Главная Обратная связь

Дисциплины:


Площа осушених та зрошуваних земель1 

(на кінець року; тис.га)

 
Осушені землі
Усього земель
у тому числі землі сільськогосподарських підприємств2
з них із закритим дренажем
Зрошувані землі
Усього земель
у тому числі землі сільськогосподарських підприємств2

 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур

 

(тис.га)

 
Уся посівна площа
Зернові та зернобобові культури
Озимі зернові
пшениця
жито
ячмінь
Ярі зернові та зернобобові
у тому числі                      
пшениця
ячмінь
овес
кукурудза на зерно
просо
гречка
зернобобові
з них                      
горох
вика та викові суміші на зерно
Технічні культури
у тому числі                      
цукрові буряки (фабричні)
соняшник
соя
ріпак
Картопля і овоче- баштанні культури
у тому числі                      
картопля
овочі відкритого ґрунту (без насінників)
Кормові культури
у тому числі                      
кормові коренеплоди (включаючи цукрові буряки на годівлю худоби)
кукурудза на силос, зелений корм, сінаж
однорічні трави (включаючи посіви озимих на зелений корм)
багаторічні трави (укісна площа посіву минулих років та безпокривні трави посіву поточного року)
Площа чистих парів 23 29 198 125 162 102 79 52 53 48 32

Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур(відсотків)

 
Уся посівна площа 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Зернові та зернобобові культури 46,3 100,0 45,9 100,0 51,4 100,0 61,8 100,0 58,4 100,0 56,6 100,0 60,5 100,0 61,6 100,0 60,3 100,0 55,3 100,0 58,1 100,0
Озимі зернові 50,7 40,8 32,7 30,7 34,9 29,7 32,6 35,4 34,7 28,3 32,3
пшениця 48,6 38,5 29,2 25,6 32,1 28,1 30,8 32,6 31,4 26,3 30,1
жито 1,9 2,1 3,4 5,0 2,7 1,5 1,6 2,3 1,8 1,1 0,9
ячмінь 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1,5 0,9 1,3
Ярі зернові та зернобобові 49,3 59,2 67,3 69,3 65,1 70,3 67,4 64,6 65,3 71,7 67,7
у тому числі                      
пшениця 0,0 1,3 1,3 2,5 2,5 3,0 2,3 1,8 2,3 1,7 0,9
ячмінь 13,2 26,4 31,7 27,4 31,3 36,2 31,2 25,1 28,4 24,9 17,5
овес 2,4 2,3 3,4 2,1 1,7 1,5 1,0 1,3 1,1 0,7 0,5
кукурудза на зерно 12,5 9,4 15,8 29,9 22,7 22,9 27,1 32,3 29,5 40,9 45,2
просо 2,5 2,2 5,9 2,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,6 0,5 0,7
гречка 4,2 5,0 6,0 3,0 3,4 3,2 2,9 1,7 1,7 1,2 1,7
зернобобові 14,3 12,6 3,2 2,3 2,5 2,5 2,0 1,4 1,7 1,8 1,0
з них                      
горох 14,0 12,3 3,0 2,1 2,3 2,3 1,8 1,2 1,5 1,5 0,8
вика та викові суміші на зерно 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Технічні культури 14,6 100,0 14,8 100,0 16,8 100,0 17,5 100,0 22,4 100,0 26,4 100,0 23,8 100,0 24,0 100,0 25,2 100,0 29,8 100,0 27,3 100,0
у тому числі                      
цукрові буряки (фабричні) 59,5 53,5 29,4 21,4 17,8 19,6 18,8 15,7 13,2 14,3 14,8
соняшник 32,6 43,3 62,6 55,8 53,1 44,4 43,5 52,0 51,3 47,2 50,5
соя 3,8 0,3 4,2 19,5 26,0 31,2 27,5 21,9 26,1 34,9 30,2
ріпак 0,2 0,1 2,3 1,5 2,2 3,7 9,0 9,6 2,8 1,8 3,6
Картопля і овоче- баштанні культури 4,7 100,0 5,1 100,0 6,3 100,0 5,5 100,0 5,4 100,0 5,4 100,0 5,3 100,0 5,1 100,0 5,2 100,0 5,3 100,0 5,5 100,0
у тому числі                      
картопля 66,3 68,2 70,8 72,7 71,8 70,9 71,0 70,8 71,3 70,3 70,0
овочі відкритого ґрунту (без насінників) 24,4 26,7 26,2 24,4 25,9 25,6 24,6 25,0 25,3 25,3 25,4
Кормові культури 34,4 100,0 34,2 100,0 25,5 100,0 15,2 100,0 13,8 100,0 11,6 100,0 10,4 100,0 9,3 100,0 9,3 100,0 9,6 100,0 9,1 100,0
у тому числі                      
кормові коренеплоди (включаючи цукрові буряки на годівлю худоби) 5,1 3,7 3,5 6,6 7,4 8,6 8,5 8,6 8,9 8,7 8,0
кукурудза на силос, зелений корм, сінаж 38,5 35,1 37,9 35,4 32,3 32,4 32,3 32,2 29,7 32,5 31,4
однорічні трави (включаючи посіви озимих на зелений корм) 29,1 32,2 24,9 23,4 24,9 22,7 24,0 24,6 24,7 23,2 22,6
багаторічні трави (укісна площа посіву минулих років та безпокривні трави посіву поточного року) 26,0 28,3 31,3 30,3 32,7 33,0 32,8 31,8 33,5 32,5 34,9

Групування сільськогосподарських підприємств за розмірамипосівних площ сільськогосподарських культур у 2011 році

  Кількість підприємств У тому числі з посівною площею
зернових та зернобобових культур технічних культур картоплі та овоче-баштанних культур кормових культур
Одиниць
Усього
За розмірами посівної площі, га          
до 50,00
50,01–100,00
100,01–250,00
250,01–500,00
500,01–1000,00
1000,01–2000,00
2000,01–3000,00
більше 3000,00
Відсотків до загальної кількості
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
За розмірами посівної площі, га          
до 50,00 46,2 47,6 50,6 95,9 38,6
50,01–100,00 11,4 11,7 12,0 2,3 8,5
100,01–250,00 12,7 12,9 14,3 0,6 11,5
250,01–500,00 8,4 7,6 9,3 0,6 13,2
500,01–1000,00 5,9 8,6 7,7 0,6 17,3
1000,01–2000,00 6,6 6,8 3,8 8,1
2000,01–3000,00 4,0 2,5 1,2 1,4
більше 3000,00 4,8 2,3 1,1 1,4
                   

Продовження табл. 2.6

    Посівна площа – всього У тому числі площа
  зернових та зернобобових культур технічних культур картоплі та овоче-баштанних культур кормових культур
Га  
Усього  
За розмірами посівної площі, га            
до 50,00  
50,01–100,00  
100,01–250,00 ...1  
250,01–500,00 ...1  
500,01–1000,00 ...1  
1000,01–2000,00  
2000,01–3000,00  
більше 3000,00  
Відсотків до загальної площі  
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  
За розмірами посівної площі, га            
до 50,00 2,0 2,6 4,2 42,9 1,5  
50,01–100,00 1,4 2,1 3,4 12,6 1,6  
100,01–250,00 3,4 5,0 9,0 ...1 5,0  
250,01–500,00 5,1 6,5 12,5 ...1 12,3  
500,01–1000,00 7,1 15,1 20,0 ...1 31,9  
1000,01–2000,00 15,5 22,4 19,3 27,2  
2000,01–3000,00 16,0 14,4 11,5 7,6  
більше 3000,00 49,5 31,9 20,1 12,9  
                         

Виробництво основних сільськогосподарських культур у 1940–2011 роках

 

(тис.т)

  Зернові та зернобобові культури Цукрові буряки (фабричні) Соняшник Картопля Овочі
1790,9 1399,4 82,4 848,5 367,9
1453,7 1617,8 66,5 972,6 145,7
799,1 2325,5 50,9 518,1 186,6
2800,3 2904,6 95,9 498,9 216,7
1918,8 1925,3 82,7 533,4 230,4
1254,6 1949,8 81,8 401,4 193,7
1613,8 3195,7 126,5 548,0 242,0
1879,0 3506,5 120,1 675,4 266,6
1968,2 3727,6 124,2 577,7 209,1
1927,7 3258,3 129,6 562,0 227,2
1753,1 4110,5 125,3 536,3 252,0
2081,8 3374,8 111,1 601,9 225,5
1852,6 3563,2 108,3 564,1 247,5
2717,1 3788,2 125,1 655,1 274,1
1978,0 3005,0 124,2 553,6 221,8
2741,0 4887,0 118,9 627,6 341,0
2553,3 4290,0 134,9 559,8 284,6
1598,6 2657,5 96,7 396,2 202,0
2713,8 5895,2 87,6 692,7 370,3
2615,0 5679,7 117,6 456,7 216,5
2846,6 5586,3 97,9 697,9 304,5
1662,8 3846,8 124,7 601,9 253,5
1954,1 4266,6 83,5 496,4 278,1
2098,0 3501,0 114,8 451,8 194,8
2567,1 3686,8 109,0 577,6 280,5
2197,1 4262,7 124,3 648,5 258,1
2418,7 3987,4 126,8 781,1 304,0
2482,7 3519,9 112,6 622,1 270,2
2414,7 3234,8 142,1 601,7 290,7
3088,0 3997,8 168,4 644,1 343,9
2935,8 4182,4 149,8 482,5 304,0
3114,0 4601,6 165,2 565,2 305,4
3450,4 4624,6 174,3 603,0 285,6
2341,8 3285,4 146,4 546,7 226,5
2114,0 2489,5 115,5 670,8 156,3
2975,7 2850,5 128,2 741,4 268,5
2343,6 2305,2 97,8 576,5 290,5
2016,0 2711,2 185,5 503,4 319,4
1712,7 1553,0 170,5 587,4 283,8
1659,0 1460,5 117,5 777,6 359,9
1674,8 1185,4 121,3 518,7 316,5
1462,7 1019,9 168,1 279,9 231,9
1407,8 975,1 201,4 694,2 199,3
2302,4 1119,5 109,4 517,5 361,1
2761,5 1115,1 177,1 539,0 307,3
1528,7 1032,7 272,8 768,5 343,9
3008,2 1465,2 159,2 941,7 376,3
2850,7 1543,1 287,6 950,4 350,0
2446,9 2364,2 292,2 927,2 409,0
2866,1 2195,8 346,5 891,7 399,0
4531,3 2700,9 457,9 910,4 377,3
3829,9 2077,6 483,9 902,4 427,4
2853,7 1802,5 465,4 818,8 405,6
5055,0 2654,0 543,2 1272,8 500,2
                     

Виробництво основних сільськогосподарських культур

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...