Главная Обратная связь

Дисциплины:






ТИПИ ПОЛІВ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ



У системі Access, як і в інших базах даних, рядок таблиці ототожнюється з терміном “запис”, а колонка - з терміном “поле”. Кожне поле має своє ім’я, тип і властивості .При створенні структури таблиці обов’язково вказують імена і типи полів. Властивості можуть прийматися по замовчуванню. Одне або кілька полів необхідно визначити як ключові.

В Access використовують такі типи полів :

· текстове - містить літери, цифри, інші символи. Його властивості:

розмір поля - від 1 до 255 символів,

формат поля - вигляд та розмір полів, який задається такими кодовими символами: @–текстовий символ або пропуск, & - текстовий символ, < - перетворення символів у нижній регістр, > - у верхній регістр.

маска вводу - задає тип символу (цифра, літера, пропуск) у кожній позиції вводу з допомогою таких символів: 0 - цифра від 0 до 9, 9- цифра чи пропуск, # - цифра, пропуск, плюс або мінус, L- буква від A до Z або від А до Я,& - будь-який символ, .,:;- роздільники і т.д.

підпис - друге ім’я поля,

умова на значення - задає фільтр, який забезпечує введення у дане поле тільки тих значень, які відповідають заданій умові,

обов’язкове поле- “так” або “ні”(так - дані поля повинні відповідати властивостям поля),

пусті стрічки - “так” або “ні” (дозволені чи ні пусті стрічки),

індексоване поле - “так “ або “ні”

· числове поле – яке має такі властивості:

байт - цілі числа в межах від 0 до 255;

ціле - цілі числа від -32768 до 32767;

довге ціле - цілі числа від -2147483648 до 2147483647;

з плаваючою крапкою (4 байт) - числа в межах від -3,402823 Е38 до 3,402823 Е38;

з плаваючою крапкою (8 байт) – числа в межах від -1,79769313486232 Е308 до 1,79769313486232 Е308;

дійсні числа – всі дійсні числа.

· поле дата/час має такі ж властивості, як і у текстового поля. Формат може бути таким:

повний формат дати – наприклад, 12.05.07 15:20:21

довгий формат дати – наприклад, 23 січня 2008р.

середній формат дати – наприклад, 12-сер-07р.

короткий формат дати – наприклад, 01.12.07

довгий формат часу – наприклад, 12:00:23

середній формат часу – наприклад, 03:21 РМ,

короткий формат часу – наприклад, 12:23.

· логічне поле, яке використовується в анкетних даних і набирає значень “так “ або “ні”, “істина” або “хиба”;

· лічильник – використовується для лічби записів;

· грошовий – використовується для фінансових даних;

· поле типу MЕМО, яке містить текст, числа довжиною до 64000 символів;

· поле об’єкта OLE, яке містить інформацію про посилання на ім’я об’єкту.





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...