Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система менеджменту професійної безпеки і здоров'яОHSAS 18001

 

Міжнародний стандарт OHSAS 18001 розроблений за участю національних органів по стандартизації низки країн (Великобританія, Японія, ЮАР, Ірландія), фірм і дослідницьких організацій. OHSAS 18001 сумісний з ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 ізастосований до усіх галузей виробництва і послуг.

Остання версія стандарту OHSAS 18001 - OHSAS 18001:2007. Цьому стандарту повністю відповідає російський національний стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 "Система стандартів безпеки праці. Загальні вимоги до управління охороною праці в організації".

Стандарт OHSAS 18001 є загально технічним і застосуємо до організацій усіх типів і розмірів (незалежно від конкретного сектора економіки, галузі промисловості), прагнучих :

 • усунути або скоротити ризик для виконавців, які можуть піддаватися рискам професійної безпеки і здоров'я, пов'язаним з їх діяльністю
 • здійснювати контроль за небезпечними виробничими чинниками
 • управляти рисками, що виникають в процесі виробничої діяльності
 • запобігати виникненню інцидентів, аварій, нештатних ситуацій
 • інтегрувати систему управління професійною безпекою і здоров'ям з діючими системами менеджменту
 • поліпшення морального клімату в компанії
 • зменшення прямих і непрямих витрат бізнесу

Сертифікат OHSAS 18001 потрібний компаніям, діяльність яких безпосередньо пов'язана з ризиком виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, загрозливих життю і здоров'ю працівників компанії. Сертифікат OHSAS 18001 показує, що підприємство веде пильний контроль чинників виробничого і професійного ризиків, піклуватися про безпеку персоналу на робочих місцях.

OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems - міжнародний стандарт, в якому встановлені загальні вимоги управління безпекою і здоров'ям працюючого персоналу.

Система менеджменту, відповідна системі OHSAS, не підміняє і не за­мі­щає нормативні вимоги, затверджені на законодавчому рівні, вона їх до­повнює і вводить системність в процес управління виробничими ри­зи­ка­ми

Система менеджменту підприємства, побудована і сертифікована відповідно до вимог OHSAS 18001:2007, дає можливість підприємству створити систему менеджменту професійною безпекою і здоров'ям, що дозволяє:

 • здійснювати контроль за небезпечними виробничими чинниками;
 • управляти рисками, що виникають в процесі виробничої діяльності;
 • забезпечити безпеку працівників;
 • запобігати виникненню інцидентів, аварій, нештатних ситуацій;
 • знижувати втрати від невідповідної діяльності;
 • інтегруватися з діючими на підприємстві системами менеджменту;
 • внести позитивні зміни до іміджу підприємства.

Етапи впровадження : • Діагностика і планування робіт;
 • Проектування системи менеджменту професійною безпекою і здоров'ям;
 • Розробка політики організації по професійній безпеці і здоров'ю;
 • Ідентифікація можливих небезпек;
 • Визначення міри значущості цих небезпек за певною методикою, класифікація ризиків;
 • Встановлення методів контролю;
 • Визначення цілей і розробка програми для їх реалізації;
 • Ідентифікація вимог законодавства і оцінка їх дотримання;
 • Введення в дію і аудит;
 • Визначення результативності і ефективності створюваної системи;
 • Отримання сертифікату відповідності створеної системи.

Переваги OHSAS :

 • Зменшення прямих і непрямих витрат бізнесу;
 • Зменшення людських витрат від нещасних випадків і захворювань;
 • Зменшення вірогідності судових витрат;
 • Поліпшення іміджу підприємства;
 • Поліпшення морального клімату в компанії.

Глибоке розуміння ризиків і небезпек на робочому місці сприяє кращій участі персоналу в Системі і підвищує рівень культури персоналу і компанії в цілому.

 

Система Міжнародної Сертифікації (System of International Certification - SIC) - це об'єднання незалежних і високопрофесійних сертифікаційних органів і лабораторій, в якій діють єдині правила, вимоги і порядок проведення сертифікації на відповідність міжнародним і національним вимогам.

 

У системі SIC в Україні за цим стандартом сертифіковані наступні організації.

Сертифікат (№ термін дії) Назва організації Стандарт Вид діяльності Дія сер- тифікату
SIC.04.015.156 від 30.11.2007 до 29.11.2010 ГП "Західний ЭТЦ ННИИ" 79037, г.Львов, вул. Б.Хмельницького, 233а, www.zetc.lviv.ua OHSAS 18001:2007 Надання експертних послуг в об­лас­­ті охорони праці; контроль тех­ніч­ної безпеки устаткування і за­без­пе­чен­ня промислової безпеки; атестація і діаг­ностика устаткування; про­ве­дення навчання і підготовки кадрів  
SIC.04.015.198 від 07.08.2008 до 06.08.2011 ТОВ "Дорожнє будів-ництво "АЛЬТКОМ" 83060, г. Донецк, ул.Шахтеров Донбаса, 163, www.altkom.com.ua OHSAS 18001:2007 Будівництво автомобільних доріг і штучних споруд ДІЙСНИЙ
SIC.04.015.207 від 02.10.2008 до 01.10.2011 ЗАТ "ОТИС" (Інду­стріальний центр) 03062, г. Киев, ул.Чистяковская, 32 www.otis.com.ua OHSAS 18001:2007 Виготовлення ліфтів пасажирських, серії Z ТУ У 14357579.002-98 ДІЙСНИЙ
SIC.04.015.221 від 06.01.2009 до 05.01.2012 ГП "Чорноморський ЭТЦ ННИИ пром. без­пеки і охорони праці" 65045, г. Одесса, ул.Тираспольская, 12, www.chetc-od.com.ua OHSAS 18001:2007 Надання послуг з проведення технічних експертиз, діагностики, технічних оглядів, проведення навчання з питань охорони праці і промислової безпеки. ДІЙСНИЙ
SIC.04.015.293 від 19.01.2010 до 18.01.2013 ЧП "МАЯК-ООК" 61030, г.Харьков, ул.Старовереща­ковская, 5 OHSAS 18001:2007 Комплексне обслуговування ван­та­жу, автоперевезення, упаковка го­то­вої продукції Замовника, втор­сировина, комплексне приби­ран­ня, аутсорсинг тимчасового пер­со­налу ДІЙСНИЙOHSAS 18001:2007 є дійсно світовим стандартом в тому сенсі, що його застосування не обмежується тільки організаціями в економічно високорозвинених країнах. У багатьох країнах керівництва компаній дійшли висновку, що цей стандарт є важливим для компанії і для її взаємин з суспільством і урядом, оскільки дозволяє створити систему управління безпекою. Ця діяльність не одноразовий проект або випадкова подія. Це - тривалий процес поліпшення стосунків з суспільством, з місцевими органами влади і національним урядом, з власним персоналом компанії, учасниками ринку або акціонерами, організаціями споживачів і суспільством в цілому.

Стратегічна консультативна група ISO сформувала і контролює межі компетенції цього стандарту для того, щоб постійно відстежувати необхідність в його подальшому розвитку і дає рекомендації ISO/IEC по стратегічному плануванню сфери застосування цього стандарту.

Більшість дрібних компаній починають оцінювати необхідність у впровадженні системи управління охороною здоров'я і безпекою персоналу, виходячи з вимог уряду, а також враховуючи необхідність дозволу розбіжностей з представниками зацікавлених сторін. Для великих компаній це найчастіше питання іміджу компанії і основа для відкритого інформування клієнтів і світової спільноти в цілому про свої наміри в області охорони здоров'я і безпеки персоналу.

На додаток до OHSAS 18001 був виданий стандарт OHSAS 18002, який містить роз'яснення до вимог стандарту і керівництво по створенню системи. Цей інтегрований пакет надає вам зручний засіб для проходження сертифікації і дозволяє:

 • Виявити аспекти вашої діяльності, що впливають на безпеку і здоров'я, і дістати доступ до відповідних законодавчих актів.
 • Визначити цілі по поліпшенню діяльності і розробити програму по їх досягненню з реалізацією постійного контролю, тим самим, забезпечуючи постійне вдосконалення.
 • За умови відповідності компанії вимогам OHSAS 18001, TNO Certification b.v. може сертифікувати її, а також проводити періодичні оцінки.

 

2. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці ( Нак. ДГПН від 07.02.08)

Рекомендації розроблені з метою сприяння суб’єкту господарювання щодо досягнення рівня охорони праці на виробництві, що відповідає мінімальних вимогам до забезпечення безпечних та здорових умов праці найманих працівників, які встановлені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці.

Ці Рекомендації поширюються на всі підприємства, установи, організації на яких використовується наймана праця, незалежно від форми власності та виду діяльності.

Система управління охороною праці (СУОП) - частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...