Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який із методів ціноутворення зорієнтований на попит?1.Встановлення престижних цін.

2.Ціноутворення на основі рівня поточних цін.

3.Встановлення ціни на основі торгів.

 

16. До витратних методів ціноутворення відноситься:

1.Використання цінової дискримінації.

2.Метод змінних витрат.

3.Встановлення ціни на основі торгів.

17. Держава закуповує продукцію у сільськогосподарських виробників за таки­ми цінами:

1.Виробничими.

2.Закупівельними.

3.Оптовими.

4.Роздрібними.

 

18. Сільськогосподарські підприємства розраховуються з підприємствами пере­робної промисловості за такими цінами:

1.Закупівельними.

2.Розрахунковими.

3.Роздрібними.

 

19. На вироби підприємств м'ясо-молочної промисловості діють такі ціни:

1.Регульовані.

2.Договірні.

3.Фіксовані.

4.Регульовані та договірні.

5.Регульовані та фіксовані.

 

20. Нині на тарифи автомобільного транспорту найбільшою мірою впливають:

1.Вартість пального та нафтопродуктів.

2.Заробітна плата водіїв.

3.Тарифи залізничного транспорту.

4.Тарифи річкового транспорту.

5.Вартість вантажних та інших підсобних робіт.

 

21. Сільськогосподарські підприємства розраховуються з плодоовочевими ком­бінатами за такими цінами:

1.Роздрібними.

2.Розрахунковими.

3.Закупівельними.

 

22. На плодоовочеві консерви, як правило, встановлюються такі ціни:

1.Вільні договірні.

2.Регульовані.

3.Фіксовані.

4.Вільні та регульовані.

5.Вільні та фіксовані.

 

23. До собівартості транспортних тарифів включаються витрати на здійснення таких операцій:

1.Початкових.

2.Кінцевих.

3.Рухомих.

4.Початкових і кінцевих.

5.Початкових, кінцевих і рухомих.

6.Початкових і рухомих.

 

24. Вантажі, що перевозяться автомобільним транспортом, поділяються на таку кількість класів:

1.П'ять.

2.Чотири.

3.Три.

4.Два.

25. Тарифи на перевезення вантажів залізницею, що потребують особливого устаткування, називаються так:

1.Виключні.

2.Загальні.

3.Пільгові.

 

26. На розмір тарифу на перевезення вантажів морським транспортом вплива­ють такі чинники:

1.Природні умови.

2.Вид транспорту.

3.Швидкість перевезення вантажів.

 

27. Між сільськогосподарськими та будівельними підприємствами діють такі ціни:

1.Роздрібні.

2.Закупівельні.

3.Кошторисні нормативи.

 

28. Сільськогосподарські підприємства купують мінеральні добрива у підпри­ємств-виробників за такими цінами:

1.Вільними договірними.

2.Регульованими.

3.Фіксованими.

4.Фіксованими та регульованими.

29. Тарифи, що діють у межах однієї залізниці, називаються так:1.Місцеві.

2.Пільгові.

3.Виключні.

 

30. Ціна виробів підприємств масового харчування складається з таких еле­ментів:

1.Вартості сировини та прибутку підприємств масового харчування.

2.Закупівельної ціни сировини та прибутку.

3.Вартості сировини та заробітної плати працівників.

4.Роздрібної ціни на сировину та націнки підприємств масового харчування.

 

31. Для підприємств сільського господарства встановлено такі ціни на паливо та будівельні матеріали:

1.Фіксовані.

2.Регульовані.

3.Вільні.

4.Регульовані та вільні.

5.Фіксовані та вільні.

32. Тариф на перевезення вантажів залізницею складається з таких елементів:

1.Собівартості.

2.Прибутку.

3.Собівартості, прибутку та надбавки.

4.Собівартості та надбавки.

 

33. Собівартість перевезення вантажів буде найбільшою, якщо використовуєть­ся такий вид транспорту:

1.Автомобільний.

2.Залізничний.

3.Річковий.

4.Морський.

 

34. На послуги, що надаються підприємствам сільського господарства, встанов­люються такі ціни:

1.Вільні договірні.

2.Регульовані.

3.Фіксовані.

4.Фіксовані та вільні.

 

35. Нині на вироби підприємств масового харчування діють такі ціни:

1.Вільні договірні.

2.Регульовані.

3.Фіксовані.

4.Вільні та фіксовані.

5.Фіксовані та регульовані.

6.Вільні та регульовані.

36. Акцизний збір як елемент ціни товару підприємств різних галузей - це:

1.Непрямий податок.

2.Прямий податок.

3.Обов`язковий збір з підприємства.

 

37. Акцизний збір включають до цін окремих виробів підприємств будь-яких галузей народного господарства з метою:

1.Перерозподілу прибутку від виробництва та реалізації високорентабельних та монопольних товарів.

2.Для перерозподілу витрат від виробництва та реалізації.

3.Всі відповіді правильні.

 

38. Податок на додану вартість, який сплачує торговельне підприємство - це:

1.Непрямий податок.

2.Прямий податок.

3.Обов`язковий збір з підприємства.

39. ПДВ включається до ціни товару виробничого підприємства з метою:

1.Для відшкодування додаткових витрат на виробництво і реалізацію продукції.

2.Для перерозподілу прибутку від виробництва та реалізації високорентабельних та монопольних товарів.

3.Для формування фінансових передумов сплати податку за новостворену вартість.

40. До витрат обігу торговельного підприємства належать:

1.Витрати на перевезення.

2.Витрати на оплату праці.

3.Всі відповіді правильні.

 

41. Торговельна надбавка торговельного підприємства - це:

1.Частина податку на додану вартість.

2.Частина собівартості продукції виробництва.

3.Витрати торговельного підприємства та податок на додану вартість.

4.Витрати торговельного підприємства.

 

42. Платниками акцизного податку підприємства будь-яких галузей народного господарства є:

1.Підприємства, які випускають високоприбуткові товари, підприємства монополісти.

2.Покупці товарів.

3.Організації та підприємства всіх форм власності незалежно від виду діяльності.

 

43. Витрати на сировину, матеріали виробничих підприємств належить до:

1.Постійних.

2.Змінних.

3.Умовних.

 

44. Роздрібні торговельні націнки встановлюються з метою:

1.Для підвищення прибутку торговельного підприємства.

2.Для відшкодування витрат обігу та отримання прибутку роздрібними торговельними підприємствами

3.Прямi i непрямі.

 

45. Ставки акцизного збору на товари підприємств встановлюються:

1.Диференційованими за видами товарів та місцем виробництва.

2.Диференційованими за видами товарів.

3.Єдиними на всі підакцизні товари.

 

46. Торговельна надбавка торговельного підприємства:

1.Витрати та прибуток торговельного підприємства.

2.Частина податку на додану вартість.

3.Витрати торговельного підприємства, прибуток та податок на додану вартість.

 

47. Ціна на послуги транспорту - це:

1.Тариф.

2.Кошторисна вартість.

3.Закупівельна ціна.

 

48. На тарифи автомобільного транспорту найбільшим чином впливають:

1.Вартість пального та нафтопродуктів.

2.Тарифи залізничного транспорту.

3.Заробітна плата водіїв.

 

49. При збільшенні відстані перевезень собівартість 1 т/км:

1.Збільшується.

2.Зменшується.

3.Не змінюється.

50. Повна собівартість продукції в собі містить:

1.Позавиробничі витрати.

2.Виробничі витрати.

3.Виробничу собівартість та позавиробничі витрати.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...