Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які висловлювання є характерними для неокантіанства?§ пізнання повинно бути зорієнтоване не на пізнання дійсності, а на методи та способи того, що називається нею;

§ “річ у собі” є об’єктивною реальністю, а відтак у принципі можу бути пізнаною;

§ об’єктивною може бути лише логіка пізнання, а не його зміст;

§ пізнати істину можна тільки через практику, більш тісний зв’язок з дійсністю, чуттєвістю.

133. В чому полягає сутність критики позитивістами класичної філософії?

 

§ класична філософія нічим не відрізняється від міфу та релігії і є однією з форм ідеології;

§ класична філософія не має спеціального предмету дослідження, беззмістовна, має справу з занадто абстрактними, нечіткими поняттями;

§ класична філософія є об’єктивістською, тобто ігнорує у людині все суб’єктивне, виводить її природу з об’єкту;

§ класична філософія не є наукою, оскільки нездатна обґрунтувати остаточно жодне з своїх положень. 

134. Які поняття характеризують “філософію життя”?

 


§ воля до влади;

§ турбота;

§ життєвий порив;

§ творча еволюція;

§ відповідальність.


Хто є представником цієї філософії?

 

135. Хто з представників позитивізму розробив вчення про три стадії духовного розвитку людства?

 


§ Г.Спенсер;

§ Дж.Мілль;

§ Є.Мах;

§ О.Конт;

§ Р.Авенаріус.


Назвіть і охарактеризуйте ці стадії.

 

136. Визначте правильну послідовність кроків процедури верифікації, що була розроблена представниками неопозитивізму:

 

§ співставлення атомарних суджень з атомарними фактами;

§ виділення провідних положень певної теорії;

§ виділення у реальності атомарних фактів;

§ зведення провідних положень певної теорії до простих, далі неподільних “атомарних суджень”.

В чому суть процедури верифікації?

 

137. В рамках якого напрямку філософії вироблені такі поняття як: “парадигма”, “нормальна наука”, “наукова революція”, “наукове співтовариство”, “дослідницька програма”, “концептуальний добір”?

 


§ позитивізм;

§ неопозитивізм;

§ екзистенціалізм;

§ постпозитивізм.


Назвіть основних представників цього напрямку.

 

138. Визначте, кому належить вислів про предмет філософії?

“Філософія – це стислий виклад науки свого часу”.

 


§ Н. Чеперс;

§ О. Конт;

§ Б. Рассел;

§ К. Поппер.


139. Хто з названих філософів є представниками неопозитивізму?


§ Р.Карнап;

§ Г.Спенсер;

§ Б.Рассел;

§ І.Лакатос;

§ А.Тарський;

§ П.Фейерабенд;

§ М.Шлік.


Чому ця течія отримала таку назву?

 

140. Хто з названих філософів є представниками постпозитивізму?


§ Р.Карнап;§ Г.Спенсер;

§ К.Поппер;

§ І.Лакатос;

§ А.Тарський;

§ П.Фейерабенд.


Чому ця течія отримала таку назву?

 

141. Який філософський напрямок вважає критерієм істини “користь” або “зручність”?

 


§ “філософія життя”;

§ екзистенціалізм;

§ прагматизм;

§ неотомізм.


Назвіть представників цього напрямку?

 

142. Хто з філософів і в якій роботі розробив принцип “фальсифікації”?


§ Р.Карнап;

§ Л.Вітгенштейн;

§ К.Поппер;

§ Б.Рассел.


В чому сутність процедури фальсифікації?

 

143. Визначне правильну послідовність етапів історико-наукового процесу за Томасом Куном:

 


§ період нормальної науки;

§ допарадигмальний період;

§ наукова революція;

§ криза нормальної науки.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...