Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Види цін на споживчому ринку та їхня структура1.Система цін і тарифів складається:

1.Ціни промисловості, ціни сільського господарства.

2.Ціни промисловості, ціни сільського господарства, ціни торгівлі, тарифи.

3.Ціни промисловості, ціни сільського господарства, тарифи.

4.Ціни промисловості, ціни торгівлі, тарифи.

Як класифікуються ціни за характером державного регулювання?

1.Вiльнi, фiксованi, регульовані.

2.Монопольнi, конкурентні.

3.Цiна продавця, цiна покупця, ринкова ціна.

4.Гуртовi, роздрiбнi, закупiвельнi.

 

Як класифікуються ціни за регіональною ознакою?

1.Зовнiшнi, внутрiшнi.

2.Єдинi, регiональнi, зональні, поясні.

3.Експортнi, iмпортнi

 

Як класифікуються ціни за ціновою політикою фірми?

1.Зовнiшнi, внутрiшнi.

2.Стабільні, гнучкі, пільгові, ковзаючи, престижні, психологічні.

3.Єдинi, регiональнi, зональні, поясні.

4.Експортнi, iмпортнi.

 

Як класифікуються ціни за територією дії?

1.Зовнiшнi, внутрiшнi.

2.Світові, міждержавні, державні, місцеві.

3.Єдинi, регiональнi, зональні, поясні.

4.Експортнi, iмпортнi.

 

Як класифiкуються цiни по стадiях товарного обiгу?

1.Оптова цiна пiдприємства, відпускна ціна підприємства.

2.Закупiвельна, оптова, роздрiбна, біржова, аукціонна. 3.Вiльна, регульована, фiксована.

 

Яка цiна визначається за домовленістю між продавцем i покупцем?

1.Конкурентна цiна. 2.Монопольна цiна. 3.Договірна ціна. 4.Цiна покупця.

 

Якi елементи найбiльш повно визначають структуру роздрiбної цiни?

1.Собiвартiсть, прибуток, акцизний збiр, податок з обороту, цiновi знижки, торговi надбавки.

2.Собiвартiсть, прибуток, акцизний збiр, податок на додану вартiсть, оптово-збутовi надбавки, торговi надбавки, цiновi знижки.

3.Собiвартiсть прибуток, податок на додану вартiсть, цiновi знижки, торговi надбавки.

 

Якi цiни обслуговують господарський обiг виробничого підприємства?

1.Оптова цiна пiдприємства, відпускна цiна пiдприємства. 2.Оптова, роздрiбна, закупiвельна. 3.Вiльна, регульована, фiксована.

 

Як визначаються цiни в залежностi вiд умов поставки у внутрішній торгівлі?

1.Регульовані цiни. 2.Договiрнi цiни. 3.Вiльнi цiни. 4.Цiни франко

11. Умови постачання товарів відбивають такі ціни:

1.Закупівельні.

2.Франко.

3.Роздрібні.

4.Базисні.

12. Дайте характеристику класифiкацiї собiвартостi по статтям калькуляції:

1.Технологiчнi витрати,цеховi,загальнозаводськi,позавиробничi.

2.Сировина, матерiали, паливо, енергiя,основна та допомiжна зарплата, вiдрахування на страхування та iн.

3.Матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, відрахування на страхування, амортизацiйнi вiдрахування та iн.Як розрізняють ціни в залежності від ступеня насиченості ринку споживчих товарів?

1.Цiна продавця, ціна покупця, ціна рівноважна. 2.Вiльнi, регульованi. 3.Гуртовi, роздрiбнi, закупiвельнi.

 

14. При укладанні контракту та визначенні ціни сорту та якості виробу відда­ють перевагу такій ціні:

1.Твердій.

2.Індикативній.

3.Монопольній.

4.Базисній.

 

Яка ціна застосовується при укладанні угоди відповідно до сорту та якості товару?

1.Монопольна ціна.

2.Тверда ціна.

3.Базисна ціна.

4.Індикативна ціна.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...