Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень помилкове 4 страницаб) Пасивний

в) Активно-пасивний

г) Позабалансовий

59) Діяльність підприємства характеризують такі показники: прибуток від звичайної діяльності – 880 тис.грн., збитки від надзвичайних подій – 140 тис. грн., ставка податку на прибуток – 30%. Визначити фінансовий результат:

а) 740 000;

б) 880 000;

в) 222 000

г) 118 000

60) Визначення(визнання) звітного сегмента можливо на основі критерію:

а) доходу від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

б) товарності продукції;

в) географічного розташування

г) центрів відповідальності

61) Визначення(визнання) звітного сегмента можливо на основі критерію:

а) фінансового результату сегмента

б) організаційної структуризації виробничих підрозділів підприємства

в) сума затрат сегменту

г) за центрами відповідальності

62) Визначення(визнання) звітного сегмента можливо на основі критерію:

а) балансової вартості активів сегменту

б) капітальні інвестиції сегменту

в) суми затрат сегменту

г) географічне розташування

63) Визначення звітного сегмента не можливо на основі критерію:

а) За географічними сегментами

б) доходу від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

в) доходу від реалізації, фінансового результату або балансової вартості активів сегмента

г) суми затрат сегменту

64) Сума доходів визнаних звітних сегментів порівнюється із:

а) Собівартістю продукції

б) доходом від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)

в) фінансовим результатом підприємства

г) загальним доходом підприємства

65) Частка визначених звітних сегментів у сумі загального доходу підприємства від операцій із зовнішніми покупцями має становити:

а) 75%;

б) 50%;

в) 10%

г) 5 %

66) Критерій визнання звітного сегмента:

а) 75%

б) 50%

в) 10%

г) 5 %

67) Доходами звітного сегмента визнається:

а) частина доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечено звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента, за вирахуванням податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення товарів тощо);

б) частина доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками, отримання яких забезпечено звичайною діяльністю господарського або географічного сегмента та які безпосередньо можуть бути віднесені (або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі) до звітного сегмента;в) частина доходів підприємства від продажу зовнішнім покупцям

г) весь дохід виробничого підрозділу

68) Доходи звітних сегментів наводяться за вирахуванням:

а) податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань з доходу;

б) податку на прибуток та непрямих податків;

в) податку на прибуток

г) податку на додану вартість

69) Фінансові доходи і фінансові витрати звітних сегментів наводяться, якщо:

а) отримання фінансових доходів є надзвичайною діяльністю підприємства;

б) отримання фінансових доходів є основною діяльністю підприємства.;

в) обов’язково за будь-яких умов

г) є звичайною діяльністю підприємства

70) Дохід сегмента від участі в капіталі асоційованих і спільних підприємств та дохід від інших інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, наводиться в сумі, що:

а) безпосередньо стосується звітного сегмента;

б) відображено у фінансовій звітності

в) отримана на дату складання фінансового звіту;

г) нарахована на дату складання фінансового звіту

71) До складу доходів звітних сегментів включаються:

а) доходи пріоритетних сегментів;

б) доходи від надзвичайних подій;

в) дохід без податку на прибуток

г) дохід від звичайної діяльності

72) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від звичайної діяльності:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 27 – Кредит 70;

в) Дебет 90 – Кредит 70;

г) Дебет 36 – Кредит 70

73) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від надзвичайної діяльності:

а) Дебет 705 – Кредит 90;

б) Дебет 751 – Кредит 70;

в) Дебет 36 – Кредит 70

г) Дебет 31– Кредит 752

74) Скласти бухгалтерські проведення на суму отриманого відшкодування від страхової організації:

а) Дебет 36 – Кредит 70;

б) Дебет 311 – Кредит 752;

в) Дебет 655 – Кредит 751;

г) Дебет 751 – Кредит 79

75) Скласти бухгалтерські проведення на оприбуткування відходів від списання майна, знищеного внаслідок надзвичайних подій:

а) Дебет 701 – Кредит 20;

б) Дебет 20 – Кредит 75;

в) Дебет 36 – Кредит 70

г) Дебет 751 – Кредит 79

76) Скласти бухгалтерські проведення на списання доходу від звичайної діяльності:

а) Дебет 75 – Кредит 79;

б) Дебет 751 – Кредит 79

в) Дебет 90 – Кредит 70;

г) Дебет 70 – Кредит 79

77) Скласти бухгалтерські проведення на списання доходу від надзвичайної діяльності:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 90 – Кредит 70;

в) Дебет 90 – Кредит 70;

г) Дебет 75 – Кредит 79

78) Скласти бухгалтерські проведення на цільове фінансування, отримане як компенсація збитків з метою негайної фінансової підтримки:

а) Дебет 745 – Кредит 48;

б) Дебет 48 – Кредит 745;

в) Дебет 48 – Кредит 744;

г) Дебет 744 – Кредит 48

79) Скласти бухгалтерські проведення на отримані від міжгалузевого фонду кошти на будівництво об’єкта, термін використання якого 15 років:

а) Дебет 48 – Кредит 69;

б) Дебет 311 – Кредит 48;

в) Дебет 69 – Кредит 48;

г) Дебет 48 – Кредит 151

80) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу звітного періоду у розмірі нарахованих амортизаційних відрахувань по об’єкту цільвого фінансування:

а) Дебет 70 – Кредит 69;

б) Дебет 69 – Кредит 745;

в) Дебет 131 – Кредит 70;

г) Дебет 69 – Кредит 70.

81) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від неопераційної курсової різниці:

а) Дебет 704 – Кредит 904;

б) Дебет 744 – Кредит 36;

в) Дебет 31 – Кредит 704;

г) Дебет 36 – Кредит 744

82) Скласти бухгалтерські проведення на визнання безоплатно одержаних необоротних активів:

а) Дебет 10 – Кредит 745;

б) Дебет 10 – Кредит 42;

в) Дебет 10 – Кредит 793;

г) Дебет 10 – Кредит 631

83) Скласти бухгалтерські проведення на списання в кінці звітного періоду інших доходів на фінансові результати:

а) Дебет 70 – Кредит 79;

б) Дебет 79 – Кредит 70;

в) Дебет 73 – Кредит 796;

г) Дебет 74 – Кредит 793

84) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від реалізації майнових комплексів:

а) Дебет 703 – Кредит 10;

б) Дебет 10 – Кредит 703;

в) Дебет 10 – Кредит 744;

г) Дебет 36 – Кредит 743

85) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від реалізації фінансових інвестицій:

а) Дебет 70 – Кредит 36;

б) Дебет 38 – Кредит 70;

в) Дебет 36 – Кредит 704;

г) Дебет 36 – Кредит 741

86) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від реалізації основних засобів:

а) Дебет 70 – Кредит 10;

б) Дебет 10 – Кредит 70;

в) Дебет 90 – Кредит 10;

г) Дебет 36 – Кредит 742

87) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від реалізації нематеріальних активів:

а) Дебет 70 – Кредит 902;

б) Дебет 10 – Кредит 742;

в) Дебет 36 – Кредит 742;

г) Дебет 36 – Кредит 702

88) Скласти бухгалтерські проведення по відбраженню доходів, одержаних інвестором від участі в капіталі:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 14 – Кредит 72;

в) Дебет 36 – Кредит 70;

г) Дебет 72 – Кредит 79

89) Скласти бухгалтерські проведення по списанню доходів, одержаних інвестором від участі в капіталі:

а) Дебет 72 – Кредит 792;

б) Дебет 792 – Кредит 72;

в) Дебет 731 – Кредит 36;

г) Дебет 36 – Кредит 731

90) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від операційної оренди активів:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 38 – Кредит 713;

в) Дебет 90 – Кредит 70;

г) Дебет 37 – Кредит 713

91) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від операційних курсових різниць по придбанню запасів:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 20 – Кредит 714;

в) Дебет 90 – Кредит 70;

г) Дебет 36 – Кредит 714

92) Скласти бухгалтерські проведення на списання кредиторської заборгованості після закінчення строків позовної давності:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 90 – Кредит 70;

в) Дебет 38 – Кредит 717;

г) Дебет 68 – Кредит 717

93) Скласти бухгалтерські проведення на оприбуткування надлишку готівки в касі:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 90 – Кредит 70;

в) Дебет 30 – Кредит 79;

г) Дебет 30 – Кредит 719

94) Скласти бухгалтерські проведення на оприбуткування надлишку запасів на складі:

а) Дебет 70 – Кредит 90;

б) Дебет 90 – Кредит 70;

в) Дебет 20 – Кредит 79;

г) Дебет 20 – Кредит 719

95) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від одержаного штрафу:

а) Дебет 704 – Кредит 904;

б) Дебет 904 – Кредит 704;

в) Дебет 903 – Кредит 703;

г) Дебет 301 – Кредит 715

96) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від одержаної пені та неутсойки:

а) Дебет 37 – Кредит 751;

б) Дебет 38 – Кредит 715;

в) Дебет 31 – Кредит 718;

г) Дебет 36 – Кредит 715

97) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від реалізації виробничих запасів:

а) Дебет 20 – Кредит 712;

б) Дебет 37 – Кредит 711;

в) Дебет 36 – Кредит 710;

г) Дебет 36 – Кредит 712

98) Скласти бухгалтерські проведення на відшкодування вартості раніше списаних запасів:

а) Дебет 20 – Кредит 715;

б) Дебет 36 – Кредит 716

в) Дебет 27 – Кредит 717;

г) Дебет 20 – Кредит 716

99) Скласти бухгалтерські проведення по безоплатно одержаних запасах:

а) Дебет 37 – Кредит 727;

б) Дебет 20 – Кредит 718

в) Дебет 20 – Кредит 717;

г) Дебет 36 – Кредит 718

100) Скласти бухгалтерські проведення на визнання доходу від реалізації іноземної валюти:

а) Дебет 311 – Кредит 711;

б) Дебет 301 – Кредит 701;

в) Дебет 331 – Кредит 771

г) Дебет 311 – Кредит 701

Облік на позабалансових рахунках

1) Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух :

а) цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні;

б) умовних прав і зобов’язань підприємства;

в) цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, умовних прав і зобов’язань підприємства, бланків суворого обліку, списаних активів;

г) цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, умовних прав і зобов’язань підприємства, бланків суворого обліку.

2) Товарно-матеріальні цінності на позабалансових рахунках відображаються за:

а) ринковою вартістю;

б) справедливою вартістю;

в) договірною вартістю;

г) закупівельною вартістю.

3) Бланки суворого обліку відображаються за:

а) умовною вартістю;

б) справедливою вартістю;

в) балансовою вартістю;

г) договірною вартістю.

4) Орендовані необоротні активи відображаються на рахунку:

а) 13;

б) 01;

в) 12;

г) 18.

5) На рахунку 01 ведеться облік:

а) орендованих нематеріальних активів та основних засобів;

б) орендованих нематеріальних активів;

в) орендованих основних засобів;

г) активів на відповідальному зберіганні.

6) Зменшення залишку по орендованим необоротним активам відбувається у випадку:

а) при їх списанні;

б) при поверненню орендодавцю;

в) при взятті на баланс (у випадку перенесення заборгованості перед орендодавцем на баланс);

г) при поверненню орендодавцю, при взятті на баланс (у випадку перенесення заборгованості перед орендодавцем на баланс).

7) На якому рахунку ведеться обліку активів на відповідальному зберіганні:

а) 02;

б) 11;

в) 12;

г) 13

8) Рахунок 02 „Активи на відповідальному зберіганні” призначений для:

а) обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю;

б) обліку цінностей прийнятті на комісію;

в) обліку цінностей прийняті у переробку, до монтаж, в довірче управління;

г) всі попередні відповіді є вірними.

9) Інвентаризація на рахунку 02 проводиться в порядку і строках передбачених для:

а) власних цінностей;

б) залучених цінностей;

в) орендованих цінностей;

г) в інший порядок.

10) Аналітичний облік по субрахунку 021 „Устаткування прийняте для монтажу” ведеться:

а) за замовниками;

б) за видами товарно-матеріальних цінностей;

в) за окремими об’єктами й агрегатами та місцями їх розташування;

г) всі переліченні відповіді є вірними.

11) На субрахунку 022 „Матеріали, прийняті для переробки” обліковується:

а) надходження сировини та матеріалів від замовника та оплачені одержувачем;

б) надходження сировини та матеріалів від замовника та не оплачені одержувачем;

в) надходження власної сировини та матеріалів для переробки;

г) всі відповіді є вірними.

12) На субрахунку 023 „Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні” ведеться облік:

а) ТМЦ одержаних від постачальників, але несплачених;

б) ТМЦ прийнятих на відповідальне зберігання з приводу відмови від акцепту розрахункових документів постачальників;

в) ТМЦ одержаних надміру, чим у видаткових документах постачальників;

г) всі відповіді є вірними.

13) Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися:

а) окремо від власних ТМЦ;

б) разом з власними ТМЦ;

в) разом, але обліковуватися окремо;

г) в залежності від вибраної облікової політики підприємства.

14) На субрахунку 024 „Товари, прийняті на комісію” обліковують одержані товари у межах договорів:

а) комісії (консигнації);

б) поруки;

в) інших цивільно-правових договорів;

г) всі відповіді є вірними.

15) Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію) ведеться за:

а) видами товарів;

б) комітентами;

в) видами товарів та комітентами;

г) власником товарів.

16) Для обліку контрактних зобов’язань призначений рахунок:

а) 16;

б) 03;

в) 47;

г) 55.

17) Облік на рахунку 03 „Контрактні зобов’язання” ведеться по:

а) деривативах та інших контрактах;

б) форвардних контрактах;

в) ф’ючерсних контрактах;

г) опціонах.

18) Контрактні зобов’язання списуються с рахунку 03 у випадку:

а) виконання контрактних зобов’язань;

б) відмови від виконання контрактних зобов’язань;

в) передачі або продажу зобов’язань за контрактом іншій особі;

г) всі переліченні відповіді є вірними.

19) Облік непередбачених активів й зобов’язань ведуть на рахунку:

а) 49;

б) 04;

в) 02;

г) 18.

20) Інформація про наявність та рух виданих підприємством гарантій узагальнюється на рахунку:

а) 05;

б) 06;

в) 07;

г) 35.

21) Інформація про наявність та рух отриманих підприємством забезпечень виконання зобов’язань та платежів узагальнюється на рахунку:

а) 05;

б) 06;

в) 07;

г) 35.

22) На рахунку 05 обліковується:

а) вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави;

б) вартість прийнятих на себе зобов’язань за договорами поруки;

в) вартість всіх інших гарантій та забезпечень;

г) всі переліченні відповіді є вірними.

23) На рахунку 06 обліковується:

а) гарантії, отримані підприємством за третіх осіб;

б) вартість ТМЦ, що становлять предмет застави;

в) вартість всіх інших гарантій та забезпечень;

г) всі переліченні відповіді є вірними.

24) Облік списаних активів проводиться на рахунку:

а) 13;

б) 02;

в) 07;

г) 80.

25) На рахунку 07 обліковується:

а) невідшкодовані нестачі цінностей;

б) витрати від псування цінностей;

в) списана дебіторська заборгованість;

г) всі переліченні відповіді є вірними.

26) Списана дебіторська заборгованість обліковується на рахунку 071 з дати списання (з метою спостереження за можливістю її стягнення у випадках зміни майнового стану боржника) протягом не менше:

а) 1 року;

б) 2 років;

в) 3 років;

г) 5 років.

27) Аналітичний облік на позабалансовому рахунку 07 ведеться за:

а) боржниками;

б) випадками встановлення нестач цінностей;

в) випадками встановлення втрат від псування цінностей;

г) всі переліченні відповіді є вірними.

28) Для обліку бланків суворого обліку призначено рахунок:

а) 08;

б) 11;

в) 33;

г) 35.

29) До бланків суворого обліку відносяться:

а) документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо;

б) проїзні документи (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів тощо);

в) довіреності на одержання цінностей;

г) всі переліченні відповіді є вірними.

30) Аналітичний облік бланків суворого обліку ведеться за:

а) кожним бланком та місцями їх зберігання;

б) кожним бланком;

в) місцями їх зберігання;

г) видами бланків.

31) Прийнято підприємством основні засоби в операційну оренду. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 10 – Кредит 63;

б) Дебет 01 – Кредит -;

в) Дебет 15 – Кредит 63;

г) Дебет 10 – Кредит 68.

32) Прийнято підприємством нематеріальні активи в операційну оренду. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 12 – Кредит 15;

б) Дебет 15 – Кредит 63;

в) Дебет 12 – Кредит 63;

г) Дебет 01 – Кредит -.

33) Прийнято підприємством необоротні матеріальні активи в операційну оренду. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 01 – Кредит -;

б) Дебет 11 – Кредит 15;

в) Дебет 15 – Кредит 63;

г) Дебет 11 – Кредит 63.

34) Повернуто орендодавцю основні засоби після закінчення або припинення строку операційної оренди. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 42 – Кредит 13;

б) Дебет - – Кредит 01;

в) Дебет 97 – Кредит 10;

г) Дебет 13 – Кредит 10.

35) Повернуто орендодавцю нематеріальні активи після закінчення або припинення строку операційної оренди. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 01 – Кредит 12;

б) Дебет 97 – Кредит 12;

в) Дебет 13 – Кредит 12;

г) Дебет - – Кредит 01.

36) Повернуто орендодавцю необоротних матеріальних активів після закінчення або припинення строку операційної оренди. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет - – Кредит 01;

б) Дебет 01 – Кредит 13;

в) Дебет 13 – Кредит 01;

г) Дебет 13 – Кредит 11.

37) Отримано підрядною організацією ТМЦ від замовника до монтажу. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 15 – Кредит 63;

б) Дебет 15 – Кредит 68;

в) Дебет 02 – Кредит - ;

г) Дебет 10 – Кредит 61.

38) Отримано сировину і матеріали від замовника для переробки. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 20 – Кредит 63;

б) Дебет 23 – Кредит 63;

в) Дебет 20 – Кредит 28;

г) Дебет 02 – Кредит -.

39) Отримано майно, що знаходилось в довірчому управлінні. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 02 – Кредит -;

б) Дебет 10 – Кредит 67;

в) Дебет 10 – Кредит 68;

г) Дебет 15 – Кредит 68.

40) Повернуто замовнику змонтоване обладнання. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 13 – Кредит 10;

б) Дебет - – Кредит 02;

в) Дебет 68 – Кредит 10;

г) Дебет 68 – Кредит 15.

41) Повернуто замовнику ТМЦ після їх переробки. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет - – Кредит 02;

б) Дебет 13 – Кредит 10;

в) Дебет 68 – Кредит 10;

г) Дебет 68 – Кредит 13.

42) Повернуто постачальнику ТМЦ, за якими оформлено відмову від акцепту. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 63 – Кредит 10;

б) Дебет 63 – Кредит 20;

в) Дебет - – Кредит 02;

г) Дебет 63 – Кредит 28.

43) Укладено контракт на придбання та реалізацію цінних паперів. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 35 – Кредит 67;

б) Дебет 45 – Кредит 67;

в) Дебет 35 –Кредит 68;

г) Дебет 03 – Кредит - .

44) Відображено надходження непередбачених активів. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 15 – Кредит 68;

б) Дебет 10 – Кредит 68;

в) Дебет 04 – Кредит - ;

г) Дебет 10 – Кредит 04.

45) Відображено списання невизначених зобов’язань. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 04 – Кредит - ;

б) Дебет - – Кредит 04;

в) Дебет 37 – Кредит 16;

г) Дебет 38 – Кредит 16.

46) Відображено виникнення невизначених зобов’язань. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 04 – Кредит - ;

б) Дебет - – Кредит 04;

в) Дебет 16 – Кредит 37;

г) Дебет 37 – Кредит 16.

47) Видано гарантію за договором поручительства під забезпечення виконання зобов’язання. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 03 – Кредит - ;

б) Дебет 06 – Кредит -;

в) Дебет - – Кредит 06;

г) Дебет 05 – Кредит - .

48) Списано гарантію при погашенні заборгованості за договором поручительства. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет - – Кредит 03;

б) Дебет 06 – Кредит - ;

в) Дебет - – Кредит 05;

г) Дебет - – Кредит 06.

49) Списано гарантії і забезпечення внаслідок погашення заборгованості, на яку вони були надані, і перенесено заборгованість по них на баланс. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 06 – Кредит - ;

б) Дебет - – Кредит 06;

в) Дебет 05 – Кредит - ;

г) Дебет - – Кредит 05.

50) Прийнято на позабалансовий рахунок дебіторську заборгованість, списану з балансу підприємства внаслідок неплатоспроможності боржника. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 07 – Кредит 16;

б) Дебет 07 – Кредит - ;

в) Дебет 07 – Кредит 37;

г) Дебет - – Кредит 07.

51) Списано за актами використані бланки трудових книжок. Виберіть вірну кореспонденцію рахунків:

а) Дебет 20 – Кредит 08;

б) Дебет 08 – Кредит 20;

в) Дебет - – Кредит 08;

г) Дебет 08 – Кредит - .

52) Орендовані основні засоби (операційна оренда) обліковуються на позабалансовому рахунку:

а) Договірною вартістю;

б) Вартістю, що вказана в договорі оренди;

в) Справедливою вартістю;

г) Ліквідаційною вартістю.

53) Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на відповідальному зберіганні:

а) Проводиться в порядку як і для цінностей які обліковуються на балансових рахунках;

б) Щомісячно;

в) В момент, що визначений додатковими умовами договору;

г) Немає правильної відповіді.

54) Облік устаткування прийнятого для монтажу ведеться на рахунку:

а) 02 «Активи на відповідальному зберіганні».

б) 04 «Непередбачені активи й зобов’язання».

в) 06 «Гарантії та забезпечення отримані».

г) 07 «Списані активи».

55) Цінності, що залишені на відповідальному зберіганні мають зберігатися:

а) Разом з власними цінностями;

б) Окремо від власних цінностей;

в) Разом або окремо в залежності від організації складського господарства;

г) Разом або окремо в залежності від умов договору.

56) Наявність активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків обліковується на рахунку:

а) 02 «Активи на відповідальному зберіганні».

б) 04 «Непередбачені активи й зобов’язання».

в) 06 «Гарантії та забезпечення отримані».

г) 07 «Списані активи».

57) На рахунку 05 "Гарантії та забезпечення надані", зокрема, обліковується: вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів:

а) Списується;

б) Не списується;

в) Списується, якщо їх вартість за одиницю менше 200 грн.

г) Списується або не списується в залежності від умов договору.

58) Зарахування на позабалансовий рахунок 07 «Списані активи» суми здійснюється:

а) Одночасно зі виявленням суми нестач і втрат від псування цінностей.

б) Одночасно зі списанням суми нестач і втрат від псування цінностей.

в) Відповідно до статуту підприємства.

г) Немає правильної відповіді.

59) Бланки суворої звітності на за балансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку» відображаються за :

а) Справедливою вартістю;

б) Собівартістю;

в) Номінальною вартістю;

г) Ціною можливої реалізації.

60) Облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань ведеться на рахунку:

а) 10;

б) 13;

в) 07;

г) 09.

Управлінський облік

1) Мета управлінського обліку:

а) складання фінансової звітності;

б) допомога керівникам всередині підприємства при підго­товці управлінських рішень;

в) інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства;

г) забезпечення інформацією податкових органів.

2) Управлінський облік — це:

а) облік для всіх зацікавлених;

б) внутрішньогосподарський облік;

в) виробничий облік;

г) аналітичний облік.

3) Користувачами даних управлінського обліку є:

а) інвестори, акціонери;

б) податкові органи;

в) фінансові та кредитні установи;

г) керівники всередині господарства.

4) Нормативна база управлінського обліку:

а) внутрішньогосподарські нормативні документи;

б) П(С)БО;

в) МСБО;

г) нормативні документи центральних органів виконавчої влади та галузевих міністерств і відомств.

5) Вимірники, характерні для управлінського обліку:

а) натуральні, кількісні;

б) грошові, вартісні;

в) якісні;

г) будь-які.

6) Ведення управлінського обліку на підприємстві є:

а) обов'язковим за законодавством;

б) обов'язковим за вимогою податкових органів;

в) необов'язковим (за рішенням адміністрації підприєм­ства);

г) необов'язковим з окремих питань.

7) Управлінський облік орієнтований на аналіз:

а) минулих подій;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...