Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВЗапити використовуються для вибору даних з однієї або декількох таблиць і виводу їх на екран. Access має декілька способів реалізації запитів.

1. Простий запит, який реалізується майстром Простий запит.

Він дозволяє із зв’язаних таблиць бази даних отримати нову таблицю, в яку включені окремі поля різних таблиць. Це роблять так:

– у вікні База даних відкривають вкладку Запрос, натискають кнопку Создать, вибирають Простой запрос і Ok;

– відкривають список таблиць і переносять в область вибраних потрібні поля таблиць;

– включають перемикач Подробный і натискають кнопку Далее;

– вводять ім’я запиту і натискають кнопку Готово.

2. Перехресний запит, який побудує запит на вибірку із підрахованими підсумковими даними в табличній формі подібно до зведеної таблиці Excel. Для вибору такого запиту у вікні База даних відкривають вкладку Запрос, натискають кнопку Создать, вибирають Перекрестный запрос і Ok.

3. Повторювальний запит, який сформує запит згрупувавши записи з однаковими значеннями полів. Для вибору цього у вікні База даних відкривають вкладку "Запрос", натискають кнопку "Создать", вибирають "Повторяющиеся записи" і Ok.

4. Конструктор, який дозволяє вибрати потрібні поля з довільних таблиць бази даних. При цьому вигляд запиту буде такий, як і вигляд таблиці бази даних. Створити такий запит можна, натиснувши кнопку "Создать", де вибирають "Конструктор" і Ok або відповідну кнопку на панелі інструментів. Після цього відкривають список доступних таблиць і переносять в область вибраних потрібні поля таблиць.

5. Запит без повторів, який сформує запит, в якому не буде повторювальних рядків із вибраних таблиць бази.

Щоб з отриманої таблиці зробити вибірку даних, її слід відкрити в режимі "Конструктор". У вікні "Запрос на выборку" вказуємо у рядку "Условие отбора" потрібну умову, наприклад, >5. Відкривши запит для перегляду, на екрані з'явиться таблиця з потрібною інформацією.

У Access є також можливість пошуку інформації, використовуючи логічні вирази. Створення цих виразів здійснюють за допомогою програми "Построитель выражений". Для запуску програми необхідно викликати контекстне меню умови вибору структури запиту і виконати команду "Построить..." .

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...