Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Цінова політика підприємства 

 

1. Формування цінової політики здійснюється в нерозривному зв`язку з:

1.Прибутком підприємства.

2.З ціновою еластичністю.

3.Стратегією підприємства.

 

2. Цінова стратегія підприємства – це:

1.Основні напрями, заходи та методи, за допомогою яких може бути досягнена визначена мета цінової політики.

2.Міра зниження ціни, яку виробник надає своїм постійним представникам.

3.Немає правильної відповіді.

 

3. Під ціновою політикою розуміють:

1.Комерційна діяльність підприємства.

2.Діяльність підприємства, головною метою якої є отримання прибутку.

3.Діяльність підприємства, яка спрямована на досягнення його головної мети за допомогою цін.

 

4. Цінова політика - це:

1.Розробка стратегії та принципів встановлення ціни.

2.Загальні принципи, яких дотримується фірма під час встановлення цінна свої товари та послуги.

3.Набір методів, за допомогою яких цінову політику фірмаможе реалізувати на практиці.

 

5. До цілей цінової політики відноситься:

1.Лідерство у якості.

2.Забезпечення виживання.

3."Зняття вершків".

4.Всі відповіді правильні.

6. Стадії життєвого циклу товару, що визначають вибір стратегії ціноутворення:

1.Виробництво, розвиток, попит, старіння.

2.Розвиток, старіння.

3.Народження, розвиток, стабільність старіння.

7. Першим етапом процесу вибору цінової політики підприємства є:

1.Визначення моделі ринку.

2.Постановка загальних цілей підприємства.

3.Дослідження ринку.

4.Вибір цінової політики.

8. Останнім етапом процесу вибору цінової політики підприємства є:

1.Визначення рівня ціни продажу та його раціональної динаміки.

2.Постановка загальних цілей підприємства.

3.Дослідження ринку.

4.Вибір цінової політики.

9. До основних чинників, що не впливають на цінову політику підприємства відноситься:

1.Витрати підприємства.

2.Ціни конкурентів.

3.Політична кон’юнктура в державі.

4.Методи ціноутворення.

10. До основних чинників, що впливають на цінову політику підприємства відноситься:

1.Витрати підприємства.

2.Ціни конкурентів.

3.Політична кон’юнктура в державі.

4.Методи ціноутворення.

11. Стратегія високих цін обирається:

1.Попит нееластичний і відсутня конкуренція .

2.У випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів.

3.Попит дуже гнучкий та існує безпосередня небезпека з боку конкурентів.

4.У випадку впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням цін.

12. Стратегія вилучення обирається:

1.Попит нееластичний і відсутня конкуренція .

2.У випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів.

3.Попит дуже гнучкий та існує безпосередня небезпека з боку конкурентів.4.У випадку впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням цін.

 

13. Стратегія низьких цін обирається:

1.Попит нееластичний і відсутня конкуренція .

2.У випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів.

3.Попит дуже гнучкий та існує безпосередня небезпека з боку конкурентів.

4.У випадку впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням цін.

 

14. Стратегія проникнення обирається:

1.Попит нееластичний і відсутня конкуренція .

2.У випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів.

3.Попит дуже гнучкий та існує безпосередня небезпека з боку конкурентів.

4.У випадку впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням цін.

15. Якщо ціна складається лише з покриття витрат та середньої норми прибут­ку, пропонується така стратегія ціноутворення:

1.Престижної ціни.

2.Лідера на ринку.

3.Просування на ринок.

4.Відшкодування витрат.

16. При закупівлі великих партій товарів (наприклад, при заготівлі овочів) вико­ристовується така стратегія ціноутворення:

1.Єдиної ціни.

2.Масових закупівель.

3.Гнучкої ціни.

4.Сегмента ринку.

 

17. На підприємствах, що виробляють модні вироби високої якості, застосо­вується така стратегія:

1.Психологічного впливу.

2.Лідера на ринку.

3.Престижної ціни.

4.Просування на ринок.

 

18. Для товару, виробництво якого скорочується або взагалі припиняється, застосовується така стратегія:

1.Гнучкої ціни.

2.Сегмента ринку.

3.Довгострокової ціни.

4.Ціноутворення на товари, зняті з виробництва.

 

19. Якщо ціна встановлюється однаковою для будь-якого товару або послуги, пропонується така стратегія:

1.Єдиної ціни.

2.Масових закупівель.

3.Гнучкої ціни.

4.Сегмента ринку.

 

20. Якщо ціна підприємства встановлюється відповідно до ціни підприємства, що має на ринку найбільшу питому вагу, застосовується така стратегія:

1.Просування на ринок.

2.Психологічного впливу.

3.Престижної ціни.

4.Лідера на ринку.

 

21. Якщо ціна встановлюється нижчою, ніж у конкурентів, і меншою від "круг­лої" цифри, застосовується така стратегія:

1.Психологічного впливу.

2.Просування на ринок.

3.Лідера на ринку.

4.Престижної ціни.

22. Якщо ціна встановлюється відповідно до змін кон'юнктури ринку, пропонується така стратегія:

1.Сегмента ринку.

2.Довгострокової ціни.

3.Гнучкої ціни.

4."Збирання вершків".

 

23. Якщо ціна встановлюється для конкретної соціальної групи населення, за­стосовується така стратегія:

1.Довгострокової ціни.

2.Сегмента ринку.

3.Плинної спадної ціни.

4.Гнучкої ціни.

 

24. Якщо ціна встановлюється нижчою, ніж у конкурентів, на короткий строк, пропонується така стратегія:

1."Збирання вершків".

2.Психологічного впливу.

3.Лідера на ринку.

4.Просування на ринок.

 

25. Якщо підприємство з метою отримання найбільшого прибутку тимчасово встановлює найбільшу ціну, застосовується така стратегія:

1."Збирання вершків".

2.Психологічного впливу.

3.Просування на ринок.

4.Лідера на ринку.

26. Якщо після зниження ціни обсяг продажу не збільшився, то:

1.Прибуток залишився незмінний.

2.Спостерігається поява нових покупців.

3.Створюються умови для появи конкурентів.

4.Попередні ціни були «вірними».

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...