Главная Обратная связь

Дисциплины:


Наявність сільськогосподарської техніки у фермерських господарствах(на кінець року; шт.)

 
Трактори всіх марок
у розрахунку на 100 га ріллі
Сівалки
Жатки валкові
Комбайни                  
зернозбиральні
кукурудзозбиральні ...1
кормозбиральні
Комбайни і машини бурякозбиральні


 
 

       
   
 
 
 
 

У розділі подано інформацію про основ-
ні показники, які характеризують стан матеріально-технічної бази сільського господарства, порушення й рекультивацію земель, введення в дію потужностей і об’єктів сільськогосподарського призначення, наявність техніки тощо.

Тут також подані дані про виробництво сільськогосподарської техніки та реманенту, кормів готових промисловими підприємствами області.

Рекультивація земель – комплекс робіт, направлених на відновлення продуктивності, господарської цінності земель, а також поліпшення умов навколишнього середовища.

Порушення земель – дії, внаслідок яких землі втрачають господарську цінність або є джерелом негативного впливу на навколишнє середовище у зв’язку з порушенням ґрунтового покриву, гідрологічного режиму й утворенням техногенного рельєфу в результаті господарської діяльності.

Відпрацьовані землі – землі, потреба в яких у підприємств зникла у зв’язку із завершенням розробок (повністю або частково) родовищ корисних копалин, формування відвалів, а також закінченням будівельних, геологорозвідувальних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву.


 

 

7.1. Порушення і рекультивація земель1

 

(га)

 
Порушено земель
Відпрацьовано земель
Рекультивовано земель
у тому числі під ріллю
______________ 1 Див. виноску до табл. 2.1.
 
На кінець 2011 року площа порушених земель становила 6465 га, відпрацьованих – 532 га.

  

Енергетичні потужності у сільськогосподарських підприємствах

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...