Главная Обратная связь

Дисциплины:


Якiй економiчнiй теорiї належить дане твердження: "Цiна є показником величини вартостi товару"?1.Теорiя цiни виробництва.

2.Теорiя граничної корисностi.

3.Теорiя трудової вартостi.

4.Теорiя витрат виробництва.

27. Теорія трудової вартості стверджує, що ціна:

1.Завжди дорівнює вартості.

2.Відхиляється від вартості в ту чи іншу сторону.

3.Перевищує вартість.

4.Всі вищенаведені відповіді вірні.

28. Об’єктивна вартість лежить в основі:

1.Теорiї цiни виробництва.

2.Теорiї граничної корисностi.

3.Теорiї трудової вартостi.

4.Теорiї витрат виробництва.

 

29. Недоліком всіх теорій, які виходять з об’єктивної вартості і того, що її джерелом є праця, є:

1.Розділ праці на конкретну та абстрактну.

2.Оцінка споживчої та мінової вартості.

3.Неврахування ринкового попиту та пропозиції.

4.Всі вищенаведені відповіді вірні.

 

30. Праця поділяється за теорією трудової вартості:

1.Конкретну і абстрактну.

2.Індивідуальну і колективну.

3.Немає правильної відповіді.

 

31. Згiдно до якої теорiї цiна на продукцiю пояснюється цiнами на елементи витрат:

1.Теорiя цiни виробництва.

2.Теорiя граничної корисностi.

3.Теорiя трудової вартостi.

4.Теорiя витрат виробництва.

 

32. До 3-х чинників виробництва за відповідною теорією не відносять:

1.Працю.

2.Капітал.

3.Землю.

4.Витрати виробництва.

33. Теорія, що характеризує вартість як підсумок витрат, а ціну визначають три чинники, називається:

1.Теорія 3-х факторів виробництва.

2.Теорiя граничної корисностi.

3.Теорiя трудової вартостi.

4.Теорiя витрат виробництва.

 

34. Ціна товару за теорією граничної корисності визначається:

1.Загальною корисністю товару.

2.Витратами виробництва.

3.Граничною корисністю останньої одиниці товару.

4.Всі відповіді правильні.

 

В якiй теорiї рiвень ринкових цiн визначається в процесi ринкової взаємодii попиту i пропозицiї при вирiшальній ролі суб’єкта-споживача?

1.Теорiя трудової вартостi.

2.Теорiя ціни виробництва.

3.Теорiя трьох факторiв виробництва.

4.Теорiя граничної корисності.

 

36. В якій теорії ціноутворення при формуванні ціни вирішальна роль належить суб’єктивній оцінці товару:

1.Теорiя цiни виробництва.

2.Теорiя граничної корисностi.

3.Теорiя трудової вартостi.

4.Теорiя витрат виробництва.

 

Яка теорiя передбачає багатофакторний пiдхiд до цiноутворення на основi факторiв виробництва та попиту - пропозицiї?

1.Теорiя цiни виробництва.

2.Теорiя граничної корисностi.

3.Теорiя трудової вартостi.

4.Неокласична теорія.

 

38. Розподіл або перерозподіл національного доходу здійснює така функція ціни:

1.Розподільча.2.Вимірювальна.

3.Стимулююча.

4.Всі вищенаведені.

 

39. Розподільча функція ціни реалізується через включення до її складу:

1.Посередницьких надбавок.

2.Прибутку.

3.ПДВ, акцизного збору.

4.Торговельних надбавок.

 

40. Для виробника стимулююча функція ціни знаходить прояв:

1.В зростанні самої ціни.

2.В заохочувальному або стримуючому впливі на виробництво.

3.Підвищення прибутку в складі ціни.

4.В зменшенні податку на додану вартість.

Тема 2. Механізм ринкового ціноутворення

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...