Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне заняття 61.7.1. Змістовий модуль 1.3. Механізоване відділення в бою

Заняття 1.3.4. Механізоване відділення на марші

Навчальні групи:навчальні групи 4 курсу військово-юридичного факультету.

Час:4 години.

Місце: ділянка місцевості в районі с. ЖУКОВСЬКОГО.

Навчальна і виховна мета:

1. Закріпити знання, отримані студентами на лекції № 2, а також під час самостійної підготовки до заняття, з питань дій механізованого відділення на марші.

2. Вдосконалити практичні навички дій солдата механізованого відділення, призначеного у похідну охорону в якості дозорного відділення, що отримані на практичному занятті № 1.

3. Навчити студентів на посаді командира механізованого відділення:

- організовувати марш відділення, призначеного у похідну охорону в якості дозорного відділення;

- управляти діями механізованого відділення, призначеного у похідну охорону в якості дозорного відділення, при виконанні ним бойового завдання.

4. Виховувати:

- зацікавленість щодо вивчення навчальної дисципліни “Тактика”;

- почуття відповідальності за виконання обов’язків командира механізованого відділення, призначеного у похідну охорону в якості дозорного відділення;

- почуття колективізму і товариства при виконанні бойових завдань.

Навчальні питання і розподіл часу:

№ з/п Назва питання заняття Час, хв
І Вступна частина
ІІ Основна частина
Навчальні питання: 1. Організація маршу механізованого відділення, призначеного у похідну охорону в якості дозорного відділення. 2. Здійснення маршу і управління діями механізованого відділення, призначеного у похідну охорону в якості дозорного відділення
ІІІ Підведення підсумків практичного заняття

Джерела інформації:

1. Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. ІІІ. Взвод, відділення, танк. – К. : Варта, 1996. – 235 с.

2. Тактика загальновійськових підрозділів : навч. посіб. – К. : НАОУ, 1998. – 148 с.

3. Попов О. М. Тактична підготовка : навч. посіб. / О. М. Попов, О. М. Моргунов, Поляков С. Ю. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – 215 с.

4. Статути Збройних сил України. – К. : ВІПОЛ, 2004. – 500 с.

5. Рекомендації механізованим підрозділам щодо дій на полі бою в сучасних умовах : метод. посіб. – К. : ГУБП СВ України, 2002. – 48 с.

6. Прийоми, способи дій солдата в бою. – М. : Воениздат, 1982.

7. Посмітюх О. І. Механізоване відділення у бою : навч. посіб. / О. І. Посмітюх, О. В. Полушкін – Львів : Львівський ВІ, 2004. – 91 с.

8. Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. ІІ. Батальйон, рота. / Проект / – К. : ГШ ЗСУ, 2010. – 307 с., 25 дод.9. Бойовий статут Сухопутних військ. Ч. ІІІ. Взвод, відділення, екіпаж танка. / Проект / – К. : ГШ ЗСУ, 2009. – 307 с., 37 дод.

10. Поляков С. Ю. Тактична підготовка : навч. посіб. / С. Ю. Поляков, О. М. Попов, О. М. Моргунов – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2002. – 192 с.

11. Шмаль С. Г. Військова топографія : підруч. / С. Г. Шмаль. – К.: ВІКНУ, 1998. – 232 с.

12. Бызов Б. Е. Военная топография. Для курсантов учебных подразделений / Б. Е. Бызов, А. Н. Коваленко – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1990. – 224 с.: ил.

13. Слюсаренко А. В. Альбом схем з дисципліни “Загальна тактика”. Ч. І. Взвод, відділення, танк: альбом схем / А. В. Слюсаренко, Д. В. Мінтюков , М. В. Зотов. – Львів : ЛІСВ, 2007.– 28 с.

1.7.2. Методичні вказівки студентам

щодо підготовки та роботи на практичному занятті №6

При підготовці до практичного заняття необхідно:

- вивчити організаційно-методичні вказівки до практичних занять блоку змістових модулів 1 “Тактична підготовка солдата та командира відділення”;

- вивчити тактичне завдання;

- згідно завданню переписати в робочий зошит та вивчити вихідну тактичну обстановку;

- вивчити відповідні розділи рекомендованої літератури та матеріал лекції № 2;

- повторити основні умовні позначення, які застосовуються при веденні робочої карти (схеми) під час організації і ведення наступу [1, дод. 4], а саме:

- командно-спостережні пункти (КСП) підрозділів в русі;

- кулемети, гранатомети, комплекси ПТКР, БМП, БТР, танк (в тому числі – на вогневій позиції), автомобілі;

- протитанкові та інші гармати, бойові машини реактивної артилерії, міномети;

- засоби протиповітряної оборони;

- рубежі (позиції), опорні пункти і райони розташування підрозділів в обороні;

- окопи для особового складу, відділення і вогневих засобів, траншеї, ходи сполучення;

- вихідний рубіж (пункт), рубежі (пункти) регулювання, рубежі розгортання в батальйонні, ротні, взводні колони, переходу в атаку, спішування та іншого призначення;

- положення підрозділів на визначений час;

- артилерійські і мінометні підрозділи в русі і на вогневих позиціях;

- колони підрозділів;

- мінні поля, проходи в них;

- дротяні загородження, проходи в них;

- зосереджений та загороджувальний вогонь артилерії.

- повторити порядок розробки і ведення бойових документів [1, дод. 15], основні скорочення, що застосовуються в них [1, дод. 16];

- нанести вихідну тактичну обстановку на топографічну карту (схему), а саме: положення противника, вихідний район і район зосередження, вихідний пункт, маршрут руху і його розбивку, місця привалів, пункти регулювання, рубіж вірогідної зустрічі з противником. На вільному місці робочої карти (схеми) викреслити похідний порядок ГПЗ на марші (приклад – [13, сх. 9, 10]).

- підписати робочу карту (схему) з нанесеною тактичною обстановкою згідно зразку [1, дод. 11].

- самостійно вивчити і законспектувати основні положення розд. 4 [1] “Марш і похідна охорона”;

- підготувати носиму частину екіпіровки солдата (сержанта) згідно ст. 15 [1], перевірити її готовність до практичного застосування в ході заняття, особливу увагу приділити правильному надяганню взуття;

- повторити зміст і порядок управління відділенням в бою [1, ст.19, 20, 21, 22].

На занятті бути готовимидати відповіді на наступні питання:

1. Склад і озброєння механізованого відділення [3, с. 19 – 23], [10, с. 15 – 18]; Лекція 1, п. 3.1.

2. Основні тактико-технічні характеристики бойових машин піхоти БМП-2 і БМП-1 та бронетранспортерів БТР-80 і БТР-70 [3, с. 19 – 23], [10, с. 15 – 18], [Лекція 5], [Збірник ТТХ].

3. Основні тактико-технічні характеристики танків Т-64БВ, Т-72Б, Т-80УД [Лекція 5], [Збірник ТТХ].

4. Стрілецька зброя механізованого відділення та її тактико-технічні характеристики [3, с. 19 – 23], [10, с. 15 – 18], [Лекція 5], [Збірник ТТХ].

5. Обов’язки командира відділення. [1], ст. 26.

6. Визначення похідного порядку, вимоги до нього. [1], ст. 8; [3], с. 154.

7. Визначення та мета маршу. Що повинен виконати командир відділення під час підготовки до маршу [1, ст. 121], [3, с. 150]?

8. Умови та параметри здійснення маршу [1, ст. 121, 122], [3, с. 150 – 151].

9. Для чого призначаються вихідний пункт і пункти регулювання [3, с. 151]?

10. Порядок руху і маскування підрозділів під час руху на марші [1, ст. 125].

11. Дії механізованого підрозділу на марші за сигналом оповіщення про напад повітряного противника [1, ст. 126].

12. Дії механізованого підрозділу при виявленні на маршруті руху мінного поля [1, ст. 127].

13. Дії механізованого підрозділу при виявленні на маршруті руху ділянки РХБЗ [1, ст. 128].

14. Дії механізованого підрозділу при вимушеному подоланні району пожеж [1, ст. 129].

15. Дії відділення під час вимушеної зупинки на маршруті руху [1, ст. 125, 130].

16. Через які проміжки часу і для чого призначаються привали, денний (нічний) відпочинок та на яку тривалість [1, ст. 122], [3, с. 151...152]?

17. Дії підрозділів під час привалів. [1, ст. 130], [3, с. 152].

18. Особливості здійснення маршу у горах. [1, ст. 131].

19. Особливості здійснення маршу узимку. [1, ст. 132].

20. Яку інформацію одержує командир відділення з бойового наказу командира взводу [1, ст. 123]?

21. Яку інформацію одержує командир відділення під час організації взаємодії командиром взводу на марші [1, ст. 123]?

22. Що робить командир відділення після отримання бойового наказу на марш [1, ст. 123, 124]?

23. Робота командира дозорного відділення по організації маршу. [1, ст. 135], [3, с. 155].

24. Дії дозорного відділення на марші [1, ст. 136, 139, 172, 173].

25. Сигнали управління колонною підрозділу на марші. [3], Стройовий статут ЗС України.

На заняттіна посаді командира 1 мвід виконати:

- зробити і доповісти висновки з оцінки тактичної обстановки;

- прийняти і доповісти рішення на організацію маршу 1 мвід, призначеного дозорним відділенням ГПЗ 1 мб у складі посиленого 1 мв;

- віддати бойовий наказ на марш 1 мвід;

- оформити рішення командира 1 мвід на робочої карті (схемі);

- прийняти рішення на дії відділення за ввідними під час маршу, оформити дані рішення на робочої карті (схемі);

- практично управляти діями дозорного відділення за ввідними, що ставляться викладачем.

Бойовий наказ командира 1 мвід оформити в письмовому вигляді і здати викладачеві сумісно з оформленою робочою картою (схемою) для перевірки і отримання оцінки.

 

1.7.3. Тактична обстановка

 

Карта – див. додаток 1.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...