Главная Обратная связь

Дисциплины:


СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОРМСистема Access може автоматично створювати три види форм: стовпчикову, стрічкову, табличну.

Для створення форм у вікні бази даних відкривають вкладку "Формы" і натискаємо кнопку "Создать". Відкривається вікно "Новая форма". Вибираємо тип форми, який будемо створювати: "Автоформа: в столбец", якщо створюємо стовпчикову форму, стрічкову – командою "Автоформа: ленточная", табличну – командою "Автоформа: табличная". В цьому ж вікні слід вибрати джерело формування форми. Це може бути таблиця або запит. Майстер форм сформує вибрану.

Розміри форм можна змінювати. Для цього вручну встановлюють розмір вікна, розкривши меню "Окно", де виконують команду "За размером формы".

Крім розглянутих користувач може створювати самостійно довільні форми. Для цього використовують програму "Мастер форм".

"Мастер форм" знаходять у вікні "Новая форма". При побудові майстра форм, відкривають список таблиць і запитів, на основі яких будують форму. З'явиться вікно "Создание форм". У цьому вікні переносимо в область вибраних доступні поля і натискаємо кнопку "Далее". Пізніше вибирають стиль форми (мал.76). Натиснувши "Далее" вводимо ім’я форми і натискаємо кнопку Готово.

Форми можна редагувати і вікні "Конструктор".

У формі, так само, як і в запиті можна відшукати дані. Контекстне меню у формах теж, що й у таблицях.

Дуже зручним є створення кнопкових форм, що дозволить керувати запуском форм з головного меню програми. Створити кнопкову форму можна командою "Сервис"/"Служебные программы"/"Диспетчер кнопочных форм". У вікні кнопкових форм створюють головну кнопкову форму і команди форми, наприклад відкриття форми, відкриття звіту.

Близькими до форми є звіти. Їх структури схожі, але формати звітів відповідають стандартам паперу. Для роботи із звітами використовують режим "Конструктор", "Мастер отчетов", "Автоотчет: в столбец", "Автоотчет: ленточный".

Запитання для самоконтролю:

1. Що слід розуміти під терміном "запит"?

2. Що слід розуміти під терміном "форма"?

3. Що слід розуміти під терміном "звіт"?

4. Які основні значення може набрати властивість числового поля "Размер поля"?

5. Який порядок встановлення ключового поля?

6. Як можна відновити у таблиці приховані стовпці?

7. Як можна переконатися у наявності зв’язку між таблицями?

8. З якою метою використовують звіти?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...