Главная Обратная связь

Дисциплины:


Витрати кормів на виробництво одиниці продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах(ц корм.од/ц продукції)

 
Витрати всіх кормів
На виробництво молока 1,41 1,55 1,49 1,38 1,25 1,26 1,21 1,19 1,14 1,10 1,02
На приріст великої рогатої худоби 11,66 15,06 12,73 13,30 15,19 15,23 14,28 14,63 15,28 15,69 13,52
На приріст свиней 8,92 15,63 20,39 15,67 13,51 10,90 8,73 7,00 6,82 6,51 5,49
у тому числі витрати концентрованих кормів
На виробництво молока 0,30 0,29 0,15 0,26 0,30 0,34 0,33 0,37 0,35 0,37 0,36
На приріст великої рогатої худоби 2,15 2,50 1,15 2,15 2,96 3,47 3,22 3,84 4,21 4,32 3,88
На приріст свиней 7,17 12,43 14,88 12,46 11,07 9,58 7,80 6,34 6,25 5,92 5,16


 

                   
   
 
   
 
   
   
 
 
 
 

       
   
 
 
 
 

У розділі наведені дані про обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами, індекси цін реалізованої продукції, обсяги товарообмінних операцій у підприємствах та обсяги виплат в рахунок орендної плати за земельні та майнові паї (частки), а також інформацію про біржі в області тощо.

Показники реалізації сільськогосподар-ської продукції у цьому розділі подаються без врахування малих підприємств.

Реалізація продукції – обсяги власно виробленої продукції, яка реалізована сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами: переробним підприємствам, на ринку, населенню в рахунок оплати праці, пайовикам у рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), за іншими напрямами.

До обсягів реалізації сільськогосподарської продукції не включають продукцію, передану на переробку на давальницьких засадах (крім цукрових буряків). У 1991–2001 роках за напрямом реалізації “переробним підприємствам” відображалися обсяги продажу заготівельним організаціям, включаючи продаж за прямими зв’язками (безпосередньо підприємствам торгівлі та громадського харчування, а також санаторіям, дитячим садкам, школам, лікарням, будинкам відпочинку, закритим закладам).

Дані про реалізацію молока та молочних продуктів наведені у перерахунку на молоко.Дані про реалізацію вовни наведені у фізичній вазі.

Індекс цін реалізації продукції сільського господарства(рослинництва, тваринниц-
тва) – це середньозважена величина, яка враховує зміни середніх цін на основні види продукції за рік, або ряд років. Базою зважування для агрегування цих змін є фактичний обсяг реалізації відповідних видів продукції за звітний рік.

У табл. 4.7, 4.11 до інших напрямів реалізації включаються такі: пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (часток), іншим підприємствам і організаціям, безпосередньо підприємствам торгівлі, санаторіям, дитячим садкам, школам, лікарням, будинкам відпочинку, закритим закладам, іншим господарствам, комерційним структурам, зарубіжним країнам, включаючи країни СНД, тощо.


 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...