичинки внутрішнього кола довші за дві, що у зовнішньому колі;

G – гінецей ценокарпний із 2-х плодолистків.

#

186. Як жовчогінний, сечогінний і кровоспинний засіб використані дуже видовжені стовпчики з приймочками. Вони зібрані з початків злака...

0
Avena sativa

Secale cereale

Oryza sativa

Triticum aestivym

Zea mays

Styli cum stigmatis Zea maidis - м’які, шовковисті нитки (стовпчики) зібрані пучками або частково переплутані, на верхівці яких розташовані дволопатеві приймочки. Колір коричневий, коричнево-червоний, світло-жовтий.

 

#

188. Лікарські рослини родини Polygonaceae широко використовують у медичній практиці як джерела цінних фенольних сполук. Визначте, яка із лікарських рослин родини описана нижче „Однорічна рослина з підведеним стеблом, яке восени червоніє, і цілісними видовжено-ланцетними листками; прилистки зростаються в щетинистий розтруб; квітки дрібні, білувато-зелені, у пониклих рідких китицях”:

Polygonum hydropiper

Polygonum aviculare

Polygonum persicaria

Fagopyrum sagittatum

Rumex confertus

Гірчак перцевий – Polygonum hydropiper – це однорічна рослина з галузистим червоніючим восени. лежачим або підведеним стеблом, видовжено-ланцетними листками; прилистки зростаються в щетинистий розтруб; квітки дрібні, білувато-зелені, у пониклих рідких китицях.

 

#

189. Провізор не прийняла сировину хвоща від заготівельника, хоча зовні він був дуже схожий на хвощ польовий, однак на вегетативних пагонах хвоща були спороносні колоски. Це міг бути:

Хвощ болотний

Хвощ лісовий

Хвощ зимуючий

Хвощ гігантський

Селягінела

Хвощ болотний – пагони заввишки 15-50 см,зелені, нерозгалужені або малорозгалужені. Колосок тупий. Стебла глибокоборозенчасті, з 6-10 дуже опуклими, зубчасто-загостреними ребрами. Піхви циліндрично-дзвоникуваті, широкі; зубців 6-10,трикутно-ланцетні,чорно-коричневі, білооблямовані. Рослина отруйна.

 

#

190. Багаторічна трав’яниста рослина родини Пасльонові з товстим, багатоголовим, вертикальним кореневищем із численними розгалуженими коренями. Квітки брудно-бурого, темно-червоного рідше жовтого кольору, завдовжки 2,5-3,5 см, розташовані у пазухах листків на коротких квітоніжках, поодинокі, пониклі. Плід – багатонасінна чорна ягода, величиною з невелику вишню. Усі частини рослини отруйні, містять алкалоїди, які належать до сильних отрут, що широко використовуються в медицині. Такий опис відповідає:

Atropa belladonna

Hyoscyamus niger

Datura stramonium

Solanum dulcamara

Solanum tuberosum

Такий опис відповідає - Atropa belladonna

#

191. Рослина родини гречкових має густе прямостояче колосоподібне суцвіття, ланцетні листки з добре помітною червонувато-бурою підковоподібною плямою, бурі війчасті розтруби. Це дозволяє визначити рослину як...

Гірчак почечуйний

Спориш

Гірчак зміїний

Щавель кінський

Гречка звичайна

Гірчак почечуйний – на верхній стороні листка посередині помітна бура пляма у вигляді підкови. Розтруби червонуваті, вузькі, щільно охоплюють стебло. Колосковидні китиці верхівкові, прямостоячі.густі, короткі.

 

#

192. Листки якої рослини з родини вересові використовуються для лікування цукрового діабету?

Чорниці

Брусниці

Багна звичайного

Журавлини

Мучниці звичайної

Чорниця звичайна – листки короткочерешкові, почергові, з дрібнопилчастим краєм, світло-зелені, тонкі, гладенькі. Листки використовуються для лікування цукрового діабету.

 

#

193. Яку рослину з підродини метеликові (бобові) використовують у медичній практиці як відхаркувальний засіб?

Термопсис ланцетовидний

Буркун лікарський

Астрагал шерстистоквітковий

Арахіс підземний

Козлятник лікарський

Термопсис ланцетовидний – Thermopsis lanceolata родина Fabaceae використовують траву як відхаркувальний засіб.

 

#

194. Ця рослина потрапила в Росію з Голландії ще при Петрі І як декоративна культура, з насіння якої виготовляли сурогат кофе; з часом цю рослину стали використовувати як олійну культуру, що вирощують в Україні. В її суцвітті є трубчасті квітки жовтого кольору та білі несправжньо-язичкові. Про яку рослину йдеться?

Соняшник однолітній

Лаванда колоскова

Волошка синя

Пижма звичайна

Ромашка лікарська

Соняшник однорічний – Helianthus annuus – застосовують настій квіток, настоянку квіток та листя – для поліпшення апетиту. при шлунково-кишкових кольках, бронхоспазмах, грипі,катарі верхніх дихальних шляхів,малярії, висипах на шкірі.

 

#

195. Цією рослиною лікували ще в Древньому Єгипті. Полосканням рота настоєм цієї рослини усували зубні хвороби; її використовують також у парфумерії. Це напівчагарник, має верхівкові колосоподібні суцвіття, квітки двогубі, з синьо-фіолетовим віночком, плід чотиригорішковий. Про яку рослину з родини глухо-кропивові йдеться?

Шавлія лікарська

Чебрець звичайний

М’ята перцева

Меліса лікарська

Материнка звичайна

Шавлія лікарська –Salvia officinalis . Напівкущ. Стебло галузисте, сіро-зелене від густого опушення. Листки видовжено-овальні, ніздрювато-зморшкуваті, дрібно-городчасті по краю, верхні – сидячі, решта – довгочерешкові. Квітки сині, фіолетові, що утворюють колосовидне суцвіття.

#

196.У деяких Айстрових при плодах зберігається і забезпечує їх розповсюдженню волосистий чубчик. Він утворюється в рехзультаті редукції...

Чашечки

Віночка

Рильця

Зав’язі

Простої оцвітини

Чашечка може видозмінюватися у придатки, які сприяють розповсюдженню плодів ( Са m)

 

#

197. Найбільш багаточисленну групу складають рослини, які віддають перевагу нейтральним і слаболужним грунтам, тобто …

Глікофіти

Базофіли

Кальцефоби

Нейтрофіли

Ацедофіли

Нейтрофіли – рослини, які ростуть при нейтральних (рН >7) і слаболоужних грунтах ( конюшина червона, дуб звичайний, береза бородавчаста, деякі види клену).

 

#

198. Жіночі сережки Betula pendula після дозрівання розсипаються, вивільняючи дрібні горіхи з ..

Одним великим крилом

Парою повітряних пухирців

Парою плівчатих крил

Волосистим чубчиком

Щентинистими прищіпками

Плід берези – плескатий, довгасто-елептичний крилатий горіх. Два широких перетинчастих крильця утворюються із брактей.

 

#

199. Метеликовий віночок, характерний для родини Бобові, відноситься до віночків:

Зигоморфним зростнопелюстковим

Зигоморфним вільнопелюстковим

Актиноморфним зростнопелюстковим

Актиноморфним вільнопелюстковим

Асимитричним вільнопелюстковим

Зигоморфна, або неправильна, квітка – можна провести лише одну площину симетрії. Виникла в процесі еволюції в зв’язку з пристосуванням до перехресного запилення. Характерна для видів родин бобові, губоцвіті. Вільнопелюстковий віночок – віночок , у якого пелюстки не зростаються, а розміщені вільно.

 

#

200.Суцвіття ботричне, з добре розвинутою головною віссю, на якій почергово розташовані по 2-3 квітки на коротких квітоніжках, тобто суцвіття складне:

Китицевидне

Зонтиковидне

Щитковидне

Волотеве

Дихазіальне

Китиця відноситься до простих моноподіальних або ботричним суцвіттям – головна вісь добре розвинена, квітки почергові, на квітконіжках більш-менш одинакової довжини. Китиця буває однобічна( конвалія),густа, щільна, рідкоквіткова, переривчаста, прямостояча, поникла( черемха).

 

#

201. Цибулина відрізняється від бульбоцибулини тим, що…

Являється видозміною пагона

Не має плівчастих лусок

Захищена плівчастими лусками

Запасає речовини в листках

Запасає поживні речовини в стеблі

Підземна цибулина (Bulbus) – пагін з твердим, вкороченим, сплощеним чи конічним стеблом – донцем і видозміненими листками – лусками. кількість яких різне. Ці підземні органи забезпечують цибулинним багаторічникам накопичення поживних речовин і води, вегетативне відновлення і розмноження, а й перенесення несприятливих зимових умов.

#

202. В цимозному суцвітті головна вісь вкорочена, з верхівковою квіткою, бокових квітконосних осей декілька, вони одинакової довжини і розміщені кільцем. Відповідно, це –

Справжній зонтик

Несправжній зонтик або плейохазій

Головка

Завійка

Складний зонтик

Симподіальні або цимозні суцвіття закриті, тому що рано утворена верхівкова квітка припиняє розвиток головної осі. Цимозні суцвіття діляться на монохазії, дихазії, плейохазії.

Плейохазій. багатопроменевий верхоквітник або несправжній зонтик, - бічних осей другого порядку більше двох, вони розташовані кільчасто, несуть квітки, дихазії чи монохазії ( молочай, бузина,калина). У представників родини губоцвіті майже сидячі плейохазії і дихазії утворюють мутовки.

 

#

203. Зниження температури повітря до - 6 С привело до загибелі культур цитрусових, які відносяться до рослин …

Теплолюбивим (термофілам)

морозостійким

Холодовиносливим

Холодолюбивим ( Кріофілам)

Помірно стійким ( Мезофілам)

Стосовано температурного режиму розрізняють термофільні рослини, яким для життєдіяльності необхідні порівняно високі температури.

 

#

204. Гіпантій або квіткова трубка, утворюється у представників деяких родин (розоцвіті, мальвові) при зростанні зав’язі маточки з частинками суцвітини, тичиночних ниток і….

Відгином віночка

Квітколожем

Стовбчиком

В’язальцем

Пиляком

Віночок – corolla (Co) – внутрішня, яскрава чи біла частина подвівйної оцвітини, що складається з пелюсток. Пелюстки деяких квіток мають добре виражену звужену нижню частину – нігтик і розширенну, відігнуту верхню частину - відгин.

 

#

205. В квітці зав’язь складної маточки займає ни жне положення, оскільки квітколоже …

Плоске, не зросле з зав’яззю

Вігнуте не зросле з зав’яззю

Вігнуте зросле з зав’яззю

Випукле не зросле з зав’яззю

Випукле зросле з зав’яззю

Нижня зав’язь ( квітка надматочкова) характерна для ценокарпного гінецея. Вона зростається зі стінками увігнутого ( келихо чи глечикоподібного) квітколожа і найчастіше перетворюється після запліднення в соковиту частину так званих «несправжніх плодів».

 

#

206. Чоловічі суцвіття дубу тирсовидні. Головна вісь поникаюча, подовжена, тонка несе дихазіх із декількох тичиночних квіток. Відповідно, суцвіття дубу -

Складний щиток

Китиця

Складна сережка

Початок

Головка

Сережка – головна вісь поникла, опадаюча, квітки сидячі, одностатеві.

 

#

207. В квітці маточка з багатьох вільних плодолистиків, тобто гінецей:

Ценокарпний ( паракарпний)

Ценокарпний ( лізикарпний)

Ценокарпний ( синкарпний)

Апокарпний складний

Апокарпний простий ( монокарпний)

Апокарпний або хорікарпний гінецей – плодолистків або простих маточок декілька, вони вільні чи злегка зрослі (G 2- )

 

Термінологічний словник

А

АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ - сукупність неорганічних елементів зовнішнього середовища (світло, тепло, вода, ґрунт, повітря тощо), які впливають на організм.

АРЕАЛ - область розповсюдження виду чи іншої систематичної групи рослин; буває лабільний, стрічковий, переривчастий, суцільний, стабільний та ін.

АНТРОПОГЕННІ ФАКТОРИ - екологічні фактори, пов'язані з діяльністю людини.

АПОКАРПНИЙ, збірний, або складний, ПЛІД -утворений апокарпним гінецеєм, складається з кількох плодиків листянок (багатолистянка), горішків, кістянок або сім'янок (багатогорішок, багатокістянка, багатосім'янка).

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...