Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка ціна визначається в централізованому порядку?1.Регульована.

2.Вільна.

3.Базова.

4.Фіксована.

21. Між ціною та пропозицією існує така взаємозалежність:

1.З підвищенням ціни пропозиція підвищується.

2.З підвищенням ціни пропозиція знижується.

3.З підвищенням пропозиції ціна знижується.

22. Дефіцит виникає тоді, коли ціна товару:

1.Перевищує ціну рівноваги.

2.Дорівнює ціні рівноваги.

3.Нижча за ціну рівноваги.

23. Надлишок товарів з'являється тоді, коли ціна товару:

1.Перевищує ціну рівноваги.

2.Дорівнює ціні рівноваги.

3.Нижча за ціну рівноваги.

24. Інфляція впливає на ціни так:

1.Ціни підвищуються.

2.Ціни знижуються.

3.Ціни не змінюються.

25. Державою планується, рекомендується та стимулюється така ціна:

1.Вільна, договірна.

2.Фіксована.

3.Індикативна.

4.Регульована.

26. В Україні регулюються ціни на такі вироби:

1.Цукор.

2.Овочі.

3.Молоко.

4.Хліб.

 

27. Вільну договірну ціну встановлює:

1.Держава.

2.Торговельне підприємство.

3.Виробник.

4.Держава та торговельне підприємство.

5.Торговельне підприємство та виробник.

6.Держава та виробник.

28. Державне регулювання цін пряме здійснюється на:

1.Товари першої життєвої необхідності.

2.Електроенергію, водопостачання, послуги транспорту, зв’язку.

3.Соціально шкідливі товари.

 

29. Методи державного регулювання цін непрямі передбачають:

1.Державне замовлення продукції, регулювання витрат підприємства.

2.Встановлення певних правил ціноутворення з боку держави.

3.Антимонопольні заходи.

 

30. Нееластичним вважається попит, якщо коефіцієнт еластичності:

1.Більше 1.

2.Менше 1.

3.Менше 0.

4.Дорівнює 1.

 

31. Для закону попиту характерний такий вид зв’язку:

1.Прямий.

2.Зворотний.

3.Немає зв’язку.

 

32. Значення коефіцієнта еластичності:

1.Завжди додатне.

2.Залежить від напрямку зміни ціни (зменшилась вона чи збільшилась).

3.Завжди від’ємне.

 

33. Закон пропозиції відображає залежність:

1.Ціни і попиту.

2.Ціни і пропозиції.

3.Попиту і споживання.

4.Немає правильної відповіді.

 

34. Реагування величини попиту, що відбувається за зміни відповідної ціни, оцінює показник:

1.Коефіцієнт еластичності.

2.Кон`юнктура ринку.

3.Коефіцієнт ринкової рівноваги.

4.Коефіцієнт споживання.

 

35. Ступінь чутливості споживачів до зміни цін товарів постійного попиту є:

1.Нееластичним.

2.Еластичним.

3.Нульовим.

 

36. До факторів макросередовища, що впливають на ціну підприємства відноситься:

1.Спосіб виробництва.

2.Рівень витрат.

3.Ринкове середовище.

4.Імідж підприємства.

 37. До факторів макросередовища, що впливають на ціну підприємства відноситься:

1.Особливості якості товару.

2.Спосію виробництва.

3.Організація сервісу.

4.Маштаби державного регулювання цін.

 

38. До факторів мікросередовища, що впливають на ціну підприємства відноситься:

1.Учасники каналів товаропросування.

2.Зовнішньоекономічна політика держави.

3.Рівень витрат.

4.Вдосконалення податкового законодавства.

 

39. До факторів мікросередовища, що впливають на ціну підприємства відноситься:

1.Життєвий цикл товару.

2.Політична стабільність в країні.

3.Ринкове середовище.

4.Маштаби державного регулювання цін.

 

40. До неконтрольованих факторів ціноутворення відноситься:

1.Впровадження у виробництво нових технологій.

2.Витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції.

3.Запланований у ціні рівень прибутку.

4.Державна цінова політика.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...