Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якими ознаками характеризується особа рецидивіста?1. Вироблено стійкі антигромадські погляди й звички;

2. Потреба до спілкування з особами, що ведуть злочинний спосіб життя;

3. Організаторські здатності й кримінальний професіоналізм;

4. Прагнення до лідерства в злочинному середовищі;

5. Все вищеназване.

 

Тест 8

Специфічні умови та принципи рецидивної злочинності:

1. Недостатня допомога особам, звільненим з місць позбавлення волі, в працевлаштуванні й адаптації в суспільстві;

2. Помилки при призначенні кримінального покарання;

3. Низький культурний і освітній рівень;

4. Прагнення жити «красиво» за рахунок суспільства;

5. Вплив засобів масової інформації.

 

Тест 9

Вкажіть основні напрямки в попередженні рецидивної злочинності:

1. Підвищення ефективності призначення й виконання покарань;

2. Сприяння соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

3. Здійснення соціального контролю відносно осіб, звільнених від відбування покарання;

4. Підвищення рівня навчання;

5. Правове всенавчання.

 

Тест 10

Під економічною злочинністю розуміється:

1. Сукупність всіх злочинів, що вчинено сфері економіки;

2. Комплекс правопорушень, що вчинено шановними особами з високим соціальним статусом у рамках їхніх професійних обов'язків і з порушенням довіри, що їм надається;

3. Триваюче, систематичне, карне діяння конкретного характеру, яке вчиняється в рамках господарської діяльності;

4. Сукупність корисливих посягань на використовувану для господарської діяльності власність, установлений порядок керування економічними процесами й економічні права громадян з боку осіб, що виконують певні функції в системі економічних відносин;

5. Складна сукупність декількох десятків складів злочинів, передбачених кримінальним законом.

 

Тест 11

Назвіть особливості економічної злочинності:

1. Вчинення злочинів на ґрунті алкоголізму;

2. Високий рівень латентности;

3. Великий збиток;

4. Злочини відбуваються особою, раніше неодноразово засудженою;

5. Дана категорія злочинів не є небезпечною для суспільства.

 

Тест 12

Якими особливостями економічна злочинність буде позначена найближчим часом:

1. Нові способи вчинення економічних злочинів;

2. Ігорний бізнес;

3. Злочинність у вільних економічних зонах;

4. Активізація тіньового бізнесу в кредитно-фінансовій сфері, страхових, інвестиційних і благодійних фондах;

5. Злиття й консолідація загальнокримінальної й економічної злочинності

 

Тест 13

Прийоми, які використають злочинці в економічній сфері:

1. Укорінення своїх ставленників у державні, правоохоронні, контролюючі й комерційні органи;2. Посилення відповідальності за порушення чинного законодавства;

3. Терор і фізичне усунення небажаних осіб;

4. Підвищення заробітної плати й пенсій;

5. Активізація правової пропаганди.

 

Тест 14

Основні принципи економічної злочинності:

1. Неякісне проведення ревізій;

2. Слабка охорона об'єктів з товароматеріальними цінностями;

3. Ігнорування неприпустимості легалізації злочинних доходів;

4. Невідповідність правової бази економіки, що реформується;

5. Слабкість правоохоронних органів і судової влади.

 

Тест 15

Серед попереджувальних заходів економічної злочинності кримінологи виділяють:

1. Державний контроль за розвитком виробничо-економічних і кредитно-фінансових відносин;

2. Посилення контролю за діяльністю банків щодо кредитування недержавних структур;

3. Перевірка законності проведення приватизації майна;

4. Контроль за експортом сировини;

5. Все вищеназване.

 

Тест 16

Поняття та кримінологічна характеристика злочинів у сфері економіки (економічних):

1. Сукупність злочинів у сфері народного господарства: розкрадання, хабарництво, незаконні операції з валютою та ін.;

2. Сукупність злочинів, які вчинені на вулицях і в громадських місцях;

3. Сукупність злочинів, які пов'язані з вживанням наркотичних засобів;

4. Сукупність злочинів, які пов'язані із застосуванням вогнепальної або холодної зброї;

5. Сукупність злочинів, які вчинені у сфері кредитно-фінансових відносин.

 

Тест 17

Причини вчинення злочинів у сфері економіки:

1. Організаційно-господарські вади, прогріхи;

2. Витрати економічної політики;

3. Вади економічної політики;

4. Неналежна охорона об'єктів з товароматеріальними цінностями;

5. Порушення порядку й строків проведення ревізій та інвентаризацій.

 

Тест 18

Способи розкрадання в сфері кредитно-фінансових відносин:

1. Підробка банківських документів (кредитних авізо, чеків);

2. Неповернення кредитів з наступним їхнім викраденням;

3. Присвоєння грошей, отриманих у порядку передоплати, без поставки товарів або надання послуг;

4. Проникнення в банк шляхом злому вікон, дверей;

5. Шахрайство під видом конвертації гривні, використання підроблених пластикових платіжних карток (електронних грошей);

 

Тест 19

Попередження злочинів у сфері економіки (заходи):

1. Соціально-економічні заходи;

2. Організаційно-управлінські заходи;

3. Технічні заходи;

4. Правові та виховні заходи;

5. Заходи щодо вдосконалення громадського порядку.

 

Тест 20

Причини вчинення злочинів, що посягають на власність фізичних осіб:

1. Протиріччя соціально-економічного характеру;

2. Протиріччя в культурно-виховній сфері, слабка ефективність і недосконалість правових норм;

3. Протиріччя між розумовою та фізичною працею;

4. Протиріччя в моральних устоях суспільства;

5. Протиріччя між містом і селом.

 

Тест 21

Економічні заходи боротьби зі злочинністю - це:

1. Стабілізація економіки;

2. Забезпечення прожиткового мінімуму для незабезпечених верств населення;

3. Боротьба з безробіттям;

4. Забезпечення пріоритету легальної економічної діяльності;

5. Легалізація тіньової економіки.

 

Тест 22

Злочинність, яка не одержала по будь-яким причинам відбиття в офіційній кримінальній статистиці називається:

1. Латентною злочинністю;

2. Інформаційною злочинністю;

3. Злочинністю малолітніх (осіб не досягли 14 років);

4. Відносною злочинністю;

5. Загальною злочинністю.

 

Тест 23

До кримінологічної характеристики крадіжок відноситься:

1. Спосіб вчинення крадіжки;

2. Причини й умови вчинення крадіжки;

3. Відомості про особу потерпілого;

4. Особа злочинця;

5. Попередження крадіжок.

 

Тест 24

Назвіть специфічні характеристики рецидивної злочинності в кримінології:

1. Ступінь суспільної небезпеки рецидиву;

2. Кратність рецидиву;

3. Загальний і спеціальний рецидиви;

4. Інтенсивність злочинності рецидивістів;

5. Все вищеназване.

 

Тест 25

Вкажіть види економічної злочинності в кримінології:

1. Шпигунство;

2. Навмисне вбивство;

3. Державна зрада;

4. Крадіжка;

5. Присвоєння, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем.

Теми № 14-15.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...