Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особисті селянські господарства1(на кінець року)

 
Загальна кількість господарств, тис. 249,5 246,6 243,0 237,4 233,3 226,3 211,7
у тому числі              
господарства, які утримують худобу та птицю 190,2 181,2 173,9 165,5 163,4 157,8 151,3
господарства, які мають у приватній власності сільськогосподарську техніку 6,6 6,8 7,1 7,5 7,8 8,0 8,2
Площа земельних ділянок, тис.га 293,4 297,4 285,2 287,5 305,6 305,3 286,9
у тому числі2              
для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель 31,8 32,6 33,2 33,0 36,4 38,1 33,3
для ведення особистого селянського господарства 178,0 172,1 170,4 166,5 164,9 160,2 148,6
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 81,9 90,3 79,3 85,8 102,9 106,3 101,4
з них взятих в оренду 23,3 24,5 17,8 20,6 23,1 23,9 18,2
Чисельність худоби, тис. голів              
великої рогатої худоби 141,2 137,8 127,3 118,0 107,9 96,3 90,2
у тому числі корів 101,9 93,3 87,8 78,4 72,4 67,0 62,0
свиней 170,3 190,9 161,5 138,5 157,3 145,1 115,4
У середньому на одне господарство
Площа земельних ділянок, га 1,18 1,21 1,17 1,21 1,31 1,35 1,36
у тому числі2              
для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,17 0,16
для ведення особистого селянського господарства 0,71 0,70 0,70 0,70 0,71 0,71 0,70
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 0,33 0,37 0,33 0,36 0,44 0,47 0,48
з них взятих в оренду 0,09 0,10 0,07 0,09 0,10 0,11 0,09
Чисельність худоби, голів              
великої рогатої худоби 0,57 0,56 0,52 0,50 0,46 0,43 0,43
у тому числі корів 0,41 0,38 0,36 0,33 0,31 0,30 0,29
свиней 0,68 0,77 0,66 0,58 0,67 0,64 0,54

       
   
 
 У розділі наведено дані про землекористування та виробництво продукції рослинництва, зокрема, загальну земельну площу, розподіл земель за видами угідь і землекористувачами, посівні та зібрані площі, валові збори та урожайність основних сільськогосподарських культур тощо, а також розміщено групування сільськогосподарських підприємств за основними показниками, що характеризують виробництво продукції рослинництва. Загальна земельна площа – площа поверхні суші разом з внутрішніми водами, які знаходяться в межах області. Сільськогосподарські угіддя – земельні ділянки, що використовують для одержання сільськогосподарської продукції. До їхнього складу входять рілля (включаючи чисті пари), сади, виноградники, сіножаті, пасовища, перелоги. Сільськогосподарські угіддя знаходяться у власності, оренді, постійному чи тимчасовому користуванні сільськогосподарських підприємств і громадян. Інформацію про площу земель та їх розподіл за видами угідь і землекористувачами наведено за даними Головного управління Держкомзему у Полтавській області (форма № 6-зем “Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності”). Дані про землі фер-мерських господарств у табл. 2.1, 2.2 включено до   категорії “Сільськогосподарські підприємства”. Площа зрошуваних земельвключає землі, які мають постійну зрошувальну систему (канали, трубопроводи, лотки), зв’язану з джерелами зрошування. Площа осушених земель включає землі, що мають осушувальну систему, яка забезпечує нормальний водно-повітряний режим, для використання їх під сільськогосподарські угіддя. Виробництво основних сільськогосподарських культур визначають у сільськогосподарських підприємствах за даними обліку зібраної продукції як з основних, так і з повторних і міжрядних посівів; у господарствах населення – на основі даних перепису, погосподарського обліку розмірів посівних площ і середньої урожайності сільськогосподарських культур з 1 га за матеріалами вибіркових обстежень. Виробництво зернових і зернобобових культур та соняшнику наведено у вазі після доробки, цукрових буряків (фабричних) – у вазі без землі, гички й домішок, овочевих культур – із урахуванням продукції закритого ґрунту. Урожайність сільськогосподарських культурз 1 га площі збирання обчислена, виходячи з валового збору з основних, повторних і міжрядних посівів і фактично зібраної площі певної культури; плодово-ягідних культур – з 1 га площі насаджень у плодоносному віці.

 

 

2.1. Розподіл земельної площі та сільськогосподарських угідь у 2011 році1

(на кінець року; тис.га)

  Загальна земельна площа Сільськогосподарські угіддя У тому числі
рілля сіножаті пасовища
Усього земель 2875,0 2168,2 1770,5 162,1 201,7
Землі сільськогосподарських підприємств і громадян 1950,3 1872,5 1718,8 62,0 68,5
землі сільськогосподарських підприємств 1416,6 1368,4 1311,0 27,1 25,9
державних 64,0 57,8 52,3 2,0 2,5
недержавних 1352,6 1310,6 1258,7 25,1 23,4
землі громадян 533,7 504,1 407,8 34,9 42,6
Землі користувачів інших категорій 924,7 295,7 51,7 100,1 133,2

2.2. Площа сільськогосподарських угідь за категоріями
землевласників і землекористувачів1

 

(на кінець року; тис.га)

 
Сільськогосподарські підприємства 2054,3 1843,3 1617,6 1417,5 1386,4 1373,0 1376,9 1379,2 1377,7 1372,3 1368,4
державні 307,4 241,9 97,1 71,8 71,3 69,3 63,8 63,9 66,1 60,9 57,8
недержавні 1746,9 1601,4 1520,5 1345,7 1315,1 1303,7 1313,1 1315,3 1311,6 1311,4 1310,6
Громадяни 122,7 284,4 368,4 514,2 520,3 530,0 518,6 510,2 508,1 501,5 504,1
у тому числі                      
особисті селянські господарства та ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель 98,6 200,6 217,3 239,8 240,2 240,6 240,7 240,2 239,7 236,4 235,0
товарне виробництво 55,3 165,3 179,1 188,1 182,5 180,0 182,0 187,0 191,2
колективні та індивідуальні сади 2,8 4,7 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 4,9 4,9
колективні та індивідуальні городи 4,6 23,8 13,2 8,6 8,0 7,1 6,4 6,0 6,0 5,8 6,3
ділянки для сінокосіння та випасу худоби 15,0 54,5 77,0 94,5 87,2 88,3 82,7 77,6 73,8 65,8 65,0

______________

1 Див. виноску до табл. 2.1.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...