Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класифікація та номенклатура неорганічних речовин1.Який з наведених оксидів не реагує з водою?

A*SiO2

B CO2

C СаО

D Cl2O7

E CrO3

 

2.Вкажіть середню сіль:

A *Na[PO2]

B NaH[PO3H]

C K2HPO4

D Ca(H2PO4)2

E NH4H2PO4

 

3.Серед наведених оксидів вкажіть несолеутворюючий:

A *N2O

B P2O5

C N2O5

D SO2

E CO2

 

4.Хімічні елементи утворюють прості та складні сполуки. Яка з наведених сполук є простою?

A *P4

B PH3

CP4O6

D P4O10

E H3PO4

 

5.До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?

A * Змішаних

B Середніх

C Кислих

D Основних

E Подвійних

 

6.Серед наведених оксидів вкажіть несолетворний оксид:

A *СО

B SiO2

C CO2

D P2O3

ESO2

 

7.Вкажіть сполуку, яка має пероксидну групу:

A *H2SO5

B H2SO3

C Na2S4O6

D K2Cr2O7

E Na2S2O3

 

8.Серед перелічених сполук вкажіть сіль метакислоти:

A *Na2SiO3

B Na4SiO4

C Na3AlO3

D K4P2O7

E K4PbO4

 

9.Для якої з наведених кислот основність не співпадає з кількістю атомів водню в кислоті?

A *H2[PO3H]

B H3PO4

C H4P2O7

D HPO3

E H2SO4

 

10.Серед наведених оксидів вкажіть основний оксид:

A *MnO

B MnO2

C Mn2O7

D Cr2O3

E CrO3

 

11.Серед наведених оксидів вкажіть кислотний оксид:

A *N2O3

B N2O

C NO

D CO

E CaO

 

12.Серед наведених оксидів вкажіть амфотерний оксид:

A *Cr2O3

B CrO

C CrO3

D MnO

E Mn2O7

 

13.Яка з приведених сполук не поглинається розчином лугу?

A *NH3

B H2S

C HCl

D Cl2

E CO2

 

14.Який з приведених оксидів можна використати як водовіднімаючий засіб?

A *P2O5

B CuO

C Fe2O3

D CO2

E Al2O3

 

15.До якого типу солей відноситься дигідроксоацетат алюмінію, розчин якого під назвою “рідина Бурова” застосовується в медицині як в`яжучий, протизапальний засіб:

A *Основні

B Подвійні

C Змішані

D Кислі

E Середні

 

16.Який із перерахованих гідроксидів має найбільш виражені основні властивості?

A *CsOH

B LiOH

C KOH

D Ca(OH)2

E Mg(OH)2

 

17.Вкажіть, яку мінеральну кислоту не можна зберігати в скляному посуді:

A *HF

B HCl

C HBr

D HI

E H2SO4

 

18.При взаємодії надлишку розчину лугу з амфотерними металами утворюються:

A *гідроксокомплекси

B оксиди

C гідроксиди

D середні солі

E основні солі

 

19.Для кількісного визначення деяких лікарських засобів використовують розчини сульфатної і перхлоратної кислот. Які з наведених оксидів є ангідридами цих кислот?

A *SO3, Сl2O7

B SO2, Cl2O

C SO3, ClO2

D SO2, Cl2O7

E SO3, Cl2O6

 

20.Натрій гідрокарбонат відноситься до наступного типу солей:A *кисла сіль

B змішана сіль

C середня сіль

D основна сіль

E оксосіль

 

21.Вкажіть до якого типу солей відноситься ZnSO4, який використовують як краплі для очей:

A *Середні

B Кислі

C Основні

D Комплексні

E Змішані

 

22.Назвіть тип солей, до яких відноситься така сіль - (NH4)2Fe(SO4)2:

A *Подвійні

B Змішані

C Комплексні

D Середні

E Кислі

 

23.Серед наведених сполук вкажіть сіль ортокислоти:

A *NaH2PO4

B Na2[PO3H]

C KMnO4

D Na2SO3S

E NaAsO2

 

24.Як змінюється сила кислот у ряді Н3ВО32СО3-НNO3?

A *Найбільш сильна кислота – нітратна (азотна), найбільш слабка – ортоборна.

B Зменшується

C Найбільш сильна кислота – нітратна, найбільш слабка – карбонатна

D Практично постійна

E жодної правильної відповіді

 

25.Вкажіть амфотерний оксид, який не розчиняється в розчинах кислот та лугів

A *Cr2O3

B ZnO

C PbO

D SnO

E GeO

 

26.Вкажіть галогеноангідрид:

A *POCl3

B SnCl2

C PbI2

D AlOHCl3

E BiOCl

 

27.Який оксид з наведених нижче є амфотерним?

A *ZnO

B As2O3

C CO2

D SiO2

E N2O5

 

28.Деякі метали можуть реагувати з водою. Який гідроксид утворюється при взаємодії метала з водою?

A *NaOH;

B Mn(OH)2;

C Fe(OH)3;

D Zn(OH)2;

E Cr(OH)3;

 

29.Неметали утворюють водневі сполуки, багато з яких є леткими. Вкажіть, яка з приведених сполук найменш міцна?

A *AsH3

B NH3

C H2S

D PH3

E H2Te

 

30.Вкажіть, який із оксидів виявляє амфотерні властивості:

A *Al2O3

B BaO

C FeO

D MnO

E Na2O

 

31.Вкажіть, до якого класу неорганічних сполук відноситься KMnO4

A *сіль

B кислота

C основа

D оксид

E гідроксид

 

32.Який з наведених оксидів не реагує з водою?

A*СO

B CаO

C СО2

D Cl2O7

E CrO3

 

33.Який з приведених оксидів можна використати як водовіднімаючий засіб?

A *BaO

B CuO

C Fe2O3

D CO2

E Al2O3

 

34.Яку з наведених сполук можна використати як водовіднімаючий засіб?

A *H2SO4

BCO2

CAl2O3

DCuO

EFe2O3

 

35.Для якої з наведених кислот основність не співпадає з кількістю атомів водню в кислоті?

A *Пірофосфітна

BФосфітна

CОртофосфатна

DСульфідна

EСульфітна

 

36.Натрій гідрогенарсенат Na2HAsO4•7Н2О використовують у медичній практиці як загально укріплюючий та тонізуючий засіб. До якого типу солей він належить?

A *Кислі

B Середні

C Основні

D Подвійні

E Змішані

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...