Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шановні абітурієнти !Міністерство освіти і науки України

Відокремлений підрозділ ,,Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”

 

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: КАТАЛОГ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕСІЙ) ТА КВАЛІФІКАЦІЙ

Довідник для абітурієнтів

 

Луганськ

ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”


УДК [377.36:7.012](477.61)(03)

ББК 74.47я2

К 60

Р е ц е н з е н т:

Сперанська-Скарга М. А. -кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

К60 Коледж технологій та дизайнуЛуганського національного університету імені Тараса Шевченка: каталог спеціальностей (професій) та кваліфікацій: довідник для абітурієнтів/ За заг. ред. проф. О. Л. Караман. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 34 с.

 

Довідник містить перелік спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,молодший спеціаліст” та професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,кваліфікований робітник”, за якими здійснюється підготовка фахівців у Коледжі технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кожна спеціальність та професія супроводжується інформацією про: кваліфікацію, яка буде присвоюватися випускнику Коледжу в дипломі; терміни навчання в залежності від освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня вступника; дисципліни навчального плану; можливості працевлаштування (зайняття посади) після закінчення Коледжу.

Призначений для абітурієнтів 2014 року, які вступають до Коледжу на основі базової (9 кл.), повної (11 кл.) загальної середньої освіти; освітньо-кваліфікаційного рівня ,,кваліфікований робітник”.

УДК [377.36:7.012](477.61)(03)

ББК 74.47я2

Рекомендовано до друку Методичною радою

ВП ,,Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”

(протокол № 1 від 17 вересня 2013 року)

  © Колектив авторів, 2013 © ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013

ЗМІСТ

1. Вступне слово  
2. Перелік спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,Молодший спеціаліст”  
3. Перелік професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем ,,Кваліфікований робітник”  
4. Ступенева система освіти: Коледж – Університет  
5. Каталог спеціальностей та кваліфікацій. Освітньо-кваліфікаційний рівень ,,Молодший спеціаліст”  
6. Каталог професій та кваліфікацій. Освітньо-кваліфікаційний рівень ,,Кваліфікований робітник”  

Шановні абітурієнти !Обрання навчального закладу для отримання спеціальності (професії) – перший крок у доросле життя. Але студентські роки – це не тільки навчання. Це якість і стиль Вашого життя – яскравого та насиченого.

Коледж технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка – один з найпрестижніших вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східноукраїнського регіону.

Унікальність нашого навчального закладу полягає в тому, що він, будучи структурним підрозділом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, створює умови для отримання вищої освіти всіма, без винятку, громадянами України та іноземцями, незалежно від віку, освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, наявності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання знань тощо. Така можливість надається завдяки тому, що Коледж разом з Університетом є найсучаснішим науково-навчально-виробничим комплексом, у межах якого реалізується ступенева освіта – безперервна підготовка фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, що існують в освітньому просторі України: кваліфікований робітник – молодший спеціаліст – спеціаліст – бакалавр – магістр. Крім того, студенти, що проявляють схильність до науково-дослідної роботи, мають можливість продовжувати освіту в аспірантурітадокторантурі Університету, здобуваючи наукові ступені кандидата або доктора наук та вчені звання доцента або професора.

Реалізація ступеневої освіти відбувається наступним чином: абітурієнт вступає до Коледжу за освітньо-кваліфікаційними рівнями кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, а потім, отримавши диплом молодшого спеціаліста, вступає на 3 курс Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціалістата магістра за відповідним напрямом підготовки без сертифікатів ЗНО. Кожний ступінь має професійну завершеність і підтверджується дипломом державного зразка.

У нашому Коледжі навчається понад 1200 студентів за 20 спеціальностями та професіями. Серед них – призери олімпіад, престижних змагань та конкурсів, володарі кращих нагород в Україні та світі. І у кожного з Вас є реальний шанс приєднатися до тих, хто вже зробив вибір на користь нашого Коледжу та власного професійного успіху.

Коледж дуже зацікавлений в талановитих, перспективних абітурієнтах, які, ставши студентами, будуть продовжувати кращі традиції Коледжу, експериментувати, досягати нових висот і вдосконалюватися заради стабільного й успішного майбутнього. Тож запрошуємо на навчання до нашого Коледжу і сподіваємося, що вибір майбутньої професії буде свідомим, а прийняте рішення – правильним. Ми впевнені – Ви не помилитесь. Бажаємо успіхів!

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...